• Giáo án Triết học - Bài 2: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sửGiáo án Triết học - Bài 2: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

  A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG 1. Tên bài giảng: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 1. LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 2. Thời gian giảng: 4 tiết (180 phút) 3. Đối tượng người học: Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở 4. Mục tiêu: a. Về kiến thức: - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận hình thái kinh tế - xã hội; n...

  doc27 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0

 • Lịch sr triết học Phương TâyLịch sr triết học Phương Tây

  NHẬP MÔN  Triết học – từ cách hiểu của người Hy Lạp đến cách hiểu của K. Marx (xem file khác)  Lịch sử triết học như một khoa học (hình thành, phát triển, đấu tranh và đối thoại, sự thay thế, hệ giá trị)  Tính quy luật trong sự phát triển của triết học

  pdf156 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn ôn tập chi tiết môn Mac - LeninHướng dẫn ôn tập chi tiết môn Mac - Lenin

  Vấn đề 1: Phân tích 2 thuộc tính của HH. vì sao HH có 2 thuộc tính * Khái niệm Hàng hóa: Hàng hóa là một sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua - bán. * Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và Giá trị a. Giá trị sử dụng của hàng hóa - Khái niệm: Giá trị sử dụng của hàng hóa là công ...

  doc38 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn thi môn học Triết họcĐề cương ôn thi môn học Triết học

  Câu 1: Vấn đề cơ bản của Triết học 1.1. Nội dung vde cơ bản của Triết học - Vde cơ bản và tối cao của Triết học, đặc biệt là Triết học hiện đại, là vde về mqhe giữa tư duy và tồn tại, giữa tinh thần và tự nhiên *Vde cơ bản của Triết học gồm 2 phương diện: pdien bản thể luận và pdien nhận thức luận - PD Bản thể luận: Đặt ra và trả lời các câ...

  doc36 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Các vấn đề gợi ý ôn tập tốt nghiệp chính trịCác vấn đề gợi ý ôn tập tốt nghiệp chính trị

  . Nêu định nghĩa vật chất và phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin? Cho biết ý nghĩa của định nghĩa này? Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận. a) Định nghĩa vật chất của Lênin: Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, đ...

  doc41 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 2Đề cương ôn tập bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 2

  Câu 1: Nền sản xuất hàng hóa a) Khái niệm nền sản xuất hàng hóa Sản xuất hàng hóa là mô hình sản xuất kinh tế mà sản phẩm được sản xuất ra với mục đích trao đổi, buôn bán. Nền sản xuất hàng hóa có hai đặc điểm chính là phù hợp với nền sản xuất lớn và phá vỡ sự bảo thủ, trì trệ của hoạt động kinh tế. b) Điều kiện tồn tại và phát triển của nền sản...

  docx18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Những nguyên lí cơ bản chủa chủ nghĩa Mác – Lênin 2Những nguyên lí cơ bản chủa chủ nghĩa Mác – Lênin 2

  *Nội dung của quy luật giá trị Một số khái niệm: - Quy luật: mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên trong mỗi sự vật hay giữa các sự vật và hiện tượng với nhau. - Quy luật kinh tế: phản ánh những mối liên hệ tất yếu, bản chất, thường xuyên và lặp lại giữa các hiện tượng và quá trình kinh...

  docx13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Chương I: Tuần hoàn của tư bản tiền tệTriết học - Chương I: Tuần hoàn của tư bản tiền tệ

  Quá trình tuần hoàn1) của tư bản trải qua ba giai đoạn; căn cứ vào sự trình bày ở tập thứ nhất, thì các giai đoạn ấy hình thành nên chuỗi sau đây: Giai đoạn thứ nhất: Nhà tư bản, với tư cách là người mua, xuất hiện trên thị trường hàng hóa và thị trường lao động; tiền của hắn chuyển hóa thành hàng hóa, hay thông qua hành vi lưu thông T - H. Giai ...

  doc27 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Chương II: Phép biện chứng duy vậtTriết học - Chương II: Phép biện chứng duy vật

  I. PHÉP BiỆN CHỨNG VÀ PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT 1. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG a. Khái niệm “biện chứng”, “phép biện chứng” - Khái niệm “biện chứng” Biện chứng là khái niệm dùng để chỉ các mối liên hệ, sự vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng.

  pdf100 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Những biến đổi thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện nayNhững biến đổi thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện nay

  NHỮNG BIẾN ĐỔI THÍCH NGHI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN NAY. I. NHỮNG BIẾN ĐỔI PHÁT TRIỂN VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. 1. Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã làm thay đổi về chất những yêu tố của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cách mạng khoa học- công nghệ là sự hoà nhập những biến đổi về chất của khoa học và kỹ thuật thành một thể thống nhất, làm...

  doc11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0