• Đồ án Tìm hiểu giao thức TCP/IPĐồ án Tìm hiểu giao thức TCP/IP

  Mạng Internet là một mạng máy tính toàn cầu, bao gồm hàng chục triệu người sử dụng, được hình thành từ cuối thập kỷ 60 từ một thí nghiệm của Bộ quốc phòng Mỹ. Tại thời điểm ban đầu đó là mạng ARPAnet của Ban quản lý dự án nghiên cứu Quốc phòng. ARPAnet là một mạng thử nghiệm phục vụ các nghiên cứu quốc phòng, một trong những mục đích của ...

  pdf122 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 4346 | Lượt tải: 53

 • Báo cáo Quản lý dịch vụ bưu phẩmBáo cáo Quản lý dịch vụ bưu phẩm

  Cùng với sự phát triển cuả khoa học kỹ thuật,nhu cầu ứng dụng tin học trong công tác quản lí cũng ngày càng gia tăng, việc xây dựng các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng nhu cầu trên là rất cần thiết. Trong thực tế, phân tích hệ thống thông tin được ứng dụng rất rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực nhằm giúp các lập trình viên dễ dàng lập trình phần mềm qu...

  doc54 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1606 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Quản lý cửa hàng sáchĐồ án Quản lý cửa hàng sách

  Trong nền kinh tế phát triển như hiện nay,ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà sách đang là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà doanh nghiệp.Ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp ngày nay không chỉ dừng lại ở mức đầu tư máy móc thiết bị, thiết lập mạng nội bộ chia s...

  doc29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 8385 | Lượt tải: 63

 • Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng Lan trong cơ quan xí nghiệpĐồ án tốt nghiệp Khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng Lan trong cơ quan xí nghiệp

  Từ khi chiếc máy tính đầu tiên ra đời cho đến nay máy tính vẫn khẳng định vai trò lớn của nó trong sự phát triển kinh tế_ xã hội. Công nghệ thông tin ngày nay đã phát triển vượt bậc, tin học được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý. Đề án 112 Cải cách hành chính về thực hiện chính...

  docChia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 4261 | Lượt tải: 80

 • Luận văn Một số giải pháp hạn chế rủi ro an toàn tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng công thương Đống ĐaLuận văn Một số giải pháp hạn chế rủi ro an toàn tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng công thương Đống Đa

  Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế, để từng bước phát triển, hội nhập với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Để đạt được điều đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng với vai trò là "đòn bảy kinh tế" thông qu...

  doc89 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1614 | Lượt tải: 8

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh TrìLuận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì

  Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ nền kinh tế hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế quốc dân bao gồm nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề với quy mô và trình độ khác nhau, công nghệ khác nhau. Phát triển nông - lâm -ngư - nghiệp gắn liền công nghệ chế biến và xây dựng nông thô...

  doc48 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 7

 • Luận văn Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Hà NộiLuận văn Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội

  Hệ thống ngân hàng Việt Nam cần có những bước đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các mặt, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phải tập trung vào vấn đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, vì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động cơ bản và đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.

  doc59 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 2384 | Lượt tải: 11

 • Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà NộiLuận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội

  Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước đang từng bước vào đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang bị chững lại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vấn đề về vốn. Có thể nói vốn là tiền đề, là cơ sở đầu tiên để các doanh nghiệp mở ...

  doc85 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1432 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam.Thực trạng và giải phápLuận văn Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam.Thực trạng và giải pháp

  Đất nước ta đang trong thời kỳ biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương “phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết định, nguồn vốn nước ngoài giữ vai trò quan trọng”. Đồng thờ...

  doc79 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 3267 | Lượt tải: 36

 • Luận văn Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Đống ĐaLuận văn Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Đống Đa

  Với chủ trương phát triển nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam với các nước không ngừng tăng lên, trong đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của hệ thống NHTM nước ta trong việc làm trung gian thanh toán giữa các doanh nghiệp trong nước với nư...

  doc63 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1525 | Lượt tải: 6