• Bài giảng Chương 7: Cạnh tranh độc quyền & độc quyền nhómBài giảng Chương 7: Cạnh tranh độc quyền & độc quyền nhóm

  (Bản scan) Cạnh tranh độc quyền - Số lượng người bán tương đối lớn - Sản phẩm phân biệt - Dễ gia nhập & rời bỏ

  pdf46 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Độc quyền hoàn toànBài giảng Chương 6: Độc quyền hoàn toàn

  (Bản scan) 4 Mô hình thị trường Độc quyền hoàn toàn - 1 người bán - Không có SP thay thế - Người định giá - Không thể gia nhập - Không thể cạnh tranh về giá

  pdf50 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Cạnh tranh hoàn toànBài giảng Chương 5: Cạnh tranh hoàn toàn

  (Bản scan) 4 Mô hình thị trường Canh tranh hoàn toàn - Số lượng lớn - Sản phẩm đồng nhất -"Người nhận giá" - Tự do gia nhập & rời bỏ

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Hành vi của doanh nghiệpBài giảng Chương 4: Hành vi của doanh nghiệp

  (Bản scan) Công nghệ sản xuất - Quá trình sản xuất + Phối hợp các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm đầu ra - Các yếu tố đầu vào + Lao động + Nguyên vật liệu + Vốn

  pdf63 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bài 8: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trườngBài giảng Bài 8: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

  Các quan điểm về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế  Tầm quan trọng của vai trò chính phủ trong nền kinh tế thị trường – Điều tiết nền KT đảm bảo các mục tiêu – Khác nhau giữa các quốc gia: Trong hình thức chi tiêu (G)  Các quan điểm – Tân cổ điển: Adam Smith, David Ricardo – Quan điểm can thiệp – Quan điểm thân thiện với môi trường ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng - Bài 5: Cạnh tranh và độc quyềnBài giảng - Bài 5: Cạnh tranh và độc quyền

  Cạnh tranh hoàn hảo: Giới thiệu Có rất nhiều hãng cung cấp dịch vụ này và họ bán gần như cùng một mức giá. Tại sao giá các dịch vụ cá nhân không thay đổi nhiều giữa những người cung cấp khác nhau?

  pdf60 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài giảng 3: Các mô hình dự báo giản đơnBài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài giảng 3: Các mô hình dự báo giản đơn

  Nội dung: Dự báo thô Trung bình giản đơn Trung bình di động đơn/kép San mũ giản đơn San mũ Holt/San mũ Winter Phân tách chuỗi thời gian Phần mềm ForecastX/Crystal Ball

  pdf54 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Ôn tập kinh tế lượng căn bản - Phân tích dữ liệu và dự báoÔn tập kinh tế lượng căn bản - Phân tích dữ liệu và dự báo

  NỘI DUNG ÔN TẬP 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ƯỚC LƯỢNG OLS Trước hết, chúng ta xem xét mô hình hồi quy đơn với Yi là biến phụ thuộc và Xi là biến giải thích. Để đảm bảo ui là một hạng nhiễu ngẫu nhiên (error term) theo phân phối chuẩn (normal distribution), chúng ta cần áp đặt một số giả định và tạm thời chấp nhận các giả định này đúng. Lưu ý rằng, để tiệ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô - TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh ThưGiáo trình Kinh tế vĩ mô - TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

  CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN KINH TẾ VĨ MÔ  Mục tiêu của chương:  Hiểu biết một số khái niệm cơ bản nhất của kinh tế học.  Hiểu biết một số khái niệm cơ bản nhất của kinh tế học vĩ mô.  Xác định mục tiêu của kinh tế vĩ mô.  Các vấn đề chính của chương:  Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học  Sản lượng tiềm năng và định luật okun  Tổng cung –...

  pdf92 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô - TS. Hay SinhGiáo trình Kinh tế vi mô - TS. Hay Sinh

  BÀI 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC 1. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC 1.1. KHÁI NIỆM VỀ KTH KTH là môn khoa học xã hội, nghiên cứu cách thức xã hội phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiếm để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu cao nhất cho mọi thành viên trong xã hội.  KTH là môn khoa học xã hội, nghiên cứu và giải thích h...

  pdf80 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0