• Bài giảng Chương 1: Giới thiệu hệ thống Báo cáo tài chínhBài giảng Chương 1: Giới thiệu hệ thống Báo cáo tài chính

  BCTC phản ánh tổng quát về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, và dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp. BCTC đáp ứng nhu cầu thông tin cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

  ppt39 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Phương pháp dự báo tỷ giá hối đoáiBài giảng Chương 4: Phương pháp dự báo tỷ giá hối đoái

  PHẦN 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  4.1. TIẾP CẬN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  4.1.1. Phương pháp chuỗi thời gian  4.1.2. Dùng mô hình kinh tế lượng  4.1.3. Phân tích dòng “chu chuyển lệnh” (Order flow)  4.1.4. Phân tích cơ bản  4.1.5. Phân tích kỹ thuật  PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG DỰ BÁO T...

  pdf48 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 15: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?Tài chính doanh nghiệp - Chương 15: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

  Nếu chính sách nợ hoàn toàn không đặt thành vấn đề, thì tỷ lệ nợ thực tế sẽ thay đổi ngẫu nhiên giữa các doanh nghiệp này với các doanh nghiệp khác và giữa ngành này với ngành khác Tuy nhiên hầu hết các hãng hàng không và ngân hàng dều trồng cây rất nhiều nợ

  pdf13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 14: Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá giá trị doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 14: Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá giá trị doanh nghiệp

  Tài chính doanh nghiệp - Chương 14: Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá giá trị doanh nghiệp tài nguyên cơ bản của một doanh nghiệp là dòng các lưu kim do tài sản của doanh nghiệp sản xuất ra Khi vốn doanh nghiệp được tài trpj hoàn toàn bằng vốn phần thưởng

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 14: Chính sách cổ tứcTài chính doanh nghiệp - Chương 14: Chính sách cổ tức

  - Giá trị của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của ba loại quyết định tài chính - Đầu tư Quyết định tài trợ Quyết đinh trả cổ tức Khi thành lập các quyết định tương quan lẫn nhau này, mục tiêu là tối đa hóa tài sản của cổ đông

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1 : Tổng quan về thn trường tài chínhBài giảng Chương 1 : Tổng quan về thn trường tài chính

  Nội dung : 1/ Nhập môn 2/ Thị trường trái phiếu 3/ Thị trường cổ phiếu 4/ Quyền mua cổ phiếu 5/ Quỹ đầu tưchứng khoán 6/ Thị trường quyền chọn 7/ Thị trường giao sau 8/ Giao dịch 8/ Phân tích đầu tư 9/ Khái niệm về quản lý danh mục đầu tư

  pdf40 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Chi phí sử dụng vốnTài chính doanh nghiệp - Chương 12: Chi phí sử dụng vốn

  Chi phí sử dụng vốn là giá phải trả cgo việc sử dụng nguồn tài trợ Chi phí sử dụn vốn là tỷ suất sinh lợi mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu khi vào các chứng khoán của công ty

  pdf11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập dự toán tài chính và Dự báo các báo cáo tài chínhBài giảng Lập dự toán tài chính và Dự báo các báo cáo tài chính

  Lập dự toán tài chính  Công thức xác định nguồn vốn cần huy động thêm từ bên ngoài (AFN)  Lập các BCTC dự kiến Dự báo doanh thu PP phần trăm doanh thu

  pdf50 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị vốn lưu động (tiếp)Bài giảng Quản trị vốn lưu động (tiếp)

  Các chính sách vốnlưuđộng „ Quảntrị tiềnmặt „ Quảntrị hàng tồn kho và khoảnphải thu „ Tín dụng thương mại „ Nợvay ngân hàng

  pdf19 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Kế hoạch tài chínhTài chính doanh nghiệp - Chương 8: Kế hoạch tài chính

  Kế hoạch tài chính là một quá trình gồm: - Phân tích các giải pháo đầu tư và tài trợ mà doanh nghiệp có thể lựa chọn - Dự kiến các kết quả tương lai của các quyết định hiện tại - Quyết định nên chọn giải pháp nào

  pdf16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0