• Kế toán kiểm toán - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giáKế toán kiểm toán - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Những vấn đề chung về nguồn vốn của NHTM 2.1.1. Cấu trúc nguồn vốn 2.1.2. Nguyên tắc kế toán  2.2. Kế toán nhận tiền gửi 2.2.1. Tài khoản 2.2.2. Chứng từ 2.2.3. Quy trình kế toán  2.3. Kế toán phát hành giấy tờ có giá 2.3.1. Tài khoản 2.3.2. Chứng từ 2.3.3. Quy trình kế toán

  pdf67 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hàng thương mạiKế toán ngân hàng thương mại

  Cung cấp kiến thức tổng quan về tổ chức hạch toán kế toán tại các ngân hàng thương mại.  Trang bị kiến thức kế toán tài chính về các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại.

  pdf82 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kế toán ngân hàng thương mạiBài giảng môn Kế toán ngân hàng thương mại

  Luật kế toán Kế toán là việc thu nhập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Kế toán ngân hàng: Hoạt động kế toán trong một ngân hàng

  pdf169 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trảKiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả

  Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả I Kiểm soát nội bộ nợ phải trả: 1/ Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả Trong một doanh nghiệp có thể có nhiều khoản phải trả cho các đối tượng khác nhau và có những đặc điểm về kiểm soát nội bộ khác nhau. Tuy nhiên, kiểm soát nội bộ đối với hai khoản nợ phải trả phổ biến và thường là quan trọng đó là nợ p...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhânHướng dẫn khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

  Số thuế > 5tr đ/ tháng thì kk theo tháng và tgian chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế - Số thuế < 5tr đ/ tháng thì kk theo quý và tgian chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu quý sau

  pdf48 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Kiểm toán thực hành - Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu haoKiểm toán thực hành - Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao

  Giúp người học có khái niệm sơ bộ về một phần hồ sơ kiểm toán. Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành kiểm toán khoản mục kiểm toán tài sản cố định. Ôn tập nhanh các kiến thức đã học Chương trình kiểm toán TSCĐ hữu hình Thực hành ghi chép giấy làm việc Hồ sơ kiểm toán mẫu

  pptx14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm toán ngân hàng thương mạiBài giảng Kiểm toán ngân hàng thương mại

  Kiểm toán là hoạt động đã có từ rất lâu. Từ gốc của thuật ngữ “kiểm toán” theo tiếng la tinh là “Audire”, nghĩa là “Nghe” => “Audit” Từ thế kỷ 20th trở về trước, kiểm toán chủ yếu được thực hiện để xác nhận tính trung thực, chính xác của các thông tin tài chính kế toán, và chủ yếu là kiểm toán tuân thủ do KTNN và KTNB tiến hành. Thị trường chứng ...

  ppt354 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình kiểm toán căn bảnGiáo trình kiểm toán căn bản

  Khái niệm, phân loại kiểm toán 1.1.1 Sự cần thiết khách quan của hoạt động kiểm toán. - Hệ thống kế toán: thu thập, xử lý và cung cấp thông tin làm cơ sở cho các quy ết định kinh tế. - Đối tượng sử dụng thông tin kế toán: + Các đối tượng bên trong doanh nghiệp: + Các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp: Các đối tượng sử dụng thông tin, nhất ...

  pdf98 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiềnKiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền

  Khái niệm về kiểm soát nội bộ: Kiểm soát nội bộ là một hệ thống gồm các chính sách, thủ tục được thiết lập tại đơn vị nhằm đảm bảo hợp lý cho các nhà quản lý đạt được các mục đích sau đây:  Các luật lệ và quy định được tuân thủ một cách chặt chẽ  Báo cáo tài chính đáng tin cậy để giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 6: Kiểm toán tài sản cố địnhKế toán kiểm toán - Chương 6: Kiểm toán tài sản cố định

  Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn luỹ kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụn...

  pdf37 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0