• Bài giảng Kinh tế cộng đồng - Chương V: Lựa chọn công cộngBài giảng Kinh tế cộng đồng - Chương V: Lựa chọn công cộng

  . Lợi ích của lựa chọn công cộng. 2. Lựa chọn công cộng trong cơ chế biểu quyết trực tiếp. 3. Lựa chọn công cộng trong cơ chế biểu quyết đại diện.

  ppt108 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng quản lý ngân sách nhà nướcBài giảng quản lý ngân sách nhà nước

  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG 1.1. Khái niệm Tài chính công: Tài chính công là các hoạt động thu chi bằng tiền của Nhà nước, phản ánh hệ thống quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng vốn có không nhằm mục tiêu thu lợi nhuận của Nhà n...

  pdf45 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam 2010Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam 2010

  Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em ở Việt Nam được xây dựng trong 2 năm với sự cộng tác chặt chẽ giữa UNICEF và Chính phủ Việt Nam. Báo cáo này bắt nguồn trong bối cảnh Đánh giá giữa kỳ Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc chân thành cảm ơn sự cộng tác của Chính phủ Việt Nam trong quá trình xây ...

  pdf314 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Phân cấp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên BáiPhân cấp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 1. Quy định này quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phườn...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Quy chế phối hợp giữa ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh với cục thuế bắc ninh về công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp Bắc NinhQuy chế phối hợp giữa ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh với cục thuế bắc ninh về công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp Bắc Ninh

  Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Bản quy định này quy định việc phối hợp giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) và Cục thuế Bắc Ninh (gọi tắt là Cục thuế) trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước bao gồm một số lĩnh vực cụ thể như sau: - Hướng dẫn các doanh nghiệp Khu công nghiệp thực hiện các thủ tụ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về các hệ thống báo hiệuBài giảng Chương 1: Tổng quan về các hệ thống báo hiệu

  Trong mạng viễn thông, báo hiệu là việc trao đổi thông tin giữa các thành phần tham gia vào cuộc nối thiết lập, giám sát và giải phóng cuộc gọi. Đồng thời báo hiệu cũng được dùng để vận hành và quản lý mạng viễn thống. Thông thường báo hiệu được chia thành 2 loại chính: - Báo hiệu đường dây thuê bao (Subscriber Loop Signalling) - Báo hiệu liên...

  pdf90 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về truyền dẫn sốBài giảng Chương 1: Tổng quan về truyền dẫn số

  Mạng điện thoại được xây dựng dựa trên cơchếtruyền tiếng nói giữa các máy điện thoại. Đến những năm 1970, mạng này đã hoàn thiện bằng việc thực hiện truyền tín hiệu tương tựtrong cáp đồng xoắn đôi và ghép kênh phân chia tần số (FDM-Frequency Division Multiplexing) dùng trong các tuyến đường dài đểkết hợp truyền nhiều kênh thoại trong một cáp...

  pdf102 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng hệ thống voipXây dựng hệ thống voip

  Mục đích: 1 Cấu hình cuộc gọi giữa hai điện thoại analog. 2 Cấu hình cuộc gọi giữa hai softphone cùng site hoặc khác site. 3 Cấu hình cuộc gọi giữa softphone và analog. Yêu cầu phần mềm:

  doc10 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Phân tích tín hiệu và hệ thống rời rạc lti trong miền tần số (tiếp)Bài giảng Chương 4: Phân tích tín hiệu và hệ thống rời rạc lti trong miền tần số (tiếp)

  Trong chương III ta đã thấy phép biến đổi Z là một công cụtoán học hiệu quảtrong việc phân tích hệthống rời rạc LTI. Trong chương này, ta sẽtìm hiểu một công cụtoán học quan trọng khác là phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, gọi tắt là DTFT (DT-Fourier Transform). Phép biến đổi này áp dụng đểphân tích cho cảtín hiệu và hệthống. Nó đư...

  pdf42 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xử lý âm thanh và hình ảnh (tiếp)Bài giảng Xử lý âm thanh và hình ảnh (tiếp)

  Một số kiến thức cơ bản cần chuẩn bị: hệ tuyến tính, ma trận và vectơ, xác suất; lập trình Matlab Đặc trưng cơ bản của tín hiệu: tương tự, số; Nguyên tắc biến đổi A/D; Ưu điểm của tín hiệu số; Cần phân biệt giữa khái niệm xử lý (processing) tín hiệu âm thanh và hình ảnh liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, kỹ thuật và nén (compression). Nén chỉ là ...

  ppt221 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0