• Bài giảng Chương 4: Tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mạiBài giảng Chương 4: Tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại

  Khái niệm tín dụng ngắn hạn Tín dụng ngắn hạn là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cho các chủ thể có nhu cầu vốn vay, thu hồi vốn gốc và lãi với thời hạn dưới 12 tháng.  Phạm vi áp dụng: bên cho vay và bên đi vay  Bên cho vay: Các tổ chức tín dụng được thành lập và thực hiện nghiệp vụ cho vay theo quy đị...

  pdf40 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanhBài giảng Chương 2: Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN Ở VIỆT NAM: 1. Phạm vi áp dụng: 1.1 Bên cho vay: Các tổ chức tín dụng được thành lập được cấp giấy phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo qui định của luật Các TCTD đều được phép huy động vốn và cho vay ngắn hạn tài trợ cho hoạt động kinh doanh trong các tổ chức kinh tế, bao gồm: - Ngân hàng T...

  ppt64 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Tín dụng trung hạn và dài hạn tài trợ cho đầu tư (tín dụng đầu tư)Bài giảng Chương 4: Tín dụng trung hạn và dài hạn tài trợ cho đầu tư (tín dụng đầu tư)

  . Các nguyên tắc của tín dụng đầu tư: • 1.1Tín dụng đầu tưphải bám sát phương hướng mục tiêu của kế hoạch Nhà nước và có hiệu quả: • Trong đó hiệu quả kinh tếcần và có thể được tính toán thông qua các chỉ tiêu: • ­Khối lượng sản phẩm, dịch vụ được tạo ra. • ­Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn đầu tư. • ­Thời gian hoàn vốn (thời hạn t...

  pdf64 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chương 4Chương 4: Quản trị tài sản (tích sản)Chương 4Chương 4: Quản trị tài sản (tích sản)

  Khái niệm - Tài sản có (nội bảng): Là những TS được hình thành trong quá trình sử dụng các nguồn vốn của NH (TM, TGNH khác, đầu tư, tín dụng, TSC khác). - Ở một góc độ tiếp cận khác, tài sản Có là kết quả của việc sử dụng vốn của ngân hàng, là những tài sản được hình thành từ các nguồn vốn của ngân hàng trong quá trình hoạt động. - Một nguồ...

  pdf77 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kiểm toán hàng tồn khoKiểm toán hàng tồn kho

  Giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục  Giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho

  pdf47 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩuKế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu

  Thuế xuất nhập khẩu còn được gọi chung là thuế quan; Là loại thuế gián thu. Thu vào hàng hóa được phép XK, NK qua biên giới VN Hàng hóa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan (như KCX, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại, công nghiệp đặc biệt ) và ngược lại Hàng hóa từ KCX bán trong nước được xem là hàng ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩuKế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu

  2.1.1- Khái niệm : Thuế XNK là loại thuế gián thu đánh vào những mặt hàng - Được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam - Kể cả các mặt hàng được phép XNK từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại (từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).

  ppt49 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phíKế toán chi phí - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  SaukhinghiêncứuChương2, sinhviênhiểuđược:  1/ Chi phí làgì? Bảnchất, đặcđiểmcủachi phí?  2/ Cáccáchphânloại chi phí nhằmđápứngcác mụcđíchsửdụngthôngtin khácnhau.  3/ Cácphươngphápphântích& táchchi phí hỗn hợpthànhđịnhphí & biếnphí

  pdf90 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chuong 2: Bản chất và chức năng của kiểm toánKế toán ngân hành thương mại - Chuong 2: Bản chất và chức năng của kiểm toán

  Quan điểm 1: Đồng nhất giữa kiểm tra kế toán với kiểm toán Kiểm tra kế toán là một chức năng và là thuộc tính cố hữu của kế toán. Chức năng này được thực hiện trong các giai đoạn của hoạt động kế toán. Trong đó, kiểm toán là hoạt động độc lập trong thu thập bằng chứng kiểm toán để đưa ra ý kiến của mình. => Quan điểm này mang tính chấ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương II: Nghiệp vụ huy động vốnKế toán ngân hành thương mại - Chương II: Nghiệp vụ huy động vốn

  Mục tiêu Phân biệt các nguồn vốn huy động của ngân hàng Nguyên tắc và phương pháp hạch toán nghi?p v? huy động vốn Nội dung 3 Nội dung 1. Hình thức huy động vốn của NHTM 2. Thủ tục mở, sử dụng, đóng tài khoản t. gửi 3. Kế toán nghiệp vụ tiền gửi

  pdf50 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0