• Luật học - Chương XIV: Quyết định hình phạtLuật học - Chương XIV: Quyết định hình phạt

  QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT 1. KHÁI NIỆM QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT (QĐHP) LÀ VIỆC TA LỰA CHỌN LOẠI HP VỚI MỨC HP CỤ THỂ ĐỂ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI CỤ THỂ QĐHP CÒN GỌI LÀ CÁ THỂ HOÁ HÌNH PHẠT QĐHP LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG CỦA GIAI ĐOẠN XÉT XỬ: NÓ QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA BỊ CÁO TRƯỚC PHIÊN TOÀ NÓI LÊN TÍNH NGHIÊM MINH CỦA PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÒNG N...

  ppt43 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn học pháp luật đại cươngCâu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn học pháp luật đại cương

  CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Câu 1. Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được: A. Nhà nước Giéc – manh B. Nhà nước Rôma C. Nhà nước Aten D. Các Nhà nước phương Đông Câu 2. Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng:...

  pdf168 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Cấu thành tội phạmLuật học - Cấu thành tội phạm

  Điều 2 BLHS 1999 quy định: “Chỉ người nào phạm một tội mà BLHS quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự”. Về mặt cấu trúc, tội phạm được quy định trong BLHS ở dạng hoàn chỉnh với đầy đủ các yếu tố hợp thành  khuôn mẫu pháp lý  Cấu thành tội phạm. Các nhà lập pháp xây dựng cấu thành tội phạm bằng cách quy định các dấu hiệu chung, điển hình n...

  ppt37 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương VI: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toánLuật học - Chương VI: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  NỘI DUNG I. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ THANH TOÁN II. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN III. CÁC PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

  pdf86 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương III: Khái niệm chung về hợp đồng dân sựLuật học - Chương III: Khái niệm chung về hợp đồng dân sự

  3.1. KHÁI NIỆM - CHỦ THỂ - NGUYÊN TẮC - HIỆU LỰC – BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 3.1.1. Khái niệm hợp đồng dân sự 3.1.2. Chủ thể của hợp đồng dân sự 3.1.3. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự

  pdf36 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương IX: Các giai đoạn thực hiện tội phạmLuật học - Chương IX: Các giai đoạn thực hiện tội phạm

  KHÁI NIỆM: LHS VIỆT NAM PHÂN BIỆT 3 MỨC ĐỘ THỰC HIỆN PHẠM TỘI LÀ:  CHUẨN BỊ PHẠM TỘI;  PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT;  TỘI PHẠM HOÀN THÀNH

  ppt23 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương XIX: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dânLuật học - Chương XIX: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

  1. KHÁI NIỆM CHUNG Là những HV nguy hiểm cho XH, Có lỗi, Gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại, Xâm hại quyền TDDC của CD được HP, PL BV

  ppt24 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương XXIX: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhânLuật học - Chương XXIX: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân

  Sắc lệnh 163 ngày 23/08/1946 về tổ chức TA binh lâm thời quy định 12 tội danh Sắc lệnh 264 ngày 01/02/1948 bổ khuyết một số tội phạm trong sắc lệnh 163 BLHS 1985 Chương XI BLHS 1999 Chương XXIII

  ppt41 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Xây dựng văn bản pháp luậtLuật học - Xây dựng văn bản pháp luật

  Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật. - Tìm hiểu về quy trình xây dựng văn bản và những nguyên tắc áp dụng. - Soạn thảo một số loại văn bản.

  pdf15 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng về môn học pháp luật đại cươngBài giảng về môn học pháp luật đại cương

  1. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC 1.1. MỘT SỐ HỌC THUYẾT PHI MÁCXÍT VỀ NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC Thuyết thần học Thuyết gia trưởng - Thuyết khế ước xã hội - Thuyết bạo lực

  ppt20 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0