• Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11

  Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của doanh nghiệp, nó chịu sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhưng để làm được điều này thì khôn...

  doc74 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1803 | Lượt tải: 27

 • Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà NộiLuận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

  Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác ...

  doc45 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1527 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Khái quát chung về Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhấtLuận văn Khái quát chung về Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất

  Nước Việt Nam đang trên đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường. Với những bước đi đầu tiên trong công việc đó đòi hỏi các đơn vị kinh doanh trong nước phải theo sát sự biến động của thị trường. Đặc biệt là nền kinh tế đa dạng hoá nhiều thành phần như hiện nay, thì đơn vị kinh doanh phải thường xuyên tìm hiểu và nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu ngư...

  doc90 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 2296 | Lượt tải: 7

 • Luận văn Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVDLuận văn Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD

  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết liệt hơn. Do hạn chế về khả năng và nguồn lực nên các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững thì luôn luôn phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ khâu tìm nguồn vốn, triển khai đầu từ vốn, tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra,...

  doc81 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Những vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải ChâuLuận văn Những vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải Châu

  Lời mở đầu Cùng với sự đi lên của xã hội, các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi phải phát triển cao và sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Trong điềukiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước các doanh nghiệp đang cạnh tranh trong cơ chế thị trường quy luật cung cầu về hàng hoá của xã hội. Để có thể vượt qua được sự chọn lọc của thị trư...

  doc133 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVTLuận văn Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT

  Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi các dn phải luôn năng động, sáng tạo, đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát sinh trên thị trường khi các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tìm chỗ đứng trên thị trường thì thông tin về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ có vai trò đặc biệt quan trọ...

  doc90 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 16

 • Luận văn Khái quát chung về hệ thống kế toán phápLuận văn Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp

  Kế toán pháp là phương pháp đo lường và tính toán cho quản lý và các đối tượng khác quan tâm các thông tin kinh tế, tài chính; Giúp cho các đối tượng này đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.  Vai trò của kế toán: có tác dụng cung cấp thông tin cho các đối tượng sau  Các nhà quản trị doanh nghiệp.  Các nhà đầu tư.  Những người cung cấp ...

  doc77 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 6

 • Luận văn Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắpLuận văn Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên ngành xây lắp có những đặc điểm riêng biệt khác với các ngành sản xuất khác ảnh hưởng đến công tác quản lý và hạch toán.

  doc87 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1622 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmLuận văn Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Nền kinh tế thị trường với qui luật cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải tự vận động vươn lên tìm chỗ đứng trên thị trường. Muốn vậy các Doanh nghiệp phải tìm tòi một hướng đi phù hợp cho mình đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

  doc97 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1383 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói Hồng TháiLuận văn Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái

  Những năm qua, cùng với chính sách đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta thì hàng loạt các doanh nghiệp sản suất kinh doanh đã ra đời. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính, tự quản lý và phát triển nguồn vốn kinh doanh, công tác hạch toán ...

  doc65 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 06/08/2012 | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 5