• Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 08Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 08

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán cho 01 khách kết hợp xử lý tình huống: Khách phàn nàn có sự nhầm lẫn về các chi phí dịch vụ đã cập nhật, tổng hợp và không thanh toán. (Lập hóa đơn giá trị gia tăng ch...

  pdf10 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 07Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 07

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình bảo quản tài sản của khách bằng bao bì niêm phong qua tình huống: khách lưu trú muốn gửi nhân viên lễ tân một số tiền. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp nghề Quả...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 06Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 06

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho 01 khách đã đặt buồng trước kết hợp xử lý tình huống sau: khi hỏi khách về trách nhiệm thanh toán, khách và nhân viên lễ tân không có sự thống nhất: khách kh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 05Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 05

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán làm thủ tục trả buồng cho 04 khách theo các số liệu sau: - Khách lưu trú từ ngày 17/9 đến 25/9/2015 - Số lượng buồng: 02 buồng - Giá buồng: 450.000đ/buồng - Điện tho...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 04Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 04

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình thanh toán làm thủ tục trả buồng cho 02 khách theo các số liệu sau: - Khách lưu trú từ ngày 12/9 đến 19/9/2015 - Số lượng buồng: 02 buồng - Giá buồng: 400.000đ/buồng - Điện tho...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 03Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 03

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy xử lý tình huống sau: Khách lưu trú tới quầy lễ tân với vẻ mặt hết sức giận dữ thông báo mất tài sản để ở trên buồng, đề nghị khách sạn giải quyết và yêu cầu đền bù nếu không tìm thấy. 2. Mô tả công ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 02Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 02

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1 : (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình đăng ký khách sạn cho 01 khách đã đặt buồng trước kết hợp xử lý tình huống sau: nhân viên lễ tân kiểm tra không thấy có tên của khách trong danh sách dự kiến khách đến. 2. Mô tả ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 01Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn - TH 01

  NỘI DUNG ĐỀ THI A: Phần bắt buộc (70 điểm) - Thời gian: 80 phút Câu 1: (30 điểm) Nghiệp vụ lễ tân – Thời gian: 20 phút 1. Nội dung Anh/ chị hãy thực hiện quy trình nhận đặt buồng cho 01 đoàn khách gồm 10 khách (05 khách nam và 05 khách nữ) đến khách sạn ngày 10/9/2015 và đi ngày 12/9/2015. 2. Mô tả công việc Một thí sinh dự thi tốt nghiệp n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 50Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 50

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày những công việc sau khi thực hiện thanh toán cho khách trả buồng? Hãy liệt kê các phương thức thanh toán tại bộ phận lễ tân khách sạn? Câu 2: (2 điểm) Giải thích thuật ngữ “ Bàn giao cuối ca”. Hãy nêu các công việc chính khi bàn giao ca tại bộ p...

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 49Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 49

  ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Công việc kiểm toán đêm là gì? Anh/ chị hãy nêu mục đích của công việc này và nêu những nhiệm vụ cụ thể của nhân viên kiểm toán đêm? Câu 2: (2 điểm) Trình bày nhiệm vụ của Giám đốc bộ phận Buồng?

  pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0