• Quản lý nhà nước - Chương III: Một số mô hình tăng trưởng kinh tếQuản lý nhà nước - Chương III: Một số mô hình tăng trưởng kinh tế

  Mô hình kinh tế: Mô hình kinh tế là một công cụ lý thuyết mô tả các quá trình kinh tế thông qua các biến số kinh tế và những mối quan hệ logic và định lượng giữa các biến số đó. Mô hình có thể được diễn đạt dưới dạng lời văn, sơ đồ hoặc các biểu thức toán học. Mô hình là sự đơn giản hóa thực tế để có thể phân tích được các quá trình phức tạp.

  ppt124 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tếQuản lý nhà nước - Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tế

  Trường phái kinh tế cổ điển (David Ricardo) Trường phái kinh tế tân cổ điển (Marshall) Mô hình Keynes về tăng trưởng kinh tế Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại Các lý thuyết “giai đoạn tuyến tính” (Rostow) Lý thuyết về vốn và tăng trưởng (Harrod-Domar) Mô hình thay đổi cấu trúc (Lewis và Chenery)

  ppt29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 4: Những vấn tích chính sách đề cơ bản về phân sách côngQuản lý nhà nước - Chương 4: Những vấn tích chính sách đề cơ bản về phân sách công

  TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH – Khái niệm về phân tích chính sách – Chức năng phân tích chính sách – Nhiệm vụ phân tích chính sách – Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích chính sách • Tiêu chí trong phân tích chính sách công – Khái niệm và vai trò của tiêu chí trong phân tích chính sách – Yêu cầu thiết lập các tiêu chí phân tích – Th...

  pdf157 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 4: Cơ cấu kinh tế và các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngànhQuản lý nhà nước - Chương 4: Cơ cấu kinh tế và các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành

  Một số khái niệm II. Tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế III. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế IV. Một số mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế V. Một số hình thức phân chia cơ cấu kinh tế khác

  ppt57 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Thuế và hệ thống thuế Việt Nam - Chương 4: Thuế tiêu thụ đặc biệtThuế và hệ thống thuế Việt Nam - Chương 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Thuếtiêu thụđặcbiệt (“excise duty”, viếttắtlàTTĐB) là một loại thuếgiánthu đánhvàomột loại thuếgiánthu, đánhvàomột sốít hàng hóa dịch vụchưathật cầnthiết đốivớinhu cầuthiết yếucủa nhân dân, hoặccầntiết kiệm, hướng dẫn tiêu dùng một cách hợplý

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 5: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tếQuản lý nhà nước - Chương 5: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

  Tăng trưởng và vấn đề chia phúc lợi, phân phối thu nhập Một số hình ảnh và con số về tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng Khái niệm về bình đẳng, công bằng và các công cụ đo lường mức độ bất đồng đẳng trong phân phối thu nhập Khái niệm và các chỉ tiêu đo lường nghèo đói Các lý thuyết về mối quan hệ giữa nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển

  ppt54 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Quản trị tài chính - Chương 5: Vận chuyển hàng hóa xnk bằng containerQuản trị tài chính - Chương 5: Vận chuyển hàng hóa xnk bằng container

  Đối với chủ hàng Bảo vệ hàng hoá, giảm tình trạng mất cắp, hư hỏng, ẩm ướt, nhiễm bẩn Giảm chi phí bao bì Giảm t/gian kiểm đếm hàng Hàng hoá được đưa từ cửa đến cửa (door to door) Đơn giản hoá thủ tục trung gian trong q/tr vận chuyển nội địa, chi phí điều hành lúc lưu thông Giảm chi phí vận chuyển và phí BH

  ppt50 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Quản trị tài chính - Chương VI: Nghiệp vụ mua bán những hàng hoá đặc biệtQuản trị tài chính - Chương VI: Nghiệp vụ mua bán những hàng hoá đặc biệt

  Thiết bị toàn bộ (Completed equipment) Là tập hợp các thiết bị , máy móc và dụng cụ cần thiết cho việc thực hiện những quy trình công nghệ ( hệ thống kiến thức về quy trình công nghệ + thiết bị ) nhất định. Những thiết bị chính cho một dây chuyền sản xuất tạo thành những phân xưởng riêng hoặc thành những bộ phận của một xí nghiệp đang được xây...

  ppt43 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Quản trị tài chính - Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toànQuản trị tài chính - Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

  Chỉ có ít người bán, thị phần của mỗi Dn là khá lớn. ?Hàng hóa có thể đồng nhất hoặc phân biệt. ?Có những rào cản trong việc gia nhập ngành. ?Đường cầu thị trường thiết lập dễ dàng nhưng khó thiết lập đường cầu đối với từng DN

  pdf22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng quản trị tài chính - Chương 4: Nguồn tài trợ ngắn hạnBài giảng quản trị tài chính - Chương 4: Nguồn tài trợ ngắn hạn

  Chính sách đầu tư vào tài sản lưu động Chính sách đầu tư vào tài sản lưu động được xây dựng nhằm giải đáp câu hỏi doanh nghiệp nên nắm giữ tài sản lưu động ở mức nào để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp? Có ba chính sách thường được xem xét - Chính sách rộng rãi, - Chính sách nghiêm ngặt - Chính sách vừa phải.

  pptChia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0