• Kế toán kiểm toán - Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hoáKế toán kiểm toán - Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hoá

  Thực hiện việc phân loại, đánh giá vật tư hàng hoá phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán đã qui định và yêu cầu quản trị DN.  Tổ chức chứng từ, tài khoản K.toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp K.toán hàng hoá tồn kho áp dụng trong DN để ghi chép, phân loại tổng hợp số liệu đầy đủ, kịp thời số hiện có và tỡnh hỡnh biến động tăng, giảm củ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài sản cố địnhKế toán tài sản cố định

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: • Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính. • Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định. • Ph...

  pdf19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Phân loại kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 3: Phân loại kiểm toán

  Khái quát chung về các cách phân loại kiểm toán  Phân loại kiểm toán theo đối tượng kiểm toán  Phân loại kiểm toán theo tổ chức bộ máy kiểm toán

  pdf21 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàngKế toán kiểm toán - Chương 3: kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

  Ý nghĩa của việc thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng Sử dụng các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp trong từng giao dịch 2 phù hợp trong từng giao dịch Nắm rõ quy trình và phương pháp kế toán các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 1. Khái quát về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 2. Kế toán dịch vụ thanh toán qua n

  pdf84 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm nông nghiệpKế toán kiểm toán - Chương 3: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm nông nghiệp

  Khái niệm sản xuất nông nghiệp  Sản xuất nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất quan trọng tạo ra lương thực, thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho toàn xã hội và phục vụ cho xuất khẩu, dù rằng ở Việt Nam sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô chưa qua chế biến. Sản xuất nông nghiệp thông thường bao gồm hai lĩnh vực ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chương III: Kế toán tài sản cố địnhChương III: Kế toán tài sản cố định

  Chương 4 - Giáo trình Kế toán tài chính (Học viện Tài chính) Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03, 04, 05, 06, 16 Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo QĐ15) TT 244 ban hành ngày 31/12/2009 TT 203 ban hành ngày 20/10/2009

  ppt120 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Phương tiện thanh toán quôc tếBài giảng Chương 2: Phương tiện thanh toán quôc tế

  Luật hối phiếu Anh 1882 (Bill of Exchange Act of 1882). Luật thương mại thống nhất của Mỹ năm 1962 (Uniform Commercial Codes of 1962 UCC) Luật thống nhất về hối phiếu (Uniform law for bills of exchange – ULB), được ký tại Giơ-ne-vơ (Geneve) năm 1930. Uûy ban thương mại quốc tế của Liên hợp quốc kỳ họp thứ 15 tại New York – thông qua văn kiện A/C...

  ppt42 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Võ Thị Tuyết AnhBài giảng Thanh toán quốc tế - Võ Thị Tuyết Anh

  Môn học Thanh toán quốc tế là môn học mang tính tác nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chính của sinh viên chuyên ngành Ngân hàng, là môn bổ trợ cho sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác. Môn học TTQT giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot, Arbitrage, Fo...

  pptChia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Hoàng Thị Minh NgọcBài giảng Thanh toán quốc tế - Hoàng Thị Minh Ngọc

  Giúp SV tìm hiểu các khái niệm liên quan tỷ giá như PP yết giá, PP đọc tỷ giá, cơ sở xác định TG, các nhân tố ảnh hưởng TG, các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ cũng như biết cách sử dụng các công cụ phái sinh nhằm phòng chống rủi ro TG Giúp SV tìm hiểu các phương tiện TTQT ( như hối phiếu ,séc, thẻ), các phương thức thanh toán QT như PT chuyển t...

  pdf77 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Thị trường tài chính (tiết 3)Chuyên đề Thị trường tài chính (tiết 3)

  I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC II. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG III. CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH VÀ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN IV.HỆ THỐNG GIAO DỊCH, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM V . CƠ SỞ HẠ TẦNG TÀI CHÍNH

  pdf185 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0