• Thuế giá trị gia tăngThuế giá trị gia tăng

  Thuế GTGT là một loại thuế gián thu, được tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ nhập khẩu, sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Khoản thuế này do đối tượng tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ chịu. TGTGT được được gọi tắt VAT (Value Added Tax), theo tiếng Pháp là TVA (Taxe Sur La Valeur Ajouteé).

  ppt70 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương II: Kế toán nghiệp vụ huy động vốnKế toán kiểm toán - Chương II: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Nội dung: I. Các hình thức huy động vốn. II. Các phương pháp tính và trả lãi. III. Phương pháp kế toán.

  ppt78 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan về thuếTổng quan về thuế

  I.KHÁI NIỆM & CÁC ĐẶC TRƯNG VỀ THUẾ II. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ III. PHÂN LOẠI THUẾ IV. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CHÍNH SÁCH THUẾ

  ppt32 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương I: Tổng quan về kế toán ngân hàngKế toán kiểm toán - Chương I: Tổng quan về kế toán ngân hàng

  NỘI DUNG: 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 2. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 3. Tổ chức Kế toán Ngân hàng

  ppt41 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Đặc điểm kế toán xây dựng cơ bản trong các doanh nghiệp xây lắpKế toán kiểm toán - Chương 3: Đặc điểm kế toán xây dựng cơ bản trong các doanh nghiệp xây lắp

  Đặc điểm của nghành sản xuất xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến kế toán trong đơn vị xây lắp. • Sản phẩm xây lắp là những công trình vật kiến trúc có quy mô, kết cấu, yêu cầu kỹ thuật, hình thức địa điểm xây dựng khác biệt nhau, mang tính chất đơn chiếc, riêng lẻ. • Chi phí bỏ ra để thi công xây lắp các công trình có nội dung và cơ cấu không đồng ...

  pdf113 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 10: Chuẩn mực kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 10: Chuẩn mực kiểm toán

  Khái quát chung về chuẩn mực kiểm toán II. Những chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến III. Đặc điểm của hệ thống chuẩn mực cụ thể trong các bộ máy kiểm toán IV. Xây dựng chuẩn mực kiểm toán

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Kế toán thương mại, dịch vụ - Chương 9: Báo cáo tài chínhKế toán thương mại, dịch vụ - Chương 9: Báo cáo tài chính

  Giới thiệuchungvề BCTC. 9.1.1 MụcđíchlậpBCTC 9.1.2 Đốitượngápdụng 9.1.3 VaitròcủaBCTC 9.2.HệthốngBCTC DN 9.3.Trách nhiệm, thờihạnlậpvàgửibáocáo.

  pdf48 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Tín dụng (tiếp theo)Bài giảng Chương 3: Tín dụng (tiếp theo)

  I. Khái ni?m và đặc điểm tín d?ng (TD): 1. Khái ni?m: „ Sự vận động của TD biểu hiện qua sơ đồ: „ GT chuyển giao (T) „ „ GT hoàn trả (T+t) „ (sau một thời gian) „ Trong đó t là tiền lãi (lợi tức TD). „ Các khái niệm: „ - TD là sự vận động vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu.

  pdf31 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Tín dụng (tiếp)Bài giảng Chương 3: Tín dụng (tiếp)

  Khái niệm và đặc điểm tín dụng (TD): 1. Khái niệm: • Sự vận động của TD biểu hiện qua sơ đồ: • GT chuyển giao (T) • • GT hoàn trả (T+t) • (sau một thời gian) • Trong đó t là tiền lãi (lợi tức TD). • Các khái niệm: • - TD là sự vận động vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu.

  pdf31 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Kế toán thương mại, dịch vụ - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt NamKế toán thương mại, dịch vụ - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạncóthể: –Trìnhbàysựhình thành và phát triểncủahệthống kếtoán ViệtNam. –Giải thích vai trò củacáctổchứclập quy và tổchức nghề nghiệpvềkếtoán tạiViệtNam –Giải thích các nội dung cơbảncủaLuậtKếtoán và các văn bảnhướng dẫn – Trình bày vai trò vàđặcđiểmcủahệthống chuẩnmựckế toán ViệtNam –Trìnhbàykếtcấuhệth...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0