• Cách thức truy cập dữ liệu trong ASP.NETCách thức truy cập dữ liệu trong ASP.NET

    Phần lớn các ứng dụng hiện nay đều sử dụng cơ sở dữ liệu. Có nhiều cách thức truy cập dữ liệu khác nhau trong các công nghệ của Microsoft như ADO, RDO, DAO, ODBC. Tuy nhiên từ khi .NET Framework ra đời thì công nghệ ADO.NET đã được tích hợp, ADO.NET chứa các lớp cho phép các ứng dụng connect data sources (kết nối với các nguồn dữ liệu), execute co...

    pdf14 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 7792 | Lượt tải: 112

  • Giới thiệu tổng quan về ASP.NETGiới thiệu tổng quan về ASP.NET

    Giới thiệu tổng quan về công nghệ ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Giới thiệu những tính năng mới của ASP.NET 3.5 sơ với ASP.NET 2.0. Cách tạo website trong Visual Studio 2008.

    pdf11 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 5659 | Lượt tải: 73