• Luật học - Chương 3: Giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử dân sự quốc tếLuật học - Chương 3: Giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG • 1. Các khái niệm cơ bản • 1.1 Thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế Là thẩm quyền của tòa án một quốc gia trong việc xét xử các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf36 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 4: Các tội phạm về chức vụLuật học - Bài 4: Các tội phạm về chức vụ

  Lợi dụng chức vụ quyền hạn Lạm dụng chức vụ quyền hạn HV khác HQ là dấu hiệu bắt buộc của một số CTTP

  ppt34 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 4: Giải quyết xung đột pháp luậtLuật học - Chương 4: Giải quyết xung đột pháp luật

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG • 1. Khái niệm xung đột pháp luật • 1.1 Định nghĩa Xung đột pháp luật là trong một tình thế (trạng thái) nhất định mà hai hay nhiều hệ thống pháp luật đều có thể điều chỉnh một quan hệ pháp luật dân sự nhất định đã xảy ra trên thực tế

  pdf29 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 6: Quan hệ sở hữu trong tư pháp quốc tếLuật học - Chương 6: Quan hệ sở hữu trong tư pháp quốc tế

  I. KHÁI QUÁT CHUNG • 1. Khái niệm quan hệ sở hữu Quyền sở hữu là chế định trung tâm trong pháp luật dân sự của bất kỳ quốc gia nào. Pháp luật các nước quy định về quyền sở hữu không giống nhau, điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: trình độ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, Vì vậy, các quan hệ sở hữu có yếu tố nướ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh tế - Những vấn đề chung về luật kinh tế ở Việt NamLuật kinh tế - Những vấn đề chung về luật kinh tế ở Việt Nam

  Bài 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT KINH TẾ Ở VIỆT NAM I. KHÁI NIỆM: 1. Khái niệm Luật Kinh tế : Luật kinh tế là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. 2. Khái niệm Luật Luật Thư...

  pdf105 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngLuật học - Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Thiệt hại ngoài hợp đồng là những thiệt hại gây ra không phải do vi phạm nghĩa vụ có thoả thuận trong hợp đồng mà là do vi phạm pháp luật, do tội phạm. Vd. Do xâm phạm sức khoẻ, tính mạng, do gây tai nạn gây ra, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là thực hiện trách nhiệm dân sự. Bồi hoàn thiệt hại ngoài hợp ...

  pdf90 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Bộ Luật hình sựTài liệu môn Bộ Luật hình sự

  Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, ...

  pdf119 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật Bảo vệ môi trườngBài giảng Luật Bảo vệ môi trường

  1. Thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường quy định trong báo cáo ĐTM và cam kết BVMT đã được phê duyệt, đăng ký và tuân thủ TCMT 2. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ hoạt động của mình 3. Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra 4. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người lao độ...

  ppt34 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt NamLuật hình sự - Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam

  Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Luật hình sự là ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy

  ppt30 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương VIII: Mặt chủ quan của tội phạmLuật học - Chương VIII: Mặt chủ quan của tội phạm

  Hoạt động tâm lý bên trong của người phạm tội bao hàm nhiều nội dung khác nhau và trả lời các câu hỏi: Cái gì thúc đẩy con người thực hiện HV nguy hiểm? Người thực hiện HV đó để nhằm mục đích gì? Thái độ tâm lý của người thực hiện HV đó ra sao? MCQ của tội phạm là mặt tâm lý bên trong của tội bao gồm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội Lỗi là dấ...

  ppt33 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0