• Các phương pháp định lượng - Biến độc lập định tính (biến giả)Các phương pháp định lượng - Biến độc lập định tính (biến giả)

  Các biến độc lập có thể là những biến định tính được dùng để giải thích biến Y ví dụ như giới tính, chủng tộc, tôn giáo, khu vực địa lý, bất ổn kinh tế hay chính trị, sự thay đổi chính sách,  Biến định tính hay còn được gọi biến giả, biến chỉ định, biến nhị phân, biến phân loại hay phạm trù (giá trị 1 biểu thị sự xuất hiện một tính chất; giá ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp định lượng - Dạng hàmCác phương pháp định lượng - Dạng hàm

  Mục tiêu nghiên cứu  Định dạng hàm hồi qui  Tính toán và giải thích các tác động biên và độ co dãn  Xem xét ứng dụng của từng dạng hàm vào một số nghiên cứu thông dụng

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp định lượng - Các sai số đặc trưng của mô hình (specification errors)Các phương pháp định lượng - Các sai số đặc trưng của mô hình (specification errors)

  Phương pháp “Hồi qui kinh tế trung bình” (Average Economic Regression) Bắt đầu một mô hình với một số biến độc lập cho trước, sau đó dựa vào những chẩn đoán để thêm hoặc bớt biến giải thích trong mô hình.  Nhận dạng và lý giải được những sai số đặc trưng của mô hình  Mục tiêu nghiên cứu  Hiểu rõ bản chất các sai số đặc trưng  Hậu quả của ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp định lượng - Hồi qui đa biến: kiểm định giả thuyết và lựa chọn mô hìnhCác phương pháp định lượng - Hồi qui đa biến: kiểm định giả thuyết và lựa chọn mô hình

  Phương pháp “từ tổng quát đến đơn giản” (Hendry/LSE) Sử dụng các kiểm định để loại bỏ biến  Kiểm tra xem dấu của các hệ số hồi qui ước lượng có đúng kỳ vọng không  Sử dụng kiểm định t và kiểm định Wald  Sử dụng R2 điều chỉnh

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp định lượng - Hồi quy đa biếnCác phương pháp định lượng - Hồi quy đa biến

  Ý nghĩa của các hệ số ước lượng trong mô hình hồi qui tuyến tính đa biến  (k = 2-K) được gọi là hệ số hồi qui riêng hay hệ số độ dốc riêng.  Ý nghĩa: Nếu như các biến giải thích khác không đổi, khi một biến giải thích X ki thay đổi một đơn vị thì biến phụ thuộc sẽ thay đổi trung bình là đơn vị.  phản ánh sự tác động trực tiếp của biến giả...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Hồi quy tuyến tính đơnKinh tế vi mô - Hồi quy tuyến tính đơn

  “Kinh tế lượng được quan tâm với việc xác định các qui luật kinh tế bằng thực nghiệm” (Theil, 1971)  “ Kinh tế lượng là việc phân tích định lượng các hiện tượng kinh tế thực tế dựa trên sự phát triển đồng thời của lý thuyết và quan sát, có liên quan bởi các phương pháp suy diễn thích hợp” (Samuelson et al., 1954)

  pdf38 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Kiểm định giả thuyếtKinh tế vi mô - Kiểm định giả thuyết

  Xây dựng các giả thuyết không và giả thuyết thay thế  Kiểm định một phía hay hai phía của giả thuyết  Xác định trị thống kê kiểm định  Xác định miền không bác bỏ và miền bác bỏ giả thuyết H0  Kết luận bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết H0

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Ước lượng thống kêKinh tế vi mô - Ước lượng thống kê

  Thống kê mô tả  Xác xuất và phân phối xác xuất  cơ chế để thực hiện thống kê suy luận từ mẫu.  Chọn mẫu và Định lý giới hạn trung tâm: “Một mẫu ngẫu nhiên gồm n quan sát được chọn từ một tổng thể không chuẩn tắc có trung bình là µ và độ lệch chuẩn là σ, nếu n lớn, thì phân phối mẫu của trung bình mẫu sẽ có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc với tr...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Lấy mẫu và phân phối mẫuKinh tế vi mô - Lấy mẫu và phân phối mẫu

  Giới thiệu vấn đề lấy mẫu  Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản  Ước lượng điểm  Giới thiệu phân phối mẫu  Phân phối mẫu của trung bình mẫu  Phân phối mẫu của tỉ lệ mẫu  Các tính chất của ước lượng điểm  Các phương pháp lấy mẫu khác

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Phân phối xác suất liên tụccKinh tế vi mô - Phân phối xác suất liên tụcc

  Giới thiệu  Phân phối xác suất đều  Phân phối xác suất chuẩn  Tính gần đúng phân phối chuẩn cho phân phối nhị thức

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0