• Luận văn Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp CầuLuận văn Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu

  Sau gần hai mươi năm đổi mới (1986-2005), nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá trong điều kiện mở cửa và cạnh tranh kinh tế đòi hỏi tất c...

  doc78 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 25

 • Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải PhòngLuận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng

  Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính gía thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các...

  doc101 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 8

 • Luận văn Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà NộiLuận văn Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội

  Trong giai đoạn hiện nay, cùng với xu thế vận động của thế giới, hội nhập hợp tác liên minh trên mọi lĩnh vưc: đời sống, kinh tế, xã hội để cùng phát triển, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước “ thay da đổi thịt” dần hoà nhập vào cộng đồng nền kinh tế thế giới, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn nền kinh tế so với các nước xung quanh. Đặc biệt với đư...

  doc57 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1396 | Lượt tải: 11

 • Đồ án Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc SơnĐồ án Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn

  Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên th...

  doc80 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 2713 | Lượt tải: 55

 • Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái NguyênBáo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên

  Mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Để đạt được hiệu quả cao các công ty cần tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình mà vẫn đạt được kết quả tối ưu. Để đáp ứng được nhu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường Bộ Tài chính đã ban hành quyết đị...

  doc43 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 24

 • Luận văn Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lươngLuận văn Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương

  Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải nang động, sáng tạo, vận dụng những khả năng sẵn có của mình và nắm bắt được cơ chế thị trường một cách linh hoạt, kịp thời để hạch toán linh hoạt, kịp thời để hạch toán kinh doanh. Bởi hạch toán kế toán là c...

  doc28 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 9

 • Luận văn Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí- Điện Thuỷ LợiLuận văn Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí- Điện Thuỷ Lợi

  Hoà vào xu thế mở cửa, hội nhập của nền kinh tế quốc tế của thế giới trong thế kỷ 21, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng cố gắng nâng cao trình độ quản lý, hiện đại hoá dây truyền sản xuất, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh và tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

  doc97 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1126 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3Luận văn Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3

  Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở để tồn tại và phát triển xã hội loài người. Bất kỳ nền sản xuất nào, kể cả nền sản xuất hiện đại đều có đặc trưng chung là sự tác động của con người vào các yếu tố của lực lượng tự nhiên, nhằm thoả mãn những nhu cầu nào đó của con người. Vì vậy, sản xuất luôn là sự tác động qua lại của ba yếu tố cơ bản: lao độn...

  doc81 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1237 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương MaiĐồ án Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai

  Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều cách doanh nghiệp thành lập.

  doc77 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 6

 • Đồ án Kế toán nguyên vật liệuĐồ án Kế toán nguyên vật liệu

  Đánh giá nền kinh tế của một đất nước có vững vàng và ổn định hay không, người ta thường dựa trên tiêu chí nguồn tài nguyên và khả năng quản lý. Trong đó khả năng quản lý là vấn đề cơ bản. Nhưng để quản lý tốt thì phải luôn luôn rèn luyện học hỏi để trau dồi kiến thức, nắm bắt nhanh nhạy những biến động của xã hội và thị trường

  doc50 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 2501 | Lượt tải: 36