• Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 48Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 48

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 90 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình thanh toán và làm thủ tục trả buồng cho khách đoàn? Câu 2: (2 điểm) Căn cứ theo mức độ tiện nghi việc phân loại buồng ngủ dựa trên các tiêu chí nào?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 47Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 47

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình thanh toán và làm thủ tục trả buồng cho khách lẻ? Câu 2: (2 điểm) Trình bày quy trình nhận bàn giao buồng và tiễn khách?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 46Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 46

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/chị hãy trình bày các công việc cần chuẩn bị trước khi thanh toán cho khách? Khi thực hiện công việc này nhân viên lễ tân thường mắc phải lỗi gì? Câu 2: (2 điểm) Trình bày quy trình đón dẫn khách và bàn giao buồng?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 45Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 45

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy liệt kê các phương thức thanh toán tại bộ phận lễ tân khách sạn? Khi thanh toán bằng tiền mặt nhân viên lễ tân cần lưu ý những gì? Câu 2: (2 điểm) Trình bày những điểm cần lưu ý khi làm phòng khách đang lưu trú?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 44Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 44

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy nêu trình tự công việc của nhân viên lễ tân khi khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cho khách và một số lưu ý khi thanh toán bằng thẻ tín dụng? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các nguyên tắc an toàn khi sử dụng hoá chất làm vệ sinh?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 43Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 43

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt vé máy bay cho khách? Khi thực hiện công việc này nhân viên lễ tân thường mắc phải lỗi gì? Câu 2: (2 điểm) Kể tên 15 vật dụng cung cấp cho khách miễn phí trong phòng tắm (Cả tiếng Anh và tiếng Việt)?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 42Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 42

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 30 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu báo thức cho khách? Câu 2: (2 điểm) Lý do khách yêu cầu chuyển buồng của khách là gì? Trình bày trình xử lý yêu cầu chuyển buồng cho khách?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 41Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 41

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1 (3điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt ăn tại nhà hàng trong khách sạn của khách lưu trú (nhân viên lễ tân tiếp nhận)? Câu 2 (2 điểm) Hãy nêu qui trình phục vụ buồng khách vừa trả?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 40Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 40

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy nêu một ví dụ cụ thể về phàn nàn của khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn và áp dụng quy trình xử lý phàn nàn để xử lý tình huống đó (Khách phàn nàn với nhân viên lễ tân)? Câu 2: (2 điểm) Trình bày quy trình cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng buổi ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 39Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 39

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Theo Anh/ chị khách lưu trú tại khách sạn thường phàn nàn với nhân viên lễ tân vì những nguyên nhân nào? Anh/ chị hãy trình bày qui trình xử lý phàn nàn của khách? Câu 2: (2 điểm) Trình bày cách xử lý trường hợp buồng khách treo bảng DND (Do not disturb – đề nghị khô...

  pdf2 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0