• Hướng dẫn ôn tập chi tiết môn Mac - LeninHướng dẫn ôn tập chi tiết môn Mac - Lenin

  Vấn đề 1: Phân tích 2 thuộc tính của HH. vì sao HH có 2 thuộc tính * Khái niệm Hàng hóa: Hàng hóa là một sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua - bán. * Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và Giá trị a. Giá trị sử dụng của hàng hóa - Khái niệm: Giá trị sử dụng của hàng hóa là công ...

  doc38 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn thi môn học Triết họcĐề cương ôn thi môn học Triết học

  Câu 1: Vấn đề cơ bản của Triết học 1.1. Nội dung vde cơ bản của Triết học - Vde cơ bản và tối cao của Triết học, đặc biệt là Triết học hiện đại, là vde về mqhe giữa tư duy và tồn tại, giữa tinh thần và tự nhiên *Vde cơ bản của Triết học gồm 2 phương diện: pdien bản thể luận và pdien nhận thức luận - PD Bản thể luận: Đặt ra và trả lời các câ...

  doc36 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Các vấn đề gợi ý ôn tập tốt nghiệp chính trịCác vấn đề gợi ý ôn tập tốt nghiệp chính trị

  . Nêu định nghĩa vật chất và phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin? Cho biết ý nghĩa của định nghĩa này? Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận. a) Định nghĩa vật chất của Lênin: Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, đ...

  doc41 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 2Đề cương ôn tập bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 2

  Câu 1: Nền sản xuất hàng hóa a) Khái niệm nền sản xuất hàng hóa Sản xuất hàng hóa là mô hình sản xuất kinh tế mà sản phẩm được sản xuất ra với mục đích trao đổi, buôn bán. Nền sản xuất hàng hóa có hai đặc điểm chính là phù hợp với nền sản xuất lớn và phá vỡ sự bảo thủ, trì trệ của hoạt động kinh tế. b) Điều kiện tồn tại và phát triển của nền sản...

  docx18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Những nguyên lí cơ bản chủa chủ nghĩa Mác – Lênin 2Những nguyên lí cơ bản chủa chủ nghĩa Mác – Lênin 2

  *Nội dung của quy luật giá trị Một số khái niệm: - Quy luật: mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên trong mỗi sự vật hay giữa các sự vật và hiện tượng với nhau. - Quy luật kinh tế: phản ánh những mối liên hệ tất yếu, bản chất, thường xuyên và lặp lại giữa các hiện tượng và quá trình kinh...

  docx13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Chương I: Tuần hoàn của tư bản tiền tệTriết học - Chương I: Tuần hoàn của tư bản tiền tệ

  Quá trình tuần hoàn1) của tư bản trải qua ba giai đoạn; căn cứ vào sự trình bày ở tập thứ nhất, thì các giai đoạn ấy hình thành nên chuỗi sau đây: Giai đoạn thứ nhất: Nhà tư bản, với tư cách là người mua, xuất hiện trên thị trường hàng hóa và thị trường lao động; tiền của hắn chuyển hóa thành hàng hóa, hay thông qua hành vi lưu thông T - H. Giai ...

  doc27 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Chương II: Phép biện chứng duy vậtTriết học - Chương II: Phép biện chứng duy vật

  I. PHÉP BiỆN CHỨNG VÀ PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT 1. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG a. Khái niệm “biện chứng”, “phép biện chứng” - Khái niệm “biện chứng” Biện chứng là khái niệm dùng để chỉ các mối liên hệ, sự vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng.

  pdf100 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Những biến đổi thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện nayNhững biến đổi thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện nay

  NHỮNG BIẾN ĐỔI THÍCH NGHI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN NAY. I. NHỮNG BIẾN ĐỔI PHÁT TRIỂN VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. 1. Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã làm thay đổi về chất những yêu tố của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cách mạng khoa học- công nghệ là sự hoà nhập những biến đổi về chất của khoa học và kỹ thuật thành một thể thống nhất, làm...

  doc11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Những đặc điểm kinh tế cơ bản và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyềnNhững đặc điểm kinh tế cơ bản và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền

  Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn tự do cạnh tranh, C.Mác, Ăng ghen đã chỉ ra rằng: tự do cạnh tranh đẻ ra tích tụ và tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất phát triển tới một mức độ nhất định lại dẫn tới độc quyền. Sống trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền, vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch ...

  doc10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Bài: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành độngTriết học - Bài: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

  a-CN MácLênin ra đời từ những yếu tố khách quan và đòi hỏi của phong trào cách mạng -Yêu cầu về yếu tố kinh tế. - Yêu cầu về yếu tố chính trị-xã hội - Yêu cầu về yếu tố khoa học & lý luận Vai trò của Mác (1818-1883) và Angnghen (1820-1895) b-Lênin đã bảo vệ,vận dụng và phát triển sáng tạo toàn diện lý luận của Mác-Angghen trong điều kiện l...

  ppt26 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0