• Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 18Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 18

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho 02 khách đã đặt buồng trước kết hợp xử lý tình huống sau: khi hỏi khách về trách nhiệm thanh toán, khách và nhân viên lễ tân không có sự thống nhất: khách khẳ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 17Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 17

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thay đổi đặt buồng theo tình huống sau: Khách đã đặt 1 buồng từ ngày 2/ 9/ đến ngày 8/ 9/ 2015, sau đó lại thông báo muốn đổi buồng trên vào thời gian từ ngày 4/9 đến 10/ 9/ 2015, ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 16Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 16

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 01 khách theo các số liệu sau: - Khách lưu trú từ ngày 5/9 đến 9/9/2015 - Số lượng buồng :01 buồng - Giá buồng: 500.000đ/buồng - Điện thoại: 50.000đ - Minibar: 12...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 15Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 15

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình tiếp nhận yêu cầu đặt ăn của khách tại nhà hàng của khách sạn. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản trị khách sạn phải thực hiện và giải quyết một cách hiệ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 14Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 14

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho 02 khách đã đặt buồng trước kết hợp giải quyết tình huống sau: nhân viên lễ tân kiểm tra không thấy có tên của 02 khách này trong danh sách dự kiến khách đến...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 13Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 13

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho một đoàn gồm 20 khách (10 nam, 6 nữ và 2 đôi vợ chồng) đến khách sạn ngày 16/9 và rời khách sạn 17/9/2015. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 12Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 12

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 01 khách kết hợp xử lý tình huống: khách đề nghị khách sạn giảm giá hoá đơn giặt là do trên áo vẫn còn vết bẩn. Lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khách trên theo cá...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 11Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 11

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy xử lý tình huống sau: Một khách lưu trú trong khách sạn tới quầy lễ tân rất bực bội và than phiền là mất ngủ cả đêm vì buồng ngủ có côn trùng. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 10Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 10

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho một đoàn gồm 10 khách đã đặt buồng. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản trị khách sạn phải thực hiện và giải quyết một cách hiệu qu...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 09Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 09

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho một đoàn gồm 30 khách đến khách sạn ngày 18/8 và rời khách sạn 20/8/2015 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quản trị khách sạn phải thực hi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0