• Giáo trình Macromedia Flash 8 - Phần 5: Làm chủ giao diệnGiáo trình Macromedia Flash 8 - Phần 5: Làm chủ giao diện

  Mô Tả : • Trên cùng : Thanh Tiêu Đề . • Kế dưới : Thanh Menu chứa những lệnh phục vụ việc xử lý . • Bên Trái : Thanh Công Cụ phục vụ việc tạo các ứng dụng và tạo phim hoạt hình 2 D. • Thanh Thước Thời gian : Line Time . • Khung to giữa Trắng : Là Vùng thường xuyên làm việc > Nhấp Nút tam giác nhỏ ở đáy vả bên hông Phải để mở rộng và thu hẹp vù...

  doc2 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 12

 • Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục ILuận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I

  Vấn đề muôn thủa với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó. Kết quả và hiệu quả ở đây không chỉ đơn thuần là lợi nhuận, là tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp mà nó còn phải gắn liền với mục tiêu của doanh nghiệp. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại v...

  doc49 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty thiết bị đo điệnLuận văn Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty thiết bị đo điện

  Hiện nay các doanh nghiệp đang phải đối mặt với môi trường kinh doanh nhiều biến động không ngừng , diễn biến phức tạp có nhiều rủi ro, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và con đường đi lên phía trước của doanh nghiệp ngày càng có nhiều trướng ngại, chỉ thiếu cẩn trọng và nhạy bén là xuống vực phá sản. Trong bối cảnh đó, tiêu thu sản phẩm của d...

  doc73 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo KhêLuận văn Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê

  Nước ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nước, bằng cách phải có nền công nghiệp hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến.

  doc32 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 12

 • Giáo trình Macromedia Flash 8 - Phần 4: ElectronGiáo trình Macromedia Flash 8 - Phần 4: Electron

  GIAI ĐOẠN I : TẠO 2 ELECTRON 1. Menu File > New > Flash Document > Ok > Add Motion Guide > Nhấp Đúp lên Lớp Guide la… > Gỏ : quydao1 > Enter . 2. Oval Tool > Fill Color : None > Stroke Color màu xanh > Giữ Shift rê vẽ vòng tròn quỷ đạo. 3. Menu Insert > New Symbol > Name gỏ : electronvongtrong, chọn Graphic > Ok. Vòng tròn biến mất. 4. Chọn O...

  doc5 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1536 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Thực trang tình hình quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây HồLuận văn Thực trang tình hình quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

  Ngày nay, trong một môi trường cạnh tranh toàn cầu, một môi trường giao lưu kinh tế quốc tế lành mạnh, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng một vai trò rất quan trọng, sẽ là những yếu tố quyết định sự thành bại của các Công ty cũng như các quốc gia trên thị trường thế giới. Kinh nghiệm phát triển kinh tế của nhiều nước công nghiệp trên thế giới đặc...

  doc61 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1254 | Lượt tải: 6

 • Luận văn Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gốm xây dựng của Công ty Kinh doanh và Xuất nhập khẩu thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – ViglaceraLuận văn Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gốm xây dựng của Công ty Kinh doanh và Xuất nhập khẩu thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – Viglacera

  Thực hiện đường lối chiến lược CNH - HĐH mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhằm đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước có nền kinh tế công nghiệp hiện đại, bảo đảm dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng công tác xuất nhập khẩu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại...

  doc67 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1292 | Lượt tải: 8

 • Luận văn Thực trạng và biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo ở Công ty Lương Thực Cấp I Lương YênLuận văn Thực trạng và biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo ở Công ty Lương Thực Cấp I Lương Yên

  Trong thời đại ngày nay, các nước trên thế giới có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện nhằm khuyến khích xuất khẩu, từ đó tạo điều kiện cho nhập khẩu và phát triển cơ sở hạ tầng. Hoạt động xuất khẩu chính là một phương tiện để thúc đẩy phát triển kinh tế, là một vấn đề quyết định và không thể thiếu được của mỗi quốc gia trong sự hội nhập vào nền...

  doc67 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 6

 • Giáo trình Macromedia Flash 8 - Phần 3: Làm chủ các công cụGiáo trình Macromedia Flash 8 - Phần 3: Làm chủ các công cụ

  1. OVAL TOOL (O) 2. RECTANGLE TOO ® 3. SELECTION TOOL (V) : Mủi tên Đen 4. SUB SELECTION TOOL (A) : Mủi tên trắng 5. FREE TRANSFPORM TOOL (Q) : Làm co dãn , xoay ĐT. 6. ERASER TOOL (E) 7. Chọn màu cho VIỀN – Chọn Màu cho NỀN 8. GRADIENT TRANSFORM (F)

  doc3 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Giải pháp Marketing nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của các công ty kinh doanh xuất nhập khẩuLuận văn Giải pháp Marketing nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

  yếu tố sức cạnh tranh là then chốt trong việc mở rộng tiêu thụ sản phẩm phải xem xét trong vòng đời của sản phẩm . Đánh giá và đảm bảo nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm phải được xem xét toàn diện trên 4 nhóm thông số sau : - Nhóm thứ nhất : các thông số có đặc trưng kĩ thuật – công nghệ như các thông số hợp thành công năng của sản p...

  doc77 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1260 | Lượt tải: 4