• Báo cáo Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngBáo cáo Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhậ...

  doc48 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 6

 • Báo cáo Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú TháiBáo cáo Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái

  Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhà nước quả...

  doc93 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 4701 | Lượt tải: 64

 • Báo cáo thực tập Vốn cố địnhBáo cáo thực tập Vốn cố định

  Chu trình tái sản xuất xã hội gồm các khâu sản xuất -> phân phối -> trao đổi ->tiêu dùng. Trong đó sản xuất đóng vai trò quyết định cho quá trình tồn tại kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra sản xuất còn đáp ứng nhu cầu của thị trường cụ thể là người tiêu dùng. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý th...

  doc18 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 2478 | Lượt tải: 13

 • Báo cáo Hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt HàBáo cáo Hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà

  Bước sang thế kỷ 21,xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của kinh tế nước ta ngày càng được đẩy nhanh và mạnh thể hiện qua các văn bản cao cấp như : Hiệp định thương mại Việt - Mỹ ,cơ chế ưu đãi thuế hội nhập của các nước Asean, hiệp định thương mại Việt -Đức.... Trong xu thế hội nhập đó hai yếu tố nổi bật và quan trọng nhất là hợp tác ch...

  doc41 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 1401 | Lượt tải: 6

 • Luận văn Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thuỷLuận văn Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thuỷ

  Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Mặt khác quản lý nguyên vật liệu con giúp cho công ty sử dụng nguyên vật liệu tốt trong thi công và trong sản xuất bảo đảm sản phẩm mà công ty làm ra đúng t...

  doc50 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 6

 • Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà NộiLuận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

  Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác ...

  doc70 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 9

 • Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng TràLuận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà

  Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then chốt: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo r...

  doc55 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 15

 • Luận văn Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam áLuận văn Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á

  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật ...

  doc86 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 1370 | Lượt tải: 22

 • Luận văn Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng hợp nhấtLuận văn Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng hợp nhất

  Trong các doanh nghiệp sản xuất NVL là những đối tượng lao động,thể hiện dưới dạng vật hoá là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Trong quá trình tham gia vào sản xuất kinh doanh, NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định, NVL bị tiêu hao toàn bộ và không giữ nguyên hình th...

  doc84 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 28

 • Luận văn Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội TosercoLuận văn Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý các tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật c...

  doc73 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 3