• Các ký thuật kiểm thử phần mềmCác ký thuật kiểm thử phần mềm

  Như đã nói ở trước, sản phẩm phần mềm được gọi là đúng nếu nó thực hiện được chính xác những tiêu chuẩn mà người thiết kế đã đặt ra. Để có một đánh giá chính xác về cấp độ đúng của phần mềm, ta phải kiểm tra chất lượng phần mềm. Như thế, kiểm tra là quá trình tìm lỗi và nó là một đánh giá cuối cùng về các đặc tả, thiết kế và mã hoá. Mục đích của ki...

  doc23 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2294 | Lượt tải: 54

 • Hướng dẫn sử dụng đĩa Hiren Boot toàn tậpHướng dẫn sử dụng đĩa Hiren Boot toàn tập

  Bạn muốn trở thành cao thủ dùng đĩa Hiren Boot , dưới đây là bài viết hướng dẫn các bạn chi tiết sử dụng đĩa Hiren Boot. Bài viết toàn hình ảnh do mình Scan lại từ Tạp chí Cẩm nang máy tính của bác Phạm Hồng Phước , xin phép bác Phạm Hồng Phước , vì sự nghiệp tin học của mọi người

  pdf44 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2740 | Lượt tải: 66

 • Software Testing and Quality Assurance- Theory and PracticeSoftware Testing and Quality Assurance- Theory and Practice

  Tài liệu kiểm thử và đảm báo chất lượng phần mềm

  pdf648 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1821 | Lượt tải: 29

 • Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 3Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 3

  Nội dung tài liệu: - Các loại kiểm thử - Thẩm định và xác minh

  pdf84 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 3

 • Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 2Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 2

  Nội dung tài liệu" - Các loại kiểm thử - Thẩm định và xác minh

  pdf65 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 3

 • Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 1Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 1

  Nội dung tài liệu: - Khái niệm kiểm thử - Các loại kiểm thử - Thẩm định và xác minh

  pdf87 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 3

 • Đảm bảo chất lượng phần mềm_Đo độ an toànĐảm bảo chất lượng phần mềm_Đo độ an toàn

  Nội dung tài liệu: - Độ do chất lượng - Độ tin cậy - An toàn

  pdf65 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1311 | Lượt tải: 2

 • Đảm bảo chất lượng phần mềm_Tổng quanĐảm bảo chất lượng phần mềm_Tổng quan

  Nội dung tài liệu: - Khái niệm về đảm bảo chất lượng - Các hoạt động đảm bảo chất lượng - Rà soát và kiểm thử phần mềm

  pdf105 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1508 | Lượt tải: 9

 • Hệ điều hành Windows 7_ Những tính năng hữu ích dành cho người dùng.pdfHệ điều hành Windows 7_ Những tính năng hữu ích dành cho người dùng.pdf

  Ebook Win7 tiếng việt và 1 số bài lab trên win7. Tài liệu cài đặt win7 tiếng việt và 1 số bài lab trên win7 và winserver 2008 tiếng việt:

  pdf117 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1782 | Lượt tải: 28

 • Giáo trình Công nghệ phần mềm - Phần 10: Quản trị dự ánGiáo trình Công nghệ phần mềm - Phần 10: Quản trị dự án

  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 1. Các khái niệm cơ bản 2. Qui trình công nghệ phần mềm 3. Các phương pháp xây dựng phần mềm 4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU 1. Tổng quan 2. Mô hình hóa yêu cầu hệ thống Chương 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1.Tổng quan về thiết kế 2.Kiến trúc phần mề...

  pdf29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 20