• Định tuyến URL và điều phối hiển thị trong ASP.NET MVCĐịnh tuyến URL và điều phối hiển thị trong ASP.NET MVC

  ASP.NET MVC Framework có một hệ thống định tuyến URL ( URL Routing System ) linh hoạt cho phép xác định các quy tắc ánh xạ địa chỉ URL bên trong ứng dụng. Một hệ thống định tuyến có 2 mục đích...

  pdf11 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 3230 | Lượt tải: 16

 • Tổng quan về ASP.NET MVC FrameworkTổng quan về ASP.NET MVC Framework

  MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt.

  pdf22 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 6518 | Lượt tải: 152

 • Cách thức truy cập dữ liệu trong ASP.NETCách thức truy cập dữ liệu trong ASP.NET

  Phần lớn các ứng dụng hiện nay đều sử dụng cơ sở dữ liệu. Có nhiều cách thức truy cập dữ liệu khác nhau trong các công nghệ của Microsoft như ADO, RDO, DAO, ODBC. Tuy nhiên từ khi .NET Framework ra đời thì công nghệ ADO.NET đã được tích hợp, ADO.NET chứa các lớp cho phép các ứng dụng connect data sources (kết nối với các nguồn dữ liệu), execute co...

  pdf14 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 7558 | Lượt tải: 112

 • Giới thiệu tổng quan về ASP.NETGiới thiệu tổng quan về ASP.NET

  Giới thiệu tổng quan về công nghệ ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Giới thiệu những tính năng mới của ASP.NET 3.5 sơ với ASP.NET 2.0. Cách tạo website trong Visual Studio 2008.

  pdf11 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 5391 | Lượt tải: 73