• Đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2012Đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2012

  TimTaiLieu.vn xin giới thiệu Đề thi và Đáp án Đề thi Tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Tiếng Anh khối A1 mọi mã đề. Đáp án Gợi ý giải Đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2012.

  doc7 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 09/07/2012 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 18

 • Hướng dẫn thực hành LAP CCNAHướng dẫn thực hành LAP CCNA

  Tài liệu hướng dẫn thực hành LAP CCNA rất hay. Phần I Giới thiệu về các thiết bị Cisco Chương 1 Các loại cáp và các loại kết nối Chương 2 Giao diện Command-Line Interface Phần II Cấu hình Cisco Router Chương 3 Cấu hình một Cisco Router Phần III Định tuyến Chương 4 Giao thức định tuyến tĩnh Chương 5 Giao thức định tuyến RIP C...

  pdf180 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 09/07/2012 | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 47

 • Cấu trúc địa chỉ trên InternetCấu trúc địa chỉ trên Internet

  Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu , do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các cấp: nội hạt, liên tỉnh, quốc tế của một mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau...

  pdf37 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 09/07/2012 | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 30

 • Tài liệu ASP.NETTài liệu ASP.NET

  Tài liệu học ASP.NET cho người mới bắt đầu.

  pdf80 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 08/07/2012 | Lượt xem: 2955 | Lượt tải: 20

 • Xây dựng trang web hiển thị chi tiết một bản tin trong ASP.NETXây dựng trang web hiển thị chi tiết một bản tin trong ASP.NET

  Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một trang web tương tác với CSDL sử dụng AccessDataSource. Xây dựng Trang hiển thị chi tiết một bản tin. Liên kết Trang chủ cho từng lĩnh vực với Trang hiển thị chi tiết một bản tin.

  pdf13 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 07/07/2012 | Lượt xem: 4893 | Lượt tải: 28

 • Xây dựng trang chủ cho từng lĩnh vực ASP.NETXây dựng trang chủ cho từng lĩnh vực ASP.NET

  Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một trang web tương tác với CSDL sử dụng AccessDataSource kết hợp DataList. Xây dựng Trang chủ cho từng lĩnh vực.

  pdf15 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 07/07/2012 | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 22

 • Xây dựng trang web Nhập tin bài mới (Phần 2)Xây dựng trang web Nhập tin bài mới (Phần 2)

  Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một trang web tương tác với CSDL thông qua control AccessDataSource. Hoàn chỉnh Trang web nhập tin bài mới đã làm từ Tuần 3.

  pdf6 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 07/07/2012 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 14

 • Xây dựng trang web Nhập tin bài mớiXây dựng trang web Nhập tin bài mới

  Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một trang web nhập liệu, sử dụng một số control cơ bản: TextBox, Calendar, FileField, Validation. Xây dựng 1 phần trang web Nhập tin bài mới, lấy thông tin của người dùng nhập vào và kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhập (không lưu xuống CSDL).

  pdf4 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 07/07/2012 | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 12

 • Xây dựng trang chủ cho Website Bản tin điện tửXây dựng trang chủ cho Website Bản tin điện tử

  Trong bài thực hành này, bạn sẽ tạo 1 trang Master page (trang cha) gồm những thành phần chung cho tất cả các trang, và 4 trang nội dung (trang con) là Trang chủ, Xã hội, Kinh tế, Thể thao. Bạn sẽ làm quen với cách thiết kế một trang web sử dụng một số control cơ bản: Hyperlink, Image, AdRotator và Marquee. Xây dựng trang Master cho Website Bả...

  pdf14 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 07/07/2012 | Lượt xem: 2418 | Lượt tải: 35

 • Xây dựng ứng dụng web đơn giản với Microsoft Visual Studio 2005 và ASP.NETXây dựng ứng dụng web đơn giản với Microsoft Visual Studio 2005 và ASP.NET

  Làm quen với môi trường Microsoft Visual Studio .NET 2005 • Xây dựng ứng dụng web đơn giản WebCalculator o Tạo Project WebApplication o Thiết kế giao diện WebForm o Viết mã lệnh xử lý đơn giản o Chạy, Debug và sửa lỗi chương trình

  pdf9 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 06/07/2012 | Lượt xem: 3623 | Lượt tải: 56