• Bài giảng Hoạch định chiến lược tài chínhBài giảng Hoạch định chiến lược tài chính

  Chiến Lược Tài Chính Là Gì?  2 Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh – Vốn Mạo Hiểm  3 Công Ty Trong Giai Đoạn Tăng Trưởng  4 Công Ty Trong Giai Đoạn Bảo Hoà  5 Công Ty Trong Gia Đoạn Suy Thoái

  pdf46 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập dòng tiền dự án và đánh giá hiệu quả dự ánBài giảng Lập dòng tiền dự án và đánh giá hiệu quả dự án

  Đầu tư là hoạt động bỏ vốn nhằm hình thành và bổ sung những tài sản cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.  Đầu tư là hoạt động chủ yếu, quyết định khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp

  pdf44 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 8: Phân tích triển vọngBài giảng Chương 8: Phân tích triển vọng

  Dự báo tài chính là gì ? Mục đích của dự báo tài chính Phương pháp dự báo tài chính

  ppt44 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 7: Phân tích các chủ đề đặc biệtBài giảng Chương 7: Phân tích các chủ đề đặc biệt

  Chỉ tiêu này thể hiện trong trường hợp công ty ngừng hoạt động, mỗi cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận báo nhiêu giá trị.

  ppt25 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 16: Quyết định cấu trúc vón trong thực tiễnTài chính doanh nghiệp - Chương 16: Quyết định cấu trúc vón trong thực tiễn

  Tài chính doanh nghiệp - Chương 16: Quyết định cấu trúc vón trong thực tiễn - Cấu trúc vốn được định nghĩa là sự kết hợp của nợ ngẵn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, có phần ưu đãi và vốn có phần thưởng - Cấu trúc vốn tối ưu thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, tối thiểu rủi do và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Đánh giá khái quát tình hình tài chínhBài giảng Chương 6: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

  Đánh giá qui mô tài sản Đánh giá cơ cấu tài sản & nguồn vốn cơ bản Hệ số nợ (Hệ số tài trợ) Hệ số đầu tư TSCĐ Đánh giá khả năng thanh toán Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Hệ số khả năng thanh toán nhanh Đánh giá hiệu quả kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận thuần ROE, ROA, ROI

  ppt4 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanhBài giảng Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh

  Đánh giá hiệu quả kinh doanh là đánh giá về khả năng tạo ra lợi nhuận của DN Hiệu quả kinh doanh là tỷ lệ tương đối giữa kết quả và phương tiện tạo ra kết quả

  ppt26 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Phân tích tình hình và khả năng thanh toánBài giảng Chương 4: Phân tích tình hình và khả năng thanh toán

  Đánh giá khái quát Phân tích tình hình thanh toán với người mua Phân tích tình hình thanh toán với người bán

  ppt27 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanhBài giảng Chương 3: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh

  Cấu trúc tài chính là cơ cấu các loại nguồn vốn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp. Mục tiêu phân tích: Xem xét việc huy động & sử dụng vốn của DN. Tài liệu phân tích: Bảng cân đối kế toán Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh Với các kỳ trước Với các doanh nghiệp khác Với trung bình ngành

  ppt29 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Giới thiệu phân tích Báo cáo tài chínhBài giảng Chương 2: Giới thiệu phân tích Báo cáo tài chính

  Kiểm tra mối liên hệ giữa các con số trên các BCTC & phát hiện xu hướng biến động của các con số đó. Sử dụng số liệu quá khứ để dự đoán về tình hình tương lai. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra các vấn đề cần tháo gỡ.

  ppt34 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0