• Bài giảng Chương 2: Thị trường tài chính quốc tế (tiếp)Bài giảng Chương 2: Thị trường tài chính quốc tế (tiếp)

  Các khái niệm 2. Chức năng của thị trường tài chính quốc tế 3. Đặc điểm của thị trường tài chính quốc tế 4. Các chủ thể tham gia thị trường tài chính quốc tế 5. Các công cụ tài chính quốc tế 6. Các loại thị trường tài chính quốc tế và nghiệp vụ giao dịch

  pdf134 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Đặng Lan AnhBài giảng Tài chính quốc tế - Đặng Lan Anh

  Cấu tạo, cơ chế vận hành và hoạt động trên các hệ thống thị trường tài chính quốc tế; mối quan hệ qua lại trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ như tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát, thu nhập, cán cân thanh toán • Kiến thức về quản trị rủi ro tỷ giá, các chế độ tỷ giá và các chính sách tỷ giá ngày nay, chu chuyển vốn quốc tế và cán cân thanh...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương VII: Bảo hiểmBài giảng Chương VII: Bảo hiểm

  Định nghĩa bảo hiểm detail 2. Vai trò của bảo hiểm a. Ổn định kinh doanh và đời sống detail b. Hạn chế RR và hậu quả của nó detail c. Các vai trò khác detail

  pdf47 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phần 3: Các phương tiện thanh toán quốc tếBài giảng Phần 3: Các phương tiện thanh toán quốc tế

  Ra đời đầu tiên từ tín dụng thương mại  Trong giai đoạn đầu: văn bản nhận nợ (kỳ phiếu, hứa phiếu) => sau đó là hối phiếu (văn bản đòi nợ)  Ngày nay, còn được sử dụng trong tín dụng Ngân hàng, chiết khấu, cầm cố, thế chấp, và là phương tiện thanh toán trong các giao dịch khác.

  pdf90 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm soát và quản lý rủi ro công nghệ thông tinBài giảng Kiểm soát và quản lý rủi ro công nghệ thông tin

  Giới thiệu Tăng cường Kiểm soát Hoạt động Tác động của SOX Công nghệ đòn bẩy cho việc tuân thủ IAS 39 Kết luận

  ppt30 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn tập môn: Kế toán tài chínhTài liệu ôn tập môn: Kế toán tài chính

  1. Kế toán tiền 1.1 Kế toán tiền mặt, TGNH : tập trung các nghiệp vụ hạch toán tăng giảm tiền mặt, TGNH - Tăng do rút tiền, thu nợ, thu bán hàng, thu do nhận vốn góp, nhà nước cấp - Tăng do vay mượn - Thu từ hoạt động tài chính (lãi TGNH, lãi mua bán chứng khoán, lãi góp vốn, chiết khấu thanh toán được hưởng) và hoạt động khác (thu thanh lý...

  pdf23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Thuế quốc tếThuế quốc tế

  Giới thiệu các vấn đề chủ yếu mà mỗi quốc gia phải quan tâm khi thiết kế các nguyên tắc thuế quốc tế của minh để sao cho các nguyên tắc này phù hợp với các nguyên tắc và tập quán thuế quốc tế phổ biến, nhất là các nguyên tắc của các nước có quan hệ thương mại và đầu tư chủ yếu. Đồng thời cũng giới thiệu khái quát vấn đề thuế quốc tế c...

  pdf35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý kế toánNguyên lý kế toán

  Nội dung:  Chương I: Tổng quan về kế toán  Chương II: Chứng từ kế toán và kiểm kê  Chương III: Phương pháp tính giá các đối tượng kế toán  Chương IV: Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép  Chương V: Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài chính  Chương VI: Sổ kế toán và hình thức kế toán

  pdf79 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kiểm ToánBài giảng môn Kiểm Toán

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG KIỂM TOÁN CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CHƯƠNG 4: TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHƯƠNG 6: THỰC HÀNH KIỂM TOÁN

  ppt120 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanhKế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: • Trình bày những vấnđềcơbảncủa các chuẩnmựckếtoán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận,đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. • Nhậndiệnvàvậndụng các tài khoảnkếtoán thích hợptrongviệc xửlý các giao dịch liên quanđến doanh thu, chi phí và xácđịnh kết quảkinh doanh. • Phân biệt đượcphạmv...

  pdf33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0