• Cán cân thanh toán quốc tếCán cân thanh toán quốc tế

  Với các nhân tố khác không đổi (other things being equal), thì mọi nhân tố làm tăng cầu một đồng tiền trên thị trường ngoại hối đều làm đồng tiền nầy tăng giá Tương tự, với các nhân tố khác không đổi, thì mọi nhân tố làm tăng cung một đồng tiền, đều làm đồng tiền nầy giảm giá

  ppt41 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo tài chính doanh nghiệpBáo cáo tài chính doanh nghiệp

  Báo cáo tài chính là những báo cáo được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định.

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Thị trường trái phiếu quốc tếTài chính doanh nghiệp - Chương 8: Thị trường trái phiếu quốc tế

  Tìm hiểu các khái niệm trái phiếu Eurobond và trái phiếu nước ngoài • Tìm hiểu các lý do dẫn ñến sự hình thành và phát triển thị trường Eurobond • Phân loại các loại trái phiếu quốc tế • Các vấn ñề xung quanh việc phát hành Eurobond

  pdf11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Thị trường tiền tệ EurocurrencyTài chính doanh nghiệp - Chương 7: Thị trường tiền tệ Eurocurrency

  Định nghĩa và mô tả thị trường Eurocurrency • Sự hình thành và phát triển của thị trường Eurocurrency • Tìm hiểu cơchế tạo Eurocurrency • Xác ñịnh chức năng của các thị trường Eurocurrency • Tìm hiểu mô hình ñơn giản xác ñịnh lãi suất trên thị trường Eurocurrency

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Các học thuyết về tỷ giáTài chính doanh nghiệp - Chương 6: Các học thuyết về tỷ giá

  Giúp tiếp cận các học thuyết về tỷ giá Vận dụng các học thuyết về tỷ giá ñể phân tích và dự báo sự biến ñộng của tỷ giá Vận dụng các học thuyết này ñể ñưa ra các quyết ñịnh trong các hoạt ñộng vay vốn và ñầu tư

  pdf34 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Mô hình cung cầu ngoại tệ vàcơ chế xác định tỷ giáTài chính doanh nghiệp - Chương 5: Mô hình cung cầu ngoại tệ vàcơ chế xác định tỷ giá

  Hiểu bản chất khoa học của ñường cung và ñường cầu ngoại tệ Sử dụng mô hình cung cầu ngoại tệ ñể giải thích sự biến ñộng của tỷ giá

  pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc vốn (capital structure) - Trương Đông LộcBài giảng Cấu trúc vốn (capital structure) - Trương Đông Lộc

  Đặtvấnđề - Cáclýthuyếtvềcấutrúcvốn ƒ Lýthuyếtcấutrúcvốntốiưu ƒ Lýthuyếtlợinhuậnhoạtđộngròng(NOI) ƒ LýthuyếtM&M -Lýthuyếtthứtựưutiên

  pdf38 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuê tài sản (leasing)Bài giảng Thuê tài sản (leasing)

  Thuê tài sản làgì? ™ Các loại thuê tài sản? ™ Lợi ích của việc thuê tài sản ™ Quyết định thuê hay mua tài sản

  pdf10 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 16: Quản trị vốn lưu độngBài giảng Chương 16: Quản trị vốn lưu động

  Các chính sách vốn lưu động  Quản trị tiền mặt  Quản trị hàng tồn kho và khoản phải thu  Tín dụng thương mại  Nợ vay ngân hàng

  pdf10 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính - Trương Đông LộcBài giảng Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính - Trương Đông Lộc

  Đòn bẩy làgì (Leverage)? ™ Đòn bẩy hoạt động (operating leverage) ™ Đòn bẩy tài chính (Financial leverage) ™ Đòn bẩy tổng hợp (Total/combined leverage)

  pdf26 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0