• Unit 1 Electronics in the home - Week 2Unit 1 Electronics in the home - Week 2

  CONTENTS • Reading for a purpose • Understanding diagrams • Describing block diagrams and circuits • Describing diagrams

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Unit 1 Electronics in the home - Week 1Unit 1 Electronics in the home - Week 1

  CONTENTS • Reading for a purpose • Understanding diagrams • Describing block diagrams and circuits • Describing diagrams

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán mountainPhương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán mountain

  Ngày nay có nhiều thuật toán phân loại ảnh vệ tinh như K – Means, ISODATA, hình hộp, khoảng cách ngắn nhất Tuy nhiên, hầu hết các thuật toán này đều dựa vào thuộc tính quan trọng của mỗi điểm ảnh với lân cận của nó là sự giống nhau và khác nhau về màu sắc mà không quan tâm đến các thuộc tính khác của các cụm như mật độ, hình dáng cụm Trong bài ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về QoSTìm hiểu về QoS

  1. Khái niệm Chất lượng dịch vụ (QoS) là một thuật ngữ dùng để chỉ chất lượng của một hệ thống truyền thông hay một kết nối truyền thông trong mạng viễn thông. 2. Nhu cầu về QoS Theo truyền thống, khi nhu cầu về băng thông tăng lên, hiện tượng nghẽn mạng có thể xảy ra. Ta có thể giải quyết bằng cách tăng băng thông kết nối hoặc dùng thiết bị phầ...

  doc4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng thông tin di động - ThS. Phạm Văn NgọcBài giảng thông tin di động - ThS. Phạm Văn Ngọc

  Nói đến thông tin di động là nói đến việc liên lạc thông qua sóng điện từ bắt đầu từ năm 1897 Gugliemo Marconi đã thực hiện liên lạc từ đất liền với những con tàu trên biển bằng sóng điện từ. Đến năm 1980 thông tin di động mới thực sự phát triển trên thế giới. Để hiểu được ta làm phép tính: Mỗi cuộc liên lạc giữa hai người cần một đường truyền...

  pdf94 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài tập môn Thông tin di độngBài tập môn Thông tin di động

  Danh sách bài tập chương 2 Bài 1: Giải thích phương pháp nâng cao dung lượng tế bào? Bài 2: Giải thích vấn đề cơ bản nhiễu cùng kênh, mối quan hệ với dung lượng hệ thống? Bài 3: Giải thích vấn đề cơ bản nhiễu kênh lân cận, mối quan hệ với dung lượng hệ thống? Bài 4: Hãy cho biết kích thước nhóm tế bào là gì? Cấp độ dịch vụ, hiệu suất trung kế? ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DSP - Chương 4: Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạnBài giảng Xử lý số tín hiệu DSP - Chương 4: Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn

  CHƯƠNG 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN Các phương pháp DSP trong thực tế: - Phương pháp xử lý khối: dữ liệu vào được thu thập và xử lý theo từng khối - Phương pháp xử lý mẫu: dữ liệu được xử lý từng mẫu ở từng thời điểm qua giải thuật DSP để cho các mẫu ở ngõ ra

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DSP - Chương 3: Hệ thống rời rạc thời gianBài giảng Xử lý số tín hiệu DSP - Chương 3: Hệ thống rời rạc thời gian

  Hệ thống tuyến tính bất biến với thời gian LTI (Linear Time Invariant System) được phân thành 2 loại: FIR (Finite Impulse Response): đáp ứng xung hữu hạn IIR (Infinite Impluse Response): đáp ứng xung vô hạn

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DSP - Chương 2: Lượng tử hóaBài giảng Xử lý số tín hiệu DSP - Chương 2: Lượng tử hóa

  Tụ giữ: giữ mỗi mẫu đo được x(nT) trong thời gian T Bộ A/D: chuyển đổi các giá trị mẫu thành 1 mẫu lượng tự hóa xQ(nT) được biểu diễn bằng B bit

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DSP - Chương 1: Lấy mẫu & khôi phục tín hiệuBài giảng Xử lý số tín hiệu DSP - Chương 1: Lấy mẫu & khôi phục tín hiệu

  Xử lý (Processing): Trích thông tin (Extract information) Cải thiện chất lượng tín hiệu (“improve” signals) Dự báo (“predict” signals) Nén (“compress signals) Xử lý số tín hiệu = Xử lý tín hiệu bằng các phương pháp số.

  pdf43 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0