• Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 28Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 28

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy xử lý tình huống sau: Khách lưu trú tới quầy lễ tân với vẻ mặt hết sức giận dữ thông báo mất tài sản để ở trên buồng, đề nghị khách sạn giải quyết và yêu cầu đền bù nếu không tìm thấy. 2. Mô tả công...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 27Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 27

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho 02 khách đã đặt buồng trước kết hợp xử lý tình huống sau: nhân viên lễ tân kiểm tra không thấy có tên của khách trong danh sách dự kiến khách đến. 2. Mô tả ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 26Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 26

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Phần 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho 01 đoàn khách gồm 22 khách (15 khách nam và 07 khách nữ) đến khách sạn ngày 11/9/2012 và đi ngày 14/9/2012. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 25Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 25

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình: - Tiếp nhận và xử lý tin nhắn của khách (khách trực tiếp đến khách sạn) - Tiếp nhận và xử lý yêu cầu báo thức (qua điện thoại) 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 24Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 24

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 04 khách theo các số liệu sau: - Khách lưu trú từ ngày 15/9 đến 21/9/2012 - Số lượng buồng: 04 buồng - Giá buồng: 530.000đ/buồng - Điện thoại: 60.000đ - Minibar...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 23Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 23

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho 01 đoàn khách gồm 25 khách (05 khách nam và 20 khách nữ) đến khách sạn ngày 14/9/2012 và đi ngày 16/9/2012 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 22Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 22

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng kí khách sạn cho 01 khách kết hợp giải quyết tình huống sau: Khách đến làm thủ tục đăng ký khách sạn nhưng không mang theo giấy tờ tuỳ thân. 2. Mô tả công việc Một thí sinh ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 21Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 21

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho 01 khách theo tình huống sau: Khách muốn đặt buồng với giá thấp hơn giá các loại buồng đang bán của khách sạn. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 20Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 20

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 01 khách trên kết hợp xử lý tình huống sau: đang tổng hợp chi phí đưa khách kiểm tra, anh/ chị nhận được cuộc gọi của một công ty chấp nhận thanh toán hộ cho khách. ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 19Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 19

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình tiếp nhận yêu cầu đặt vé máy bay cho khách lưu trú trong khách sạn. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản trị khách sạn phải thực hiện và giải quyết một các...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0