• Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo tuyên truyền viên cơ sởTài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo tuyên truyền viên cơ sở

  Tư tưởng, hệ tư tưởng phản ánh tồn tại xã hội, là sản phẩm của quá trình hoạt động thực tiễn của cá nhân, cộng đồng, xã hội, là mặt biểu hiện cơ bản nhất của ý thức xã hội. Ý thức xã hội gồm các cấp độ: tâm lý xã hội và hệ tư tưởng. - Mục đích của quá trình nhận thức của con người là nhằm phục vụ cho hoạt động thực tiễn, nên trong ý thức của mỗ...

  pdf96 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của đảng taChiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của đảng ta

  Cho đến trước khi chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ của nhân dân Việt Nam đã sang năm thứ tám. Bước vào giai đoạn cuối, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã xác định đúng đắn phương hướng chiến lược nhằm đánh bại nỗ lực quân sự cao nhất và cuối cùng của thực dân Pháp ...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số vùng tây nguyên theo tư tưởng Hồ Chí MinhXây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số vùng tây nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc là ngọn cờ tập hợp các lực lượng cách mạng, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng đó đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho đường lối, chính sách của Đảng và ...

  doc8 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình kinh doanh xuất bản phẩm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩmGiáo trình kinh doanh xuất bản phẩm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm

  Mục tiêu học tập cho chương 5: - Giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan về quy trình kinh doanh xuất bản phẩm trên thị trường hiện nay. - Cung cấp những kiến thức về từng nghiệp vụ của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. - Giúp sinh viên có những kỹ năng cơ bản để tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm

  pdf97 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh doanh xuất bản phẩmGiáo trình Kinh doanh xuất bản phẩm

  Từ phía cơ quan định hướng: Chưa cung cấp nhiều thông tin, chưa có sự dẫn dắt cụ thể đối với doanh nghiệp dẫn đến sự phối hợp các khâu thị trường, hàng hoá, giá cả, thời gian chưa chặt chẽ. - Từ phía các nhà xuất bản: Ít tìm tòi thông tin, ít nhanh nhạy nên chưa có đủ sự hiểu biết cần thiết về nhu cầu của thị trường quốc tế. Nội dung chất lượn...

  pdf90 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chíBài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chí

  (Bản scan) Bài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chí Từ khi ra đời đến nay, báo chí luon góp phần đắc lực vào sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Báo chí chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và mọi giải cấp trong xã hội đều coi báo chí là công cụ đấu trnah chính trị quan trọng

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 19: Social effects of mass communicationBáo chí truyền thông - Chapter 19: Social effects of mass communication

  Investigating Mass Communication Effects Effects on Knowledge and Attitudes Media Effects on Behavior: A Short History The Impact of Televised Violence Encouraging Prosocial Behavior Other Behavior Effects Research about The Social Effects of the Internet Communication in the Future: Social Impact

  ppt29 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 18: International and comparative media systemsBáo chí truyền thông - Chapter 18: International and comparative media systems

  International Media Systems World Media Online Comparative Media Systems Examples of Other Systems

  ppt16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 17: Ethics and other informal controlsBáo chí truyền thông - Chapter 17: Ethics and other informal controls

  Ethics: rules of conduct or principles of morality guiding us to proper behavior Ethical principles do not provide magic answers to all ethical dilemmas

  ppt21 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Báo chí truyền thông - Chapter 16: Formal controls: laws, rules, regulationsBáo chí truyền thông - Chapter 16: Formal controls: laws, rules, regulations

  The Press, The Law, and the Courts Protecting News Sources Covering the Courts Reporters’ Access to Information Defamation Invasion of Privacy Copyright Obscenity and Pornography Regulating Broadcasting Regulating Cable TV The Telecommunications Act of 1996 Regulating Advertising

  ppt33 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0