• Luật tài chính, ngân hàng - Chương 2: Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt NamLuật tài chính, ngân hàng - Chương 2: Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  CHưƠNG 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM I. Khái niệm; chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN Việt Nam II. Cơ cấu tổ chức; lãnh đạo và điều hành NHNN Việt Nam III. Chế độ pháp lý về hoạt động của NHNN Việt Nam}

  pdf63 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 2: Pháp luật về công tyLuật học - Chương 2: Pháp luật về công ty

  Công ty ra đời vào khoảng thế kỷ XIII ở một số nước châu Âu do điều kiện buôn bán thuận lợi. Tuy nhiên, pháp luật về công ty gắn liền với sự ra đời của CNTB. Ở Việt Nam, luật công ty ra đời muộn và chậm phát triển. Pháp luật về công ty xuất hiện ở VN vào thời kỳ Pháp thuộc.

  ppt140 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 4: Chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mạiLuật học - Chương 4: Chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại

  Tranh chấp kinh doanh – thương mại là gì? ●Tranh chấp kinh doanh là những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. ●Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại. ●Hoạt động TM là việc thực hiện một hay nhiều hành vi TM của cá nhân, tổ c...

  pdf52 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 5: Các hệ thống pháp luật đặc thù khácLuật học - Chương 5: Các hệ thống pháp luật đặc thù khác

  Pháp luật Hindu giáo ở Ấn Độ Pháp luật Hindu qua các giai đoạn phát triển của Hồi giáo, và sự thống trị của người Anh đã có những sự biến dạng đáng kể, điều này đã làm cho nó phai nhạt nhứng giá trị truyền thống. Hiến pháp Ấn Độ đã hủy bỏ chế độ đẳng cấp trong pháp luật Hindu. Các vấn đề về hôn nhân và ly hôn đã được cải tổ cơ bản trong Luật hôn...

  ppt16 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luật tài chính - Chương 5: Pháp luật tín dụng ngân hàngLuật tài chính - Chương 5: Pháp luật tín dụng ngân hàng

  Chương 5: Pháp luật về tín dụng ngân hàng I. Khái quát về tín dụng ngân hàng II. Chế độ pháp lý về hoạt động cho vay và bảo đảm tiền vay. III. Chế độ pháp lý về các hình thứ tín dụng ngân hàng khác

  pdf113 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 6: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức dịch vụ thanh toánLuật học - Chương 6: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức dịch vụ thanh toán

  1. Khái niệm hoạt động thanh toán Hoạt động thanh toán là việc mở tài khoản, thực hiện dịch vụ thanh toán, tổ chức và tham gia hệ thống thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (trung gian thanh toán), và việc mở tài khoản, sử dụng dịch vụ thanh toán của người sử dụng dịch vụ thanh toán (khách hàng).

  ppt42 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Ngành luật hành chínhNgành luật hành chính

  6.1. Luật Hành chính 6.1.1 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh 6.1.2 Một số chế định cơ bản của Luật Hành chính: Chế định cán bộ, công chức, Chế định vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6.2. Khiếu nại, khiếu kiện hành chính

  pdf27 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương III: Chế độ chính trịLuật học - Chương III: Chế độ chính trị

  KHÁI NIỆM BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NHÀ NƯỚC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

  ppt55 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh tế - Chương 1: Tổng quan về pháp luật kinh tếLuật kinh tế - Chương 1: Tổng quan về pháp luật kinh tế

  Hiểu được khái niệm, nội dung của quyền tự do kinh doanh. Nắm được những nội dung chính của pháp luật kinh tế Biết được nguồn của pháp luật kinh tế

  pdf17 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 2: Pháp luật thuế thu vào hàng hóa - Dịch vụLuật học - Chương 2: Pháp luật thuế thu vào hàng hóa - Dịch vụ

  Nắm được khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ. Nhận diện được các sắc thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ. Phân biệt các sắc thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ và các loại thuế khác trong hệ thống thuế hiện hành. Xác định được người nộp thuế, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện nộp thuế và đối t...

  ppt96 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0