• Mô chính sách thương mại quốc tế - Bài tập chương 7Mô chính sách thương mại quốc tế - Bài tập chương 7

  Bài 1 Cho hàm cung và cầu đối với mặt hàng X của một quốc gia như sau: Qd = 360-4P Qs = -120+6P Giả thiếtđây là một nước nhỏ và giá thế giới Pw = 30, chi phí nguyên liệu cần nhập khẩu là Cw = 18 a. Hãy phân tích tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu trong trường hợp thương mại tự do. b. Giả sử chính phủđánh thuế nhập khẩuvới mức thuế suất 40% đối ...

  docx5 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Excel: Kinh tếBài tập Excel: Kinh tế

  BÀI TẬP TIỂU LUẬN 1: EXCEL Quan sát mẫu số liệu chuỗi thời gian theo quý sau đây, trong đó: * EXPDUR (Expenditure on durable goods – Chi tiêu cho hàng hóa dùng lâu bền. Đơn vị: tỷ USD) * PCEXP (Total personal consumption expenditure – Tổng chi tiêu dùng cá nhân. Đơn vị: tỷ USD)

  doc16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Eviews và spssTiểu luận Eviews và spss

  Bài tiểu luận số 1 – TỰ TƯƠNG QUAN (SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS VÀ SPSS) Một mẫu số liệu khảo sát về tiền thu nhập (REV, đơn vị: 104 VND) được thực hiện qua điều tra 30 người. Các biến giải thích được đề cập gồm giới tính (SEX: 1 = nam; 0 = nữ), tuổi (AGE), số con phải nuôi dưỡng (N.E.N), trình độ học vấn (EDU 1 = trung học cơ sở; EDU 2 = trung học; ...

  doc16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL: Tập hợp sáng kiến, tăng cường liên kết phát triển vùngDiễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL: Tập hợp sáng kiến, tăng cường liên kết phát triển vùng

  Nội dung chia sẻ (3) 1. Giới thiệu vài nét về ĐBSCL 2. Lịch sử hình thành & phát triển Diễn đàn Hợp tác kinh tế vùng ĐBSCL - MDEC 3. Kết quả làm được và các vấn đề đặt ra

  pdf45 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8 - Thị trường lao độngBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8 - Thị trường lao động

  8.1 Cầu về lao động: -Là loại cầu thứ phát. Cầu lao động chỉ phát sinh khi cầu sản phẩm trên thị trường xuất hiện. -Cầu lao động phát sinh từ mức đầu ra và chi phí cho những đầu vào. 8.1.1 Cầu về lao động của một công ty: 8.1.1.1 -Cầu lao động trong ngắn hạn: lao động được xem là một yếu tố sản xuất biến đổi. Gọi yếu tố vốn là K và lao động ...

  ppt20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toànBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHÁI NIỆM Thị trường độc quyền nhóm là thị trường mà ở đó một số DN sản xuất toàn bộ hay hầu hết sản lượng thị trường.  Đặc điểm -Thị trường có ít người bán, thị phần của DN khá lớn và có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. - SP có thể đồng nhất hoặc phân biệt. - DN mới khó gia nhập vào thị trường.

  ppt11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6 - Thị trường độc quyền hoàn toànBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6 - Thị trường độc quyền hoàn toàn

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHÁI NIỆM Thị trường độc quyền hoàn toàn là thị trường mà trong đó chỉ có một người cung cấp duy nhất nhưng có rất nhiều người mua.

  ppt9 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn toànBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHÁI NIỆM Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là thị trường mà trong đó không có một người mua hoặc một người bán nào đủ sức quyết định giá cả và số lượng H hoặc DV đó trên thị trường.

  ppt8 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4 - Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệpBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4 - Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp

  LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT MỘT SỐ KHÁI NIỆM  HÀM SẢN XUẤT  mô tả những số lượng SP tối đa có thể có, được sx bởi một số lượng yếu tố sx nhất định, tương ứng với trình độ kỹ thuật nhất định.

  ppt21 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3 - Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùngBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3 - Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng

   CÁC GIẢ THIẾT Mức thỏa mãn khi tiêu dùng SP có thể định lượng và đo lường được.  Sở thích về các sản phẩm có thể chia nhỏ được.  NTD luôn có sự lựa chọn hợp lý.

  ppt21 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0