• Kế toán kiểm toán - Chương 7: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanhKế toán kiểm toán - Chương 7: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

  Những vấn đềchung - Kếtoán doanh thu -Kếtoán chi phí hoạt ñộng kinh doanh Kếtoán hoạt động khác Kếtoán chi phí thuếTNDN Kếtoán xác định kết quảkinh doanh

  pdf80 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 7: Các hoạt động khác của ngân hàng thương mạiBài giảng Chương 7: Các hoạt động khác của ngân hàng thương mại

  Khái niệm: Theo NHNN, Bảo lãnh NH là cam kết bằng văn bản của TCTD (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.  Các chủ thể tham gia:  Bên bảo lãnh (ngân hà...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại (tiếp theo)Bài giảng Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại (tiếp theo)

  7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC

  pptx31 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chínhKế toán tài chính - Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Nhận biết “ Các khoản đầu tư tài chính” trong DN. Tổ chức kế toán các khoản đầu tư tài chính:  Tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư tài chính. Doanh thu, chi phí phát sinh của hoạt động đầu tư tài chính. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính. Trình bày thông tin về các khoản đầu tư tài chính trên báo cáo tài chí...

  pdf22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại (tiếp)Bài giảng Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại (tiếp)

  7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC

  pptx15 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmKế toán kiểm toán - Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH: Chi phísản xuất Phân loại CPSX Giáthành vàcác loại giáthành Mối quan hệgiữa CPSX vàgiáthành SP Nhiệm vụ

  pdf25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mạiBài giảng Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại

  7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC

  pptx33 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Thị trường tài chính - Nguyễn Hoài PhươngBài giảng Chương 6: Thị trường tài chính - Nguyễn Hoài Phương

  Ngày 1/3/2013, Chị Lan mua 1000 cổ phiếu của NHTM cổ phần Công Thương (Mã CTG) được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. (HOSE) 1. Việc mua cổ phiếu CTG được diễn ra tại thị trường phi chính thức hay thị trường chính thức? 2. Chị Lan có phải là nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ? 3. Khi giao dịch được thực hiện, có nghĩa là ch...

  pdf45 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 5: Kế toán thuê tài sảnKế toán kiểm toán - Chương 5: Kế toán thuê tài sản

  Các trường hợp thuê TS dưới đây thường dẫn đến hợp đồng thuê tài chính: - Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu TS cho bên thuê khi hết thời hạn thuê. - Tại thời điểm khởi đầu thuê TS, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại TS thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê. - Thời hạn thuê TS tối thiểu phải chiếm ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương Tài chính doanh nghiệpBài giảng Chương Tài chính doanh nghiệp

  Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp 2. Cấu trúc tài chính doanh nghiệp 3. Cơ chế tài trợ 4. Thu nhập và lợi nhuận

  pdf32 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0