• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp cơ bảnCấu trúc dữ liệu và giải thuật - Các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp cơ bản

  Tìm kiếm là thao tác rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.  Các loại tìm kiếm:  Tìm kiếm tuần tự (Sequential/ Linear Search)  Tìm kiếm nhị phân (Binary Search)  Mục tiêu:  Tìm hiểu về 2 giải thuật tìm kiếm cơ bản.  Phân tích thuật toán để lựa chọn thuật toán phù hợp với dữ liệu đầu vào

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệuCơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu

  1.1. Khái niệm về cấu trúc dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu (CTDL) là một cách tổ chức dữ liệu của bài toán. CTDL có thể do ngôn ngữ lập trình định nghĩa trước hoặc có thể do người sử dụng định nghĩa. Cấu trúc dữ liệu tốt thì thuật toán xử lý bài toán mới tối ưu. Chính vì vậy, Niklaus wirth đã tổng kết: “Cấu trúc dữ liệu + thuật toán = Chương trình”. ...

  doc47 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong SQL serverSao lưu và phục hồi dữ liệu trong SQL server

  Khái niệm Sao lưu là công việc sao chép thông tin của database vào một thời điểm nhất định vào nơi lưu trữ khác.  Vấn đề  Có thật sự có nhu cầu cần sao lưu dữ liệu.  Chiến lược sao lưu dữ liệu

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Giao tác trong SQL serverGiao tác trong SQL server

  Khái niệm Giao tác được hiểu như khái niệm chỉ tập các lệnh được thực hiện nhưng có sự gắn kết với nhau và được coi như là 1 đơn vị hoạt động, chúng chỉ thành công nếu như tất cả thành công và thất bại nếu có 1 phần tử thất bại

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Phân quyền trong SQL serverPhân quyền trong SQL server

  Sự phân chia khả năng quản trị và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.  Hình thành theo cơ cấu  Người đăng nhập (login)  Người dùng (user)  Quyền hạn (permission)  Nhóm quyền (role)  Người đăng nhập được thể hiện là mỗi một người dùng với một số quyền hạn ứng với một dữ liệu.

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình trong SQL serverGiáo trình Ngôn ngữ lập trình trong SQL server

  CĂN BẢN NGÔN NGỮ  Kiểu dữ liệu  Char, VarChar, Nchar, NvarChar  Bit, TinyInt, SmallInt, Int, BigInt  Float, SmallMoney, Money, Real  DateTime  Text, Image, XML  Toán tử : + - * / %

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2005Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2005

  Tổng quát  Chức năng chính  Tạo lập & quản lý dữ liệu.  Lập cáo loại báo cáo & tổng hợp dự liệu.  Quản lý quyền hạn sử dụng.  Tương tác các hệ quản lý khác.

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bảo trì hệ thống - Chương 4: Cài đặt phần mềmBảo trì hệ thống - Chương 4: Cài đặt phần mềm

  Tại sao cần sao chép dữ liệu? – Ổ cứng máy tính hỏng đột ngột – Chế độ bảo hành của nhà sản xuất không bảo hành cho dữ liệu trên đĩa. – Các thiết bị lưu trữ ngày càng tinh vi, phức tạp độ tin cậy theo đó cũng giảm

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bảo trì hệ thống - Chương 3: Bảo trì các thiết bị ngoại viBảo trì hệ thống - Chương 3: Bảo trì các thiết bị ngoại vi

   Là thiết bị lưu trữ có dung lượng lớn dùng để lưu trữ toàn bộ phần mềm và dữ liệu của máy tính. Các loại chuẩn giao tiếp của đĩa cứng – Chuẩn ATA (Advanced Technology Attachment) • Paralell ATA – thường biết đến với tên gọi IDE (Intergrated Drive Electronics) • Serial ATA – thường được biết đến với tên gọi SATA – Chuẩn SCSI (Small Comput...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bảo trì hệ thống - Chương 2: Bo mạch chủ của máy tínhBảo trì hệ thống - Chương 2: Bo mạch chủ của máy tính

  2.1. Các bộ vi xử lý Bộ vi xử lỷ (Microprocessor hay CPU) là thành phần quan trọng nhất của máy tính Là mạch tích hợp phức tạp nhất gồm rất nhiều transistor(các CPU thế hệ ngày nay có khoảng nx108 transistor) Lịch sử phát triển

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0