• Nguyên tắc Paris và các cơ chế bảo đảm nhân quyền quốc gia trên thế giớiNguyên tắc Paris và các cơ chế bảo đảm nhân quyền quốc gia trên thế giới

  1. Nguyên tắc Paris và nền tảng hình thành các cơ quan nhân quyền quốc gia Tháng 12/1993, Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) đã thông qua Nghị quyết 48/134 quy định các nguyên tắc về quy chế của các cơ quan quốc gia trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người (QCN)[1], được gọi là Nguyên tắc Paris. Nguyên tắc Paris bao gồm những nội dung cơ ...

  docx9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi của học phần hệ thống chính sách pháp luật đất đaiNgân hàng câu hỏi của học phần hệ thống chính sách pháp luật đất đai

  Câu 1: Để phân biệt các ngành luật, chúng ta dựa vào các tiêu chí nào? Cho biết phương pháp điều chỉnh của ngành Luật đất đai, nêu 02 ví dụ để chứng minh. Hệ thống ngành luật VN là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối lien hệ nội tại thống nhất với nhau được chia làm các ngành luật khác nhau và thực hiện trong vb hành chính Tiêu chí để phân bi...

  doc11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Hỏi đáp về luật giáo dục nghề nghiệpHỏi đáp về luật giáo dục nghề nghiệp

  Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014; được Chủ tịch nước công bố ngày 09/12/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Đây là một đạo luật đã thể chế hóa mãnh mẽ chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung, giáo dục nghề ...

  pdf143 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp nội dung của các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường UBND huyện Quảng Xương 2015Tổng hợp nội dung của các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường UBND huyện Quảng Xương 2015

  I.ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 1. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Trình tự thực hiện Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả cấp huyện. Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong ngày làm việc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhâ...

  docx221 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm thực hiện các quyền cơ bản của con ngườiXây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm thực hiện các quyền cơ bản của con người

  (LĐXH) - Nội dung về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Việt Nam đưa vào trong Pháp lệnh Bảo hộ lao động (năm 1991) và trong Bộ luật Lao động từ năm 1994 (Chương IX, An toàn lao động, Vệ sinh lao động và một số điều khác có liên quan trong các chương khác). Tuy nhiên, những quy định về ATVSLĐ còn được đưa vào trong nhiều Luật như: Luật Hóa ...

  docx5 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương I: Tổng quan về bảo hiểm – Pháp luật về kinh doanh bảo hiểmLuật học - Chương I: Tổng quan về bảo hiểm – Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

  I. Khái niệm chung về bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm 1/ Những vấn đề chung về bảo hiểm. - Bảo hiểm là gì ? Theo cách hiểu thông thường bảo hiểm là sự bảo vệ hay bảo đảm an toàn cho con người và cho xã hội trước hiểm hoạ, biến cố bất ngờ gây ra; - Vì sao phải có bảo hiểm? “Rủi ro là cơ sở của hoạt động bảo hiểm, là nguồn gốc phát sinh các hoạ...

  doc73 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 7: Khái quát ngành luật lao độngLuật học - Bài 7: Khái quát ngành luật lao động

  1. Khái niệm ngành Luật Lao động 1.1. Đối tượng điều chỉnh: Ngành luật Lao động điều chỉnh những quan hệ cơ bản sau đây: 1.1.1 Quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động. Quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động.trên cơ sở hợp đồng lao động là đối tượng điều chỉnh...

  docx14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 5: Khái quát về luật hình sự, luật tố tụng hình sựLuật học - Bài 5: Khái quát về luật hình sự, luật tố tụng hình sự

  I/ Khái niệm Luật Hình sự. 1- Định nghĩa: Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành quy định những hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm và hình phạt với các tội phạm. 2- Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự: Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa n...

  docx13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 4: Luật hôn nhân – gia đìnhLuật học - Bài 4: Luật hôn nhân – gia đình

  1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình 1.1 Khái niệm: Luật Hôn nhân gia đình là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành viên trong gia đình, về những ...

  docx5 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 3: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamLuật học - Bài 3: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  I-Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 1. Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. - Hiến pháp và các đạo luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều ghi nhận Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành v...

  docx12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0