• Các dạng bài tập - Chương I: Động lực học vật rắnCác dạng bài tập - Chương I: Động lực học vật rắn

  VẤN ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHỐI TÂM CỦA VẬT RẮN Dạng 1: Xác định khối tâm của các vật rắn. - Vận dụng công thức tính tọa độ của khối tâm. - Chọn gốc tọa độ thích hợp khi xác định vị trí khối tâm. Ví dụ 1: Một thanh AB đồng chất tiết diện đều dài 60cm, khối lượng 100g. Xác định khối tâm của hệ trong hai trường hợp: a. Gắn thêm vật m = 200g vào ...

  doc3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ (hay)Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ (hay)

  Bài tập TN sóng cơ (hay) I) Đại cương sóng Câu 1: một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển , thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s . chu kỳ của sóng là A. 3s B.2,7s C. 2,45s D. 2,8s Câu 2: một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36s và đo được khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng ...

  doc8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài tập tổng hợp chương Sóng cơBài tập tổng hợp chương Sóng cơ

  Câu 1: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M A. 10000 lần. B. 1000 lần. C. 40 lần. D. 2 lần. Câu 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện: A. Cùng pha và cùng biên độ....

  doc4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài tập tổng hợp Sóng cơ họcBài tập tổng hợp Sóng cơ học

  BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG II 1. Nguồn phát sóng trên mặt nước tạo dao động với tần số f=100Hz, biên độ A=0,4cm. Khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là a)25cm/s b. 50cm/s c. 100cm/s d. 150cm/s 2. một nguồn phát sóng . trong 2 giây sóng truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng a. 30 b. 40 c....

  doc3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Sóng cơ học (kèm đáp án)Bài tập Sóng cơ học (kèm đáp án)

  Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là A. 18 điểm B. 30 điểm C. 28 điểm D. 14 điểm Câu 2. Khi có sóng dừng trên một ...

  doc6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Sóng cơBài tập Sóng cơ

  Câu A10: Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha: A. 1,5. B. 1. C. 3,5. D. 2,5. Câu A25: Chọn câu trả lời đúng. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m...

  doc11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Sắt và hợp chất của sắtBài tập Sắt và hợp chất của sắt

  Câu 1: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là A. hematit nâu. B. manhetit. C. xiđerit. D. hematit đỏ. Câu 2: Nguyên tắc luyện thép từ gang là A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn, trong gang để thu được thép. B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéoBài tập Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo

  Câu 1: Thể tích dung dịch HCl 10M và thể tích H2O cần dùng để pha thành 400 ml dung dịch HCl 2M lần lượt là A. 150 ml và 250 ml. B. 360 ml và 40 ml. C. 40 ml và 360 ml. D. 80 ml và 320 ml. Câu 2: Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O để thu được dung dịch có nồng độ 40% ? A. 15 gam. B. 20 gam. C. 30 gam. D. 35 gam. Câu 3...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài tập phương pháp bảo toàn mol nguyên tốBài tập phương pháp bảo toàn mol nguyên tố

  Câu 1: Cho hỗn hợp A gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng với HNO3 loãng, dư đun nóng chỉ thu được muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí duy nhất NO. Tỉ lệ x : y có giá trị là A. 2. B. 0,5. C. 1,5. D. 1. Câu 2: Dẫn một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được ch...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Phương pháp bảo toàn khối lượngBài tập Phương pháp bảo toàn khối lượng

  Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 9,52. B. 10,27. C. 8,98. D. 7,25. Câu 2: Cho một lượng dung dịch H2SO4 10% vừa đủ tác dụng hết với 16 gam CuO. Nồng độ của dung dịch muối thu được là A. 15...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0