• Những đặc điểm kinh tế cơ bản và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyềnNhững đặc điểm kinh tế cơ bản và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền

  Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn tự do cạnh tranh, C.Mác, Ăng ghen đã chỉ ra rằng: tự do cạnh tranh đẻ ra tích tụ và tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất phát triển tới một mức độ nhất định lại dẫn tới độc quyền. Sống trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền, vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch ...

  doc10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Bài: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành độngTriết học - Bài: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

  a-CN MácLênin ra đời từ những yếu tố khách quan và đòi hỏi của phong trào cách mạng -Yêu cầu về yếu tố kinh tế. - Yêu cầu về yếu tố chính trị-xã hội - Yêu cầu về yếu tố khoa học & lý luận Vai trò của Mác (1818-1883) và Angnghen (1820-1895) b-Lênin đã bảo vệ,vận dụng và phát triển sáng tạo toàn diện lý luận của Mác-Angghen trong điều kiện l...

  ppt26 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu triết học - Xã hội về môi trường sinh thái ở Việt NamNghiên cứu triết học - Xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Thế giới ngày nay đã và đang có những thành tựu vĩ đại về khoa học và công nghệ, nhờ đó loài người đã đạt được những biến đổi to lớn về mặt kinh tế nói riêng, xã hội nói chung. Song, cùng với những biến đổi to lớn đó, loài người lại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải mang tính toàn cầu, trong đó có vấn đề môi trường sinh thái (MTST...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Xung đột hệ giá trị tinh thần và xây dựng hệ giá trị của con người Việt NamXung đột hệ giá trị tinh thần và xây dựng hệ giá trị của con người Việt Nam

  1. Mở đầu Giá trị và hệ giá trị không phải là vấn đề mới, những quan niệm đầu tiên về giá trị đã xuất hiện trong thời kỳ cổ đại. Protagor (481 - 411), nhà triết học vô thần Hy Lạp, đã từng quan niệm: con người là thước đo của mọi vật. Sau này, Đ.Điđơrô - một trong những đại biểu nổi tiếng của phái Bách khoa Pháp thế kỷ XVIII - cũng cho rằng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Hướng dẫn thực tập làm sách bìa cứngTài liệu Hướng dẫn thực tập làm sách bìa cứng

  Nhằm trang bị cho cán bộ thư viện những kỹ năng cần thiết trong việc bảo quản, gia cố và tu bổ tài liệu, giúp thực hiện chức năng gìn giữ và phục vụ tài liệu thư viện một cách có hiệu quả và để tổ chức lớp tập huấn chuyên môn “Kỹ thuật đóng sách và tu bổ tài liệu thư viện” đạt chất lượng cao, tác giả đã biên soạn tài liệu “Hướng dẫn thực tập là...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Thuyết văn hóa – Lịch sử về phát triển nhận thức của L. S. VygotskyTâm lý học - Thuyết văn hóa – Lịch sử về phát triển nhận thức của L. S. Vygotsky

  Sinh 17/11/1896 tại Orsha, Belarus, Nga. Năm 1913 ông học trường Đại học quốc gia Moscow với hai ngành là Luật và Y khoa. Năm 1924 Vygotsky bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu về tâm lý học.

  pptx27 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Giao tiếp trong tâm lý học sức khỏeTâm lý học - Giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe

  Trình bày được khái niệm giao tiếp và các thành tố cơ bản của quá trình giao tiếp Trình bày được các chức năng và hình thức cơ bản của giao tiếp Trình bày được các kĩ năng giao tiếp Trình bày được một số vấn đề tâm lí thường gặp trong giao tiếp

  ppt42 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Bài 6: Tâm lý trong giao tiếpTâm lý học - Bài 6: Tâm lý trong giao tiếp

  Trình bày được khái niệm giao tiếp và các thành tố của quá trình giao tiếp Trình bày được hình thức của giao tiếp Trình bày được các kĩ năng giao tiếp Trình bày được các vấn đề tâm lí thường gặp trong giao tiếp

  ppt44 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Căng thẳng (stress) và cách ứng phóTâm lý học - Căng thẳng (stress) và cách ứng phó

  Trình bày được khái niệm stress Trình bày được những nguyên nhân dẫn đến stress Trình bày được cách đánh giá mức độ stress Phân tích được liên quan giữa stress và sức khoẻ Trình bày được cách ứng phó với stress.

  ppt67 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Nhân cách và Sức khỏeNhân cách và Sức khỏe

  Trình bày được khái niệm nhân cách và các cách phân loại nhân cách; Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách; Phân tích được mối liên hệ giữa nhân cách và sức khỏe; Trình bày được ý nghĩa của việc tìm hiểu nhân cách trong thực hành YTCC.

  ppt51 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0