• Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6 Hồi quy – tương quanBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6 Hồi quy – tương quan

  I. Mối liên hệ giữa các hiện tượng và nhiệm vụ của phương pháp hồi quy - tương quan 1. Mối liên hệ giữa các hiện tượng - Các hiện tượng tồn tại trong mối liên hệ phổ biến và ràng buộc lẫn nhau. - Xét theo mức độ chặt chẽ, có thể phân mối liên hệ thành 2 loại: + Liên hệ hàm số + Liên hệ tương quan

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương III Các tham số thống kêBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương III Các tham số thống kê

  I. Các tham số phản ánh mức độ đại biểu - Thế nào là các tham số phản ánh mức độ đại biểu? - Sự cần thiết phải tính các tham số phản ánh mức độ đại biểu?

  pdf65 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương II Tổng hợp thống kêBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương II Tổng hợp thống kê

  Chương II Tổng hợp thống kê - Số liệu thống kê - Sắp xếp số liệu thống kê - Phân tổ thống kê - Bảng và đồ thị thống kê

  pdf54 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2 Tổng hợp thống kêBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2 Tổng hợp thống kê

  C – Phân tổ thống kê I/ KN, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê 1- KN : Là việc phân chia các đơn vị của tổng thể thống kê thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau trên cơ sở căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nhất định.

  pdf39 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương I: Các vấn đề chung của thống kêBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương I: Các vấn đề chung của thống kê

  Nội dung Khái niệm và vai trò của thống kê Một số khái niệm thường dùng trong thống kê Quá trình nghiên cứu thống kê

  pdf40 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế (Nguyễn Trọng Hải, MBA)Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế (Nguyễn Trọng Hải, MBA)

  Yêu cầu Đối tượng? Vai trò, tác dụng? Nhiệm vụ? Phương pháp luận.? Quá trình nghiên cứu TK? Hệ thống phương pháp TK? Thu thập và xử lý thông tin

  pdf184 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế công cộng - Ths. Phạm Xuân HoàBài giảng Kinh tế công cộng - Ths. Phạm Xuân Hoà

  NỘI DUNG MÔN HỌC Chương I: TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG Chương II: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ Chương III: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN PHỐI LẠI THU NHẬP VÀ ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI Chương IV: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ Ổ...

  pdf235 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Ths. Trinh Thu ThủyBài giảng Kinh tế phát triển - Ths. Trinh Thu Thủy

  1. Tăng trưởng kinh tế 1.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên một cách liên tục về qui mô, sản lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đầu ra trong một thời gian tương đối dài. + Tăng trưởng kinh tế liên quan đến sự gia tăng thu nhập quốc dân thực trên đầu người (sự gia tăng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất t...

  pdf271 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế nghiên cứu điều tra - Chọn mẫuThiết kế nghiên cứu điều tra - Chọn mẫu

  Các khái niệm cơ bản # Tổng thể: Một tập hợp các đối tượng (người, khách hàng, nhân viên, doanh nghiệp ) chứa các đặc tính cần nghiên cứu hay khảo sát. # Mẫu Một phần hoặc tập hợp nhỏ cá thể của tổng thể được chọn đại diện cho tổng thể để khảo sát nghiên cứu

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tếGiáo trình Giao nhận vận tải quốc tế

  GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ 1. Khái niệm về giao nhận 2. Lịch sử hình thành và phát triển 3. Phạm vi hoạt động của NGN quốc tế 4. Quyền, nghiã vụ và trách nhiệm của NGN quốc tế 5. Mối quan hệ giữa NGN với các bên tham gia BÀI 2: GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1. Một số dịch vụ của NGN ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0