• 12 dạng câu đảo ngữ cực kỳ hay gặp12 dạng câu đảo ngữ cực kỳ hay gặp

  1. Đảo ngữ với câu điều kiện: a. Điều kiện loại 1: If clause = Should + S + V(trở về động từ nguyên mẫu) If he comes late, he will miss the train = Should he comes, . b. Điều kiện loại 2: If clause = Were + S + (not) to V / Were + S If I were you, I would never meet him again = Were I you, . If I knew her, I would invite her to my party = Were...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • 10 topic tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT10 topic tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT

  Topic 1: Write a letter to a pen pal about the importance of family in your life and your family rules. Dear Mai, I have received your letter and I feel so glad when knowing that you had passed your examinations with good marks. You want me to tell you about my family rules, and the importance of family in my life? I am always willing to tell you...

  doc8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • 10 Đề luyện thi Đại học môn Tiếng Anh10 Đề luyện thi Đại học môn Tiếng Anh

  ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1 1. A. myth B. breath C. tooth D. with 2. A. biscuits B. magazines C. newspapers D. vegetables 3. A. packed B. punched C. pleased D. pushed 4. A. call B. cup C. coat D. ceiling 5. A. month B. boss C. shop D. got Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại tron...

  pdf87 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • 10 Đề thi thử đại học môn thi: Toán10 Đề thi thử đại học môn thi: Toán

  Câu 9 (1,0 điểm). a)Một xí nghiệp có thề dùng ba loại nguyên liệu A; B; C để sản xuất ra một loại sản phẩm theo hai công nghệ khác nhau là CN1 và CN2. Cho biết tổng khối lượng nguyên liệu mỗi mỗi loại xí nghiệp hiện có, định mức tiêu thụ mỗi loại nguyên liệu trong một giờ sản xuất theo mỗi công nghệ trong bảng Nguyên liệu Tổng khối lượng hiện có ...

  doc71 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • 7 Đề thi thử đại học môn Vật lý khối A7 Đề thi thử đại học môn Vật lý khối A

  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1: Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu A. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ tăng B. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ giảm C. giảm độ lớn lực ma sát thì chu kì tăng D. giảm độ lớn lực ma sát thì tần số tăng Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T thì khoảng...

  pdf38 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Vật lí - Giao thoa sóng cơ họcTrắc nghiệm Vật lí - Giao thoa sóng cơ học

  GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC Câu 1: Ký hiệu là bước sóng, d1-d2 là hiệu khoảng cách từ điểm M đến các nguồn sóng kết hợp S1 và S2 trong một môi trường đồng tính. k = 0, 1; 2,.Điểm M sẽ luôn luôn dao động với biên độ cực đại nếu A. d1 – d2 = (2k + 1) . B. d1 – d2 = . C. d1 – d2 = k , nếu 2 nguồn dao động ngược pha nhau. D. d1 – d2 = (k + 0,5) , nếu...

  doc4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Sóng cơ - Chủ đề V: Hiệu ứng DoppleSóng cơ - Chủ đề V: Hiệu ứng Dopple

  Chủ đề V: Hiệu ứng Dopple A. tóm tắt kiến thức cơ bản Sự thay đổi tần số sáng do nguồn sóng chuyển động tương đối so với máy thu được gọi là hiệu ứng Dopple Kí hiệu f và v lần lượt là tần số sóng và tốc độ truyền sóng trong môi trường do nguồn sóng phát ra

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Vật lí - Các dạng dao động khácTrắc nghiệm Vật lí - Các dạng dao động khác

  C©u 1 : Vật nặng m=250g được gắn vào lò xo độ cứng K= 100N/m dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ ban đầu 10cm. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt trượt là 0,1, lấy g= 10m/s2. Biên độ dao động sau 1 chu kì A. 9,9cm B. 9,8cm C. 8cm D. 9cm C©u 2 : (ĐH – 2010): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Sóng âmTrắc nghiệm Sóng âm

  Bài tập: Câu16: Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng A. 20dB. B. 50dB. C. 100dB. D. 10000dB. Câu17: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 =10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng A. 50dB. B. 60dB. C. 70dB...

  doc2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • 4 đề thi thử Đại học hay và khó môn Vật lý4 đề thi thử Đại học hay và khó môn Vật lý

  Câu 1. Catốt của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là –0 = 0; 6—m. Chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng – = 0; 5—m . Anốt cũng là tấm lim loại phẳng cách catốt 1cm. Giữa chúng có một hiệu điện thế 10V. Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anốt có quang electron đập tới. A R = 4,06 mm BR = 8,1 mm C R = 6...

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0