• Bài giảng Chương 2: Chi phí và phân loại chi phíBài giảng Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  Có tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty A năm 20x1 như sau Số lượng sản xuất trong năm là 50.000 sản phẩm với chi phí sản xuất gồm Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 250.000.000 đồng Chi phí nhân công trực tiếp 100.000.000 đồng Chi phí sản xuất chung 70.000.000 đồng Trong năm 20x1 số lượng sản phẩm tiêu thụ là 40.0...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 6: Các phương pháp kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 6: Các phương pháp kiểm toán

  Khái quát chung về hệ thống phương pháp kiểm toán II. Các phương pháp kiểm toán chứng từ III. Các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mạiBài giảng Chương 2: Các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại

  Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động quan trọng bậc nhất của NHTM vì : thông qua hoạt động này Ngân hàng có đầy đủ nguồn vốn để thực hiện các hoạt động khác nhưcấp tín dụng (cho vay) và cung cấp các dịch vụ Ngân hàng. Huy động vốn được phản ánh bên phần tài sản Nợ của Ngân hàng.

  pdf52 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương VI:: Kế toán bán hàng, xác định và phân phối kết quả kinh doanhKế toán kiểm toán - Chương VI:: Kế toán bán hàng, xác định và phân phối kết quả kinh doanh

  Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả kinh doanh. 2. Kế toán thành phẩm, hàng hoá và giá vốn hàng bán. 3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu. 4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 5. Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính. 6. Kế toán chi phí và thu nhập khác....

  ppt118 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại - Nguyễn Lê Hồng VỹBài giảng Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại - Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của NHTM  Thông qua hoạt động này Ngân hàng có đầy đủ nguồn vốn để thực hiện các hoạt động khác như cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ Ngân hàng.  Huy động vốn được phản ánh bên phần tài sản Nợ của Ngân hàng.

  pdf23 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương II: Lý luận cơ bản về tiền tệBài giảng Chương II: Lý luận cơ bản về tiền tệ

  Sự ra đời và phát triển của tiền t? „ 1. Khái quát sự ra đời của tiền tệ „ Sự ra đời của tiền tệ gắn liền với quá trình phát triển của trao đổi hàng hoá. „ Trong giai đoạn đầu, người ta trao đổi hàng hoá trực tiếp: H1 ? H2. „ Việc trao đổi hàng hoá trực tiếp như trên tạo ra điều bất tiện rất lớn cho những người tham gia quan hệ trao đổi là ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Những vấn đề chung trong cho vay (tiếp)Bài giảng Chương 2: Những vấn đề chung trong cho vay (tiếp)

  Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Phân loại cho vay của NHTM:

  ppt211 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương II: Hệ thống tài chínhBài giảng Chương II: Hệ thống tài chính

  Cấu trúc của hệ thống tài chính II. Chức năng hệ thống tài chính III. Quản lý nhà nước với hệ thống tài chính IV. Sự phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam

  pdf20 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2 : Quản tri vốn chủ sở hữu tài sản nợ – tài sản cóBài giảng Chương 2 : Quản tri vốn chủ sở hữu tài sản nợ – tài sản có

  2.1. QUẢN TRỊ VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA NHTMCP 2.1.1. Những vấn đề chung về vốn chủ sở hữu 2.1.1.1. Khái niệm Vốn do các chủ sở hữu đóng góp và được tạo ra trong quá trình kinh doanh dưới dạng lợi nhuận giữ lại 2.1.1.2. Chức năng cơ bản của vốn chủ sở hữu • Chức năng bảo vệ • Chức năng hoạt động • Chức năng điều chỉnh

  ppt24 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 6: Định giá bán sản phẩmKế toán kiểm toán - Chương 6: Định giá bán sản phẩm

  Saukhi nghiên cứu Chương6, sinh viên hiểu được: 1/ Địnhgiábáncủasảnphẩmtrong cáctrường hợp: sxhàngloạt; địnhgiásp mới; địnhgiásp chuyểngiaovàđịnhgiásp trong nhữngtrường hợpđặcbiệt. 2/ Nhậnthứcđượcsựảnhhưởngcủachi phí cơ hội đến các quyết định vềgiá bán của sản phẩm.

  pdf35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0