• Kế toán ngân hành thương mại - Chương II: Kế toán vốn bằng tiền và vật tưKế toán ngân hành thương mại - Chương II: Kế toán vốn bằng tiền và vật tư

  Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các chế độ quy định, các thủ tục quản lý về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.

  ppt113 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bao thanh toán (factoring)Bài giảng Bao thanh toán (factoring)

  Bao thanh toỏn là hỡnh thức cấp tớn dụng ứng trước của NH cho bờn bỏn hàng/ nhà xuất khẩu thụng qua việc mua lại cỏc khoản phải thu phỏt sinh từ việc bỏn hàng hoỏ/dịch vụ trả chậm đó được bờn bỏn hàng/ nhà xuất khẩu và bờn mua hàng/ nhà nhập khẩu thoả thuận trong hợp đồng mua bỏn hàng hoỏ

  ppt29 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Phân loại chi phí và gía thành sản phẩmKế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Phân loại chi phí và gía thành sản phẩm

  Hiểu được sự cần thiết của việc phân loại chi phí  Mô tả cách ứng xử của biến phí, định phí  Hiểu được khái niệm “căn cứ điều khiển sự phát sinh của chi phí” và tầm quan trọng của việc xác định “căn cứ điều khiển sự phát sinh chí của một tổ chức  Phân biệt được chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp  Phân biệt được chi phí kiểm soát được ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàngBài giảng Chương 3: Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng

  Khái niệm Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong 1 thời hạn nhất định với 1 khoản chi phí nhất định.  Tín dụng ngân hàng chứa đựng 3 nội dung:  Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng.  Sự chuyển nhượng này có thời hạn.  Sự chuyển nhượng này có...

  pdf35 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanhBài giảng Chương 3: Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN Ở VIỆT NAM: • 1. Cho vay ngắn hạnlà một hình thức cấp tín dụng, theo đó các tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để dùng vào một mục đích nhất định và thời hạn sử dụng số tiền này của khách hàng là không quá 12 tháng theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

  pdf110 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Quản trị nợ (quản trị tiêu sản)Bài giảng Chương 3: Quản trị nợ (quản trị tiêu sản)

  Khái niệm Nợ (Tài sản nợ)? Tài sản = Vốn NH + Nợ ? Nợ = Tài sản – Vốn NH Quản trị tài sản nợ là quản trị nguồn vốn phải trả của ngân hàng nhằm đảm bảo cho ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và phát triển một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thanh khoản ở mức độ chi phí thấp nhất

  pdf54 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốnKế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Nội dung: I. Các hình thức huy động vốn. II. Các phương pháp tính và trả lãi. III. Phương pháp kế toán.

  pdf39 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại (tiếp)Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại (tiếp)

  Nguyên tắc và ý nghĩa của huy động vốn Khái niệm 1.1. Khái niệm về vốn huy động Vốn huy động là tài sản bằng tiền của các tổ chức và cá nhân mà ngân hàng đang tạm thời quản lý và sử dụng với hình thức hoàn trả. Đây là nguồn vốn quan trọng nhất của bất kỳ một ngân hàng thương mại nào.

  ppt22 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốnKế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  TiỀNGỬI KHÔNG KỲHẠN (TIỀN GỬI THANH TOÁN) Nhằmbảođảman toànvềtàisảnvàthựchiệncáckhoảnchi trả tronghoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh=> Kháchhàngcóthểrút rabấtkỳlúcnào Lãisuấtthấp, thườngtínhtheophươngpháptíchsố Ngânhàngthườngthuphídịchvụ

  pdf19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu và ứng trướcKế toán ngân hành thương mại - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu và ứng trước

  . Nhiệm vụ kế toán II. Kế toán vốn bằng tiền III. Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn IV. Kế toán các khoản phải thu V. Kế toán các khoản tạm ứng và trả trước

  ppt31 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0