• Bài giảng Chương 4: Giá cả và marketing nông nghiệpBài giảng Chương 4: Giá cả và marketing nông nghiệp

  II. Khoản chênh lệch marketing (marketing margin) ) Khái niệm: Thí dụ: xét mặt hàng sữa bò tươi. MM = giá bán lẻ - giá người SX nhận được

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 3: Ước lượng cung cầuBài giảng Kinh tế vi mô - Chương 3: Ước lượng cung cầu

  CHƯƠNG 3 ƯỚC LƯỢNG CUNG CẦU I. ƯỚC LƯỢNG CUNG 1. Cung thực tế: Sản lượng = diện tích gieo trồng thực tế/diện tích thu hoạch * năng suất trung bình/ha. Tổng cung = sản lượng sản xuất địa phương + tồn kho kỳ trước + nhập từ nơi khác. Các cách tiếp cận khác căn cứ vào mức độ thông tin có được. a. Ước đoán về phạm vi thặng dư hoặc thiếu hụt so ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Lý thuyết cung cầuBài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Lý thuyết cung cầu

  Ch.2. Lý thuyết cung cầu I. CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 1. Khái niệm: Cầu của thị trường đối với sản phẩm = ? Số lượng cầu là một hàm số theo giá: Q = f(P). Hàm số cầu nghịch đảo: P = f(Q) Đồ thị qui ước --> giá là một hàm số theo số lượng.

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Thất nghiệp và lạm phátBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Thất nghiệp và lạm phát

  I.Thất nghiệp • Một số khái niệm chung • Xác định thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp • Các loại thất nghiệp • Tác động của thất nghiệp • Giải pháp hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp.

  pdf53 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Mô hình IS – LM và các chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế đóngBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Mô hình IS – LM và các chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế đóng

  I. Ngân sách nhà nước • 1. Khái niệm về ngân sách nhà nước. • NSNN là tổng các kế hoạch hằng năm về chi tiêu và thu nhập của Chính phủ. • B = T – G • B- hiệu số giữa thu và chi ngân sách • T – Thuế. T = t.Y (t – thuế suất thu nhập; Y – thu nhập quốc dân) • G – Chi tiêu Chính phủ

  pdf106 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cung – tổng cầuBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cung – tổng cầu

  I. Chu kỳ kinh doanh • 1. Khái niệm • Chu kỳ kinh doanh (chu kỳ kinh tế) là sự biến động của GDP thực tế theo trình tự 3 pha lần lượt là: suy thoái, phục hồi và hưng thịnh. • Suy thoái: GDP giảm (trong 2 quý liên tiếp). • - PI↓; Pr↓;C↓;I↓; doanh số bán lẻ giảm; quy mô mua bán nhà và ô tô cũng giảm. • - Thất nghiệp tăng.

  pdf74 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tăng trưởng kinh tếBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tăng trưởng kinh tế

  I. Tổng quan về tăng trưởng kinh tế • 1. Khái niệm • - Sự gia tăng GDP trong một khoảng thời gian nhất định; • - Sự gia tăng GDP/ đầu người trong một khoảng thời gian nhất định. • Để đo tiềm lực chính trị - quân sự của quốc gia thì sử dụng tăng trưởng GDP thực tế.

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dânBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân

  II. Những mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế quốc dân • 1. Tăng trưởng bền vững • - Tăng trưởng ổn định, liên tục. • - Các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế: • GDP, GNP, Y, Yd, NNP. • Mục đích thống kê: - Đánh giá thực trạng kinh tế - Đưa ra nhận định về xu hướng phát triển kt. - Đưa ra các cs phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kt.

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ môBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

  I. Kinh tế học và một số khái niệm cơ bản 1.Kinh tế  Sự làm ra của cải vật chất để thỏa mãn nhu cầu của con người.  Hoàn thiện và tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn lực, tổ chức lao động xã hộimột cách khoa học, có hiệu quả.  Cân đối tích luỹ và tiêu dùng để phát triển, đề phòng rủi ro.

  pdf84 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo vĩ mô năm 2012Báo cáo vĩ mô năm 2012

  TÓM TẮT Năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục giảm so với năm 2011 và 2010. Tuy nhiên mức tăng 5,03% được cho là hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái và trọng tâm của Nhà nước là ưu tiên kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô thay vì tăng trưởng. Với trọng tâm như vậy, lạm phát từ mức hai con số vào nửa cuối năm 2011 đã được k...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0