• Công nghệ sau thu hoạch - Chương I: Cơ sở lý thuyết công nghệ sau thu hoạchCông nghệ sau thu hoạch - Chương I: Cơ sở lý thuyết công nghệ sau thu hoạch

  Tiết 3: Tổn thất sau thu hoạch Nội dung tiết học 1. Một số khái niệm và phân loại tổn thất STH 2. Những nguyên nhân gây tổn thất sau thu hoạch 3. Những biện pháp nhằm hạn chế tổn thất sau thu hoạch

  ppt50 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Hoá sinh - Sinh lý động vật - Chương 1: Sinh lý hưng phấnHoá sinh - Sinh lý động vật - Chương 1: Sinh lý hưng phấn

  I. Hưng phấn 1. HF? k/n đáp ứng của tổ chức sống với các kích thích (cơ thể sống, TĐC) • Tính HF: cơ vân > cơ tim > cơ trơn • Qua 2 gđ: - Tiếp nhận KT (thụ quan) - Biến KT dạng E đặc tr-ng Đ/ứng

  pdf9 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Nông - Lâm - Ngư nghiệp - Rừng và các giá trị từ rừngNông - Lâm - Ngư nghiệp - Rừng và các giá trị từ rừng

  1.1. Rừng là gì? Theo quan điểm sinh thái Hệ sinh thái (ecosystem) - Odum (1971): “Hệ sinh thái là một đơn vị bất kì nào đó bao gồm tất các yếu tố sống trong một khu vực nhất định có sự tương tác với môi trường vật lý tao nên một dòng năng lượng từ đó hình thành nên một cấu trúc dinh dưỡng, đa dạng sinh học và các chu trình vật chất xác định. ...

  ppt26 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nông - Lâm - Ngư nghiệp - Kỹ thuật sản xuất cá giốngNông - Lâm - Ngư nghiệp - Kỹ thuật sản xuất cá giống

  A. Đối tượng, nhiệm vụ và vị trí của môn học 1. Định nghĩa môn học Là môn học KT chuyên ngành NTTS, bao gồm hệ thống các kiến thức về cơ sở khoa học và kỹ thuật sản xuất con giống các loài cá nước ngọt đang được nuôi hiện nay. 2. Mục tiêu: Lý luận: Đặc điểm sinh học, sinh học sinh sản một số loài cá nước ngọt VN. Cơ sở KH và nguyên lý cơ bản...

  ppt80 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đại cương về nuôi trồng thủy sảnĐại cương về nuôi trồng thủy sản

  Nuôi trồng thủy sản là nuôi các sinh vật sống trong nước, bao gồm - Cá, - nhuyễn thể, - giáp xác, và các thực vật thủy sinh. Việc nuôi bao gồm sự CAN THIỆP của con người làm GIA TĂNG SẢN LƯỢNG NUÔI như - điều chỉnh mật độ, - cung cấp thức ăn, - ngăn ngừa địch hại, quản lý môi trường, Việc nuôi cũng liên quan đến việc xác lập ...

  ppt52 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nông - Lâm - Ngư nghiệp - Chương 1: Những vấn đề chính trong cải thiện giống cây rừngNông - Lâm - Ngư nghiệp - Chương 1: Những vấn đề chính trong cải thiện giống cây rừng

  Giống là tập hợp cá thể (vật nuôi, cây trồng) do con người chọn, tạo ra có: + Có đặc điểm di truyền đặc trưng + Có năng suất, chất lượng nhất định + Có phản ứng như nhau trước điều kiện sống + Thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai và tập quán sản xuất kinh doanh nhất định

  ppt28 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khuyến nông - Chương 1: Tổng quan về công tác khuyến nôngBài giảng Khuyến nông - Chương 1: Tổng quan về công tác khuyến nông

  Định nghĩa của FAO- Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới (1984) Khuyến nông là một quá trình dịch vụ thông tin truyền bá kiến thức và đào tạo dạy nghề cho nông dân, làm cho nông dân có đủ khả năng để giải quyết lấy các vấn đề của gia đình và làng xã. Định nghĩa của Van den Ban và Hawkins (1988) Khuyến nông bao gồm việc sử dụng có suy ng...

  ppt31 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bệnh học thủy sản - Phần I: Đại cương về thủy sảnBệnh học thủy sản - Phần I: Đại cương về thủy sản

  Lý thuyết  Phần 1: Đại cương về thủy sản (3-4 tiêt)  Phần 2: Bệnh học thủy sản (26-27 tiết) Thực hành: Trại cá (Trung tâm nghiên cứu cá nước ngọt tương lai) Đánh giá: - 10 % Chuyên cần + Thực hành - 30% Kiểm tra + Tiểu luận - 60 % thi: Trắc nghiệm + câu hỏi ngắn

  pdf138 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Chăn nuôi - Chương IV: Chăn nuôi lợnGiáo trình Chăn nuôi - Chương IV: Chăn nuôi lợn

  CHƯƠNG IV CHĂN NUÔI LỢN Trong chương này chủ yếu ñề cập ñến kỹ thuật chăn nuôi các loại lợn. Phần chăn nuôi lợn ñực giống, lợn cái giống và lợn thịt ñề cập ñến 2 vấn ñề chính: - Những chỉ tiêu ñánh giá sức sản xuất và những yếu tố ảnh hưởng ñến sức sản xuất của từng loại lợn. - Các biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc nhằm nâng cao năng su...

  pdf85 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Chăn nuôi cơ bảnGiáo trình Chăn nuôi cơ bản

  I. Tầm quan trọng của ngành chăn nuôi 1.1. Cung cấp thực phẩm Con người cần phải có những chất dinh dưỡng ñể duy trì sự sống. Ngoài nước và không khí, con người cần những nguyên liệu cung cấp năng lượng, cung cấp những chất cần thiết ñể cấu tạo nên cơ thể . ñể con người sinh trưởng và phát triển. Một trong những nguồn nguyên liệu là thực phẩm ...

  pdf125 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0