• Đồ án Hệ thống và hệ thống quản lý sản xuất - kinh doanh trong doanh nghiệpĐồ án Hệ thống và hệ thống quản lý sản xuất - kinh doanh trong doanh nghiệp

  Muốn có hệ thống tốt thì cần nâng cao các mối quan hệ tương tác , người quản lý cần tổ chức cho hệ thống với các bộ phận gắn kết với nhau, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động quản lý. Trong quá trình quản lý, bất cứ lĩnh vực nào cũng đều phải xử lý. Một hệ thống có tính phức tạp , tính phức tạp của hệ thống ở chỗ trong hệ thống ...

  doc25 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Bài tập thu hoạch môn quản trị kinh doanhĐồ án Bài tập thu hoạch môn quản trị kinh doanh

  Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà nước giao. Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn d...

  doc22 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2292 | Lượt tải: 5

 • Đồ án Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt NamĐồ án Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  Cho đến nay kiểm toán Việt Nam đã đi được chặng đường hơn 10 năm. Tuy không phải là một thời gian dài nhưng hoạt động kiểm toán Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc lành mạnh hoá nền tài chính Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển kinh tế. Do sự đòi hỏi của thực tiễn, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán dựa...

  doc19 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2972 | Lượt tải: 14

 • Đồ án Lý luận về công tác xúc tiến bán hàngĐồ án Lý luận về công tác xúc tiến bán hàng

  Cơ sở khách quan để hình thành và phát triển thương mại là do sự phát triển của lực lượng sản xuất đến mức mà sản xuất xã hội trở thành sản xuất hàng hoá. Thương mại là một phạm trù kinh tế, một lĩnh vực hoạt động của con người liên quan đến các hành vi mua bán các hàng hoá, dịch vụ. Gắn liền với việc mua bán hàng hoá, dịch vụ là các hoạt động xúc...

  doc43 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 10

 • Đồ án Điều phối hoạt động của doanh nghiệpĐồ án Điều phối hoạt động của doanh nghiệp

  Chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỉ 21. Quá trình hội nhập của nước ta với khu vực và thế giới cũng chưa thật là nhiều nhưng cũng không phải là quá ít. Bởi vậy mỗi một doanh nghiệp muốn phát triển và tồn tại thì phải hoạt động có hiệu quả trong môi ttường kinh doanh khắc nghiệt như hiện nay. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có một t...

  doc35 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Chiến lược kinh doanh của VIETNAMAIRLINESĐồ án Chiến lược kinh doanh của VIETNAMAIRLINES

  Có thể nói bước vào năm 2003 thị trường vận tải hàng không ViệtNam có nhiều điều kiện phát triển ,theo các con số thống kê cho phép có cái nhìn lạc quan về một năm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng .Tuy nhiên dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đã làm đảo lộn tất cả mọi dự báo của của các chuyên gia và khiến mọi kì vọng vào một thị trường tăng trưởng mạn...

  doc25 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 17

 • Đồ án Cơ sở lý luận về khấu hao TSCĐ và hạch toán khấu hao TSCĐĐồ án Cơ sở lý luận về khấu hao TSCĐ và hạch toán khấu hao TSCĐ

  Các doanh nghiệp để tiến hành sản xuất kinh doanh phải có các nguồn lực. Trong đó tài sản là nguồn lực không thể thiếu, là một trong những điều kiện ban đầu để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản trong đó được chia làm 2 loại là tài sản cố định và tài sản lưu động. Vậy tài sản cố định là những tài sản có giá trị ban đầu lớn, th...

  doc29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1721 | Lượt tải: 5

 • Đồ án Thị trường chứng khoánĐồ án Thị trường chứng khoán

  15 năm thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể : tăng trưởng kinh tế cao ổn đjnh (tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn >7% năm ) . Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng rất cao ( trên 14% ) đạc biệt các ngành công nghệ mới , ngành công nghệ thông tin phát riển nha...

  doc45 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1765 | Lượt tải: 7

 • Đồ án Vụ kiện phá giá Việt Nam tại MỹĐồ án Vụ kiện phá giá Việt Nam tại Mỹ

  Thương mại quốc tế ngày càng phát triển đặc biệt là trong thập kỷ vừa qua, nó đóng vai trò lớn đối với các nền kinh tế trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng toàn cầu. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, thương mại quốc tế cũng đem lại không ít khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp khi thâm nhập thị...

  doc20 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 14

 • Đồ án ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt NamĐồ án ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam

  Trong bối cảnh và su thế hiện đại, để tăng cường sự hội nhập về kinh tế nước ta với các nước khu vực và trên thế giới, việc đổi mới nhận thức, cách tiếp cận và xây dựng mô hình quản lý chất lượng mới, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách. Hầu hết các doanh nghiệp còn thực hiện mô hình quản lý KCS mà thiếu những biện...

  doc16 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 13