• Bài giảng Tài chính công - Chương 8 Các chương trình chi tiêu của chính phủ cho người nghèoBài giảng Tài chính công - Chương 8 Các chương trình chi tiêu của chính phủ cho người nghèo

  CHƯƠNG 8 CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHI TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ CHO NGƯỜI NGHÈO  Chương này giới thiệu kinh nghiệm các chính sách và chương trình chi tiêu của chính phủ cho người nghèo được áp dụng tại Hoa Kỳ và Việt nam với các nội dung gồm:  1- Một khảo sát nhanh về chi tiêu phúc lợi;  2- Các chương trình trợ cấp cho người nghèo tại Hoa kỳ;  3- Các ch...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 7 Phân tích chi phí - lợi íchBài giảng Tài chính công - Chương 7 Phân tích chi phí - lợi ích

  CHƯƠNG 7 PHÂN TÍCH CHI PHÍ-LỢI ÍCH  Mục tiêu của chương này nhằm cung cấp các kiến thức thuộc về kỹ thuật phân tích chi phí-lợi ích cho các dự án của chính phủ với các nội dung sau đây:  1-Sự cần thiết phải tiến hành phân tích chi phí-lợi ích đối với các dự án của chính phủ;  2-Giá trị hiện tại;  3- Đánh giá dự án của khu vực tư nhân;  4...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 6 Phân phối lại thu nhập: một số vấn đề về quan điểmBài giảng Tài chính công - Chương 6 Phân phối lại thu nhập: một số vấn đề về quan điểm

  CHƯƠNG 6 PHÂN PHỐI LẠI THU NHẬP: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUAN ĐIỂM  “ Nhìn chung, nghệ thuật của chính phủ là ở chỗ càng thu được nhiều tiền càng tốt từ một tầng lớp dân cư để cấp cho tầng lớp dân cư khác”. Mặc dù lời khẳng địnhnày của Voltaire là cường điệu, song có một sự thật là hầu như mọi vấn đề chính trị quan trọng đều có liên quan đến phân phối ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 5 Ngoại tác và chính sách của chính phủBài giảng Tài chính công - Chương 5 Ngoại tác và chính sách của chính phủ

   Chương này sẽ cung cấp cho chúng ta  (1) Định nghĩa hay khái niệm về ngọai tác;  (2) Bản chất của ngọai tác;  (3) Phân tích đồ thị ngọai tác  (4) Phản ứng tư nhân đối với ngọai tác, Định lý Coase và ý nghĩa của nó;

  pdf46 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 4 Hàng hoá côngBài giảng Tài chính công - Chương 4 Hàng hoá công

  CHƯƠNG 4 HÀNG HOÁ CÔNG  Khu vực kinh tế công cộng sẽ cung cấp những hàng hoá và dịch vụ nào?  Những dịch vụ nào hiện nay đang được chính phủ cung cấp có cần được tư nhân hoá hay không?  Đáp ứng các câu hỏi trên, chương này gồm có các nội dung cơ bản sau đây:

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 3 Các công cụ phân tích quy chuẩnBài giảng Tài chính công - Chương 3 Các công cụ phân tích quy chuẩn

  CHƯƠNG 3 CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH QUY CHUẨN  Những nội dung chủ yếu được đề cập trong chương này là:  1-Giới thiệu một khuôn khổ lý thuyết được sử dụng trong phân tích tài chính công đó là kinh tế học phúc lợi;  2- Định lý nền tảng thứ nhất của kinh tế học phúc lợi;  3- Sự công bằng và Định lý nền tảng thứ hai của kinh tế học phúc lợi;  4-...

  pdf53 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 2 Các công cụ phân tích thực chứngBài giảng Tài chính công - Chương 2 Các công cụ phân tích thực chứng

  CHƯƠNG 2 CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH THỰC CHỨNG  Mục tiêu của chương này là :  Hiểu rõ vai trò của lý thuyết trong phân tích chính sách tài chính công;  Tìm hiểu các phương pháp phân tích thực chứng được vận dụng trong phân tích đánh giá chính sách tài chính công, ưu nhược điểm của từng phương pháp;  Thảo luận các bài tập có liên quan để tìm hiể...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 1: Giới thiệu môn học tài chính côngBài giảng Tài chính công - Chương 1: Giới thiệu môn học tài chính công

  CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG, CHÍNH PHỦVÀ HOẠT ĐỘNG THU-CHI CỦA CHÍNH PHỦ” Mục tiêu học chương này là: Thứ nhất, hiểu rõ được khái niệm về tài chính công, chính phủ và họat động tài chính của chính phủ; Thứ hai, thảo luận về tài chính công với các hệ tư tưởng khác nhau;

  pdf60 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - TS. Hay SinhBài giảng Kinh tế vi mô 2 - TS. Hay Sinh

  Mô tả môn học • Phần 1 giới thiệu những khái niệm của kinh tế vi mô. • Phần 2 nghiên cứu lý thuyết hành vi người tiêu dùng • Phần 3 nghiên cứu lý thuyết về sản xuất, lýthuyết chi phí • Phần 4 quyết định sản xuất của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hòan hảo và độc quyền thuần túy • Phần 5 quyết định sản xuất và chiến lược cạnh tran...

  pdf333 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá tình trạng nhập siêu của nền kinh tếĐánh giá tình trạng nhập siêu của nền kinh tế

  • Trong nền kinh tế thị trường hội nhập thế giới vấn đề nhập khẩu và xuất khẩu (hàng hoá và dịch vụ) là tất yếu• Xuất siêu: Khi tổng giá trị xuất khẩu lớn hơn so với tổng giá trị nhập khẩu của một nước trong cùng một thời khì kỳ • Nhập siêu: Ngược lại với xuất siêu

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0