• Giáo trình Anh văn chuyên ngành - Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tínhGiáo trình Anh văn chuyên ngành - Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

  II. Language work: The passive Passives are very common in technical writing where we are more interested in facts, processes, and events than in people. We form the passive by using the appropriate tense of the verb ‘to be’ followed by the past participle of the verb we are using. For example: Active: 1. We sell computers. (simple present) ...

  pdf86 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Bài 5: Bộ nhớ ngoàiBài giảng Cấu trúc máy tính - Bài 5: Bộ nhớ ngoài

  TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP Tình huống Bộ nhớ trong (bộ nhớ thực) là bộ nhớ ngắn hạn, dung lượng hạn chế. Trong khi nhu cầu lưu trữ các cơ sở dữ liệu đòi hỏi khả năng lưu trữ lâu dài, dung lượng lớn. Phục vụ cho nhu cầu này là bộ nhớ ngoài. Có nhiều công nghệ, thiết bị lưu trữ khác nhau phục vụ cho mục đích này: đĩa từ (đĩa mềm, đĩa cứng), flash, CD...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 7: Bộ nhớBài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 7: Bộ nhớ

  • Mô hình phẳng (Flat Model) – Bộ nhớ là 1 không gian địa chỉ liên tục, tuyến tính (Linear Address Space) – Đoạn mã lệnh, dữ liệu và ngăn xếp đều được chứa trong không gian này. – Không gian địa chỉ được xác định địa chỉ theo byte: 0  236 – 1. • Mô hình phân đoạn (Segmented Model) – Bộ nhớ được chia thành các không gian địa chỉ độc lập nh...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 6: Lập trình hợp ngữBài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 6: Lập trình hợp ngữ

  Các lệnh di chuyển dữ liệu • Lệnh POP  Dùng để lấy lại 1 từ vào thanh ghi hoặc ô nhớ từ đỉnh ngăn xếp  Cú pháp: POP Đích  Mô tả: {SP} => Đích, SP=SP+2  Giới hạn: thanh ghi 16 bit (trừ CS) hoặc là 1 từ nhớ  Lệnh này không tác động đến cờ  Ví dụ:  POP BX  POP PTR[BX] • Lệnh POPF  Lấy 1 từ từ đỉnh ngăn xếp rồi đưa vào thanh ghi cờ

  pdf64 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 5: Giới thiệu hợp ngữBài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 5: Giới thiệu hợp ngữ

  Ngôn ngữ máy cho phép người lập trình đưa ra các hướng dẫn đơn giản mà bộ vi xử lý (CPU) có thể thực hiện được ngay • Các hướng dẫn này được gọi là chỉ thị / lệnh (instruction) hoặc mã máy (machine code) • Mỗi bộ vi xử lý (CPU) có 1 ngôn ngữ riêng, gọi là bộ lệnh (instruction set) • Trong cùng 1 dòng vi xử lý (processor family) bộ lệnh gần ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 4: Tổ chức máy tínhBài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 4: Tổ chức máy tính

  • 1970 bộ CPU 4004 (4 bit) của Intel trên 1 chip đầu tiên ra đời • 1972 CPU Intel 8008 (8 bit) • 1974 CPU 8080, 1978 CPU 8086 (16 bit) • 1979 CPU 8088 (8 bit) • 1981 máy tính IBM PC đầu tiên ra đời trên cơ sở CPU Intel 8088 và hệ điều hành MS DOS • 1982 CPU 80286 (16 bit) • 1985 CPU 80386 (32 bit), 1989 CPU 80486 . . . (xuất hiện khái niệm đ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 3: Biểu diễn số chấm độngBài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 3: Biểu diễn số chấm động

  • Tuy nhiên với 8 bit: – Phần nguyên lớn nhất có thể biểu diễn: 255 – Phần thập phân nhỏ nhất có thể biểu diễn: 2-8 ~ 10-3 = 0.001 Biểu diễn số nhỏ như 0.0001 (10-4) hay 0.000001 (10- 5)? Một giải pháp: Tăng số bit phần thập phân – Với 16 bit cho phần thập phân: min = 2-16 ~ 10-5 – Có vẻ không hiệu quả Cách tốt hơn ? Floating Point Numbe...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 2: Mạch logicBài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 2: Mạch logic

  • Sau khi viết được hàm logic, ta có thể vẽ sơ đồ của mạch tổ hợp từ những cổng luận lý cơ bản – Ví dụ: f = xy + xz • Tuy nhiên ta có thể viết lại hàm logic sao cho sơ đồ mạch sử dụng ít cổng hơn – Ví dụ: f = xy + xz = x(y + z) • Cách đơn giản hoá hàm tổng quát? Một số cách phổ biến: – Dùng đại số Boole (Xem lại bảng 1 số đẳng thức cơ bản để...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 1: Biểu diễn số nguyênBài giảng Kiến trúc máy tính - Bài 1: Biểu diễn số nguyên

  • Số nhị phân có thể dùng để biểu diễn bất kỳ việc gì mà bạn muốn! • Một số ví dụ: – Giá trị logic: 0  False; 1  True – Ký tự: • 26 ký tự (A  Z): 5 bits (25 = 32) • Tính cả trường hợp viết hoa/thường + ký tự lạ  7 bits (ASCII) • Tất cả các ký tự ngôn ngữ trên thế giới  8, 16, 32 bits (Unicode) – Màu sắc: Red (00), Green (01), Blue (11) – Vị tr...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Xử lý song song và đa lõi - Nguyễn Ngọc HóaBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Xử lý song song và đa lõi - Nguyễn Ngọc Hóa

  Symmetric Multiprocessors  Hệ thống máy tính có những đặc trưng sau:  Hai hay nhiều bộ VXL giống nhau  Các bộ VXL chia sẻ chung MM và I/O  Thời gian truy cập bộ nhớ tương đương nhau đối với mỗi VXL  I/O được chia sẽ truy cập (cùng kênh hoặc khác kênh)  Các bộ VXL được kết nối riêng, bên trong  Các bộ VXL có cùng chức năng (cùng tập lệ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0