• Đồ án Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam và giải phápĐồ án Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam và giải pháp

  Những năm gần đây nền kinh tế nươc ta chuyển mạnh từ kế hoạch hoá sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Sự đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của các nước tiên tiến trên thế giới. Hiện nay với nền kinh tế thị trường đang phát triển thì công cụ thị trường mở được coi là mộ...

  doc20 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 2232 | Lượt tải: 18

 • Đồ án Một số vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở đô thị việt nam và giải phápĐồ án Một số vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở đô thị việt nam và giải pháp

  Đất đai nói chung và đất đô thị nói riêng do diện tích có hạn, hiện nay trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá sẽ kèm theo đô thị hoá diễn ra mạnh các đô thị phát triển ngày càng mở rộng. Cùng với sự phát triển kinh tế đô thị, nhu cầu sử dụng đất đô thị ngày càng tăng do nhu cầu về: xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư đô thị, xây dựng cơ sở k...

  doc33 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 25

 • Đồ án Những vấn đề cơ bản về công ty cổ phầnĐồ án Những vấn đề cơ bản về công ty cổ phần

  Trên cơ sở đổi mới tư duy kinh tế, những năm gần đây nền kinh tế kế ạch hoá tập trung ở nước ta đã từng bước chuyển sang kinh tế thị trường như một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển.Trong điều kiện cơ chế quản lí thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà ...

  doc26 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt namĐồ án Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

  Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu lµ đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP ở mức 9-...

  doc23 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 8

 • Đồ án Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm Trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hộiĐồ án Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm Trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội

  Kết thúc việc thực hiên kế hoạch 1996-2000 với nhiều thành tựu đã đạt được ,GDP được duy trì ở mức 7.0%/năm, cơ cấu kinh tế đang từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu GDP ... .Bên cạnh đó vấn đề việc làm cũng được chú trọng quan tâm giải quyết...

  doc34 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt NamĐồ án Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam

  Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đ¬ợc trong qúa trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ng¬ời đ¬ược hư¬ởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho cùng đó là tăng trưởng kinh tế để nâng cao đới sống vật chất, tinh thần cho con người. Lao động là m...

  doc43 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 1395 | Lượt tải: 8

 • Đồ án Container hoá trong vận tải biển ở Việt NamĐồ án Container hoá trong vận tải biển ở Việt Nam

  Việt Nam có bờ biển dài trên 3.000km, là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển hàng hải. Đây là công nghệ đem lại những hiệu quả to lớn mà nhiều nước đã sử dụng như ngành mũi nhọn để đi lên công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Vậy, sau dầu khí, dệt may, tin học - điện tử... tại sao chúng ta lại không chọn hàng hải là ngành phát triển mũi nhọn trong ...

  doc29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 9

 • Đồ án Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệpĐồ án Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp

  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm t...

  doc40 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 1123 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt namĐồ án Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt nam

  Sự ra đời hoạt động ngân hàng đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển và tiến bộ của con người. Lênin đã coi sự ra đời ngân hàng như ”Sự phát minh ra lửa” hay “Sự phát minh ra bánh xe”. Vai trò to lớn của hoạt động ngân hàng đối với sự phát triển nền kinh tế và xã hội được xuất phát từ chính những đặc trưng của nó. Hoạt động kinh doanh ngâ...

  doc27 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 1930 | Lượt tải: 17

 • Đồ án Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam hiện nayĐồ án Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Lãi suất là một trong những vấn đề hết sức phức tạp, nó vừa là công cụ hết sức quan trọng và nhạy cảm trong việc điều hành chính sách tiền tệ,vừa là giá cả sử dụng vốn của hoạt động tín dụng. Vì vậy, nó có tác động to lớn đối với việc tăng hay giảm khối lượng tiền lưu thông, thu hẹp hay mở rộng tín dụng tạo thuận lợi hay khó khăn cho hoạt động ngân...

  doc27 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 10/08/2012 | Lượt xem: 942 | Lượt tải: 3