• Bài giảng Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ (tiếp)Bài giảng Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ (tiếp)

  BảngquyếttoántàisảncủaNHTW 2. NHTW&cungtiềnM1 3. Chínhsáchtiềntệ

  pdf35 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vĩ mô - Đường Phillips - Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệpKinh tế vĩ mô - Đường Phillips - Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

  Lạm phát dự kiến/ lạm phát ì Dựa trên quan sát và kinh nghiệm quá khứ, các tác nhân dự kiến giá thường tăng qua các năm Cả AD và AS đều được điều chỉnh cùng tốc độ: AD - Dự kiến giá sẽ tăng: chi tiêu hiện tại tăng AS - Dự kiến giá sẽ tăng: điều chỉnh tăng lương làm tăng chi phí sản xuất

  ppt15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toànBài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn

  Một số vấn đề cơ bản.  6.2) Giá và sản lượng trong thị trường độc quyền hoàn toàn.  6.3) Độc quyền tự nhiên.  6.4) Chiến lược phân biệt giá.  6.5) Chi phí xã hội của độc quyền hoàn toàn

  pdf33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệpBài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp

  Phần A: Lý thuyết về sản xuất – 4.1 Một số khái niệm – 4.2 Hàm sản xuất trong ngắn hạn. – 4.3 Hàm sản xuất trong dài hạn. • Phần B: Lý thuyết về chi phí – 4.4 Khái niệm về chi phí sản xuất và chi phí kế toán – 4.5 Hàm chi phí trong ngắn hạn. – 4.3 Hàm chi phí trong dài hạn.

  pdf58 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong Quân chủng Hải quân: Thách thức và giải phápCông tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong Quân chủng Hải quân: Thách thức và giải pháp

  Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong Quân chủng Hải quân: Thách thức và giải pháp Đại tá Nguyễn Đức Thịnh Phó Trưởng phòng KHCN&MT Quân chủng Hải quân Hải quân là lực lượng nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc, ngoài ra còn là một trong những lực lượng chủ lực trong phòng chống ô...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Ngân sách nhà nướcBài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Ngân sách nhà nước

  Khái niệm ngân sách Nhà nước 1.1. Định nghĩa ngân sách Nhà nước 1.2. Một số điểm đáng chú ý về ngân sách Nhà nước 2. CHU TRÌNH NGÂN SÁCH 2.1. Chu trình ngân sách Mỹ 2.2. Chu trình ngân sách Việt Nam 3. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước 3.2. Phân loại nguồn thu NSNN

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Bài 10: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mởBài giảng Kinh tế lượng - Bài 10: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

  Cán cân thanh toán (balance of payment) Cán cân thanh toán là một bảng cân đối ghi chép một cách hệ thống toàn bộ những giao dịch kinh tế giữa trong nước với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Nó phản ánh giá trị hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế đã xuất khẩu hoặc nhập khẩu cũng như các khoản tiền mà đất nước...

  ppt52 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Thách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt NamThách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt Nam

  Viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế từ chuẩn mực đến thực tiễn là một quá trình đầy thử thách bởi thực trạng việc vận dụng chuẩn mực của các quốc gia và từng khu vực theo những phương pháp ti ếp cận khác nhau. Mặc dù viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế còn nhiều cản trở phải hướng tới để đạt được mục tiêu chung nhưng phải thừa nhận rằng hội tụ kế t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại và quá trình cung ứng tiền tệBài giảng Ngân hàng thương mại và quá trình cung ứng tiền tệ

  Ngânhàngthương mại 2. Hoạt động tạo tiền của ngân hàng thương mại

  pdf39 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hộiTriết học - Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội

  Nghiên cứu về xã hội, Marx xuất phát từ cuộc sống của con người hiện thực. Marx nhận thấy, trong tất cả các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất vật chất giữ vai trò quyết định. Xuất phát từ hoạt động này, Marx phân tích các mối quan hệ giữa các lĩnh vực trong đời sống và phát hiện ra những...

  ppt32 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 16/03/2016 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0