• Đề thi môn Kinh tế vĩ môĐề thi môn Kinh tế vĩ mô

  Câu 1: Dựa vào cơ sở nào mà Kent bác bỏ lập luận của các nhà kinh tế cổ điển về mối quan hệ tự động giữa tiết kiệm và đầu tư và cho rằng tiết kiệm là nguyên nhân của suy thoái kinh tế. Keynes lập luận rằng trong điều kiện suy thoái, khi lãi suất rất thấp, thay đổi trong lượng cung tiền có tác động rất nhỏ đến nền kinh tế. Do vậy ông cho rằng chí...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 12 Tổng cầu trong nền kinh tế mởBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 12 Tổng cầu trong nền kinh tế mở

  Mục đích của chương  Mô hình Mundell-Fleming :IS-LM đối với nền kinh tế mở nhỏ  Những nguyên nhân và ảnh hưởng của lãi suất khác nhau  Những lý luận tỷ giá hối đoái cố định và tỷ giá hối đoái thả nổi  Đường tổng cầu đối với nền kinh tế mở nhỏ

  pdf38 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 10: Tổng cầuBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 10: Tổng cầu

  Trong chương này các bạn sẽ nghiên cứu  Đường IS và mối quan hệ của nó với: – Giao điểm Keynes – Thị trường vốn vay  Đường LM và mối quan hệ của nó với: – Lý thuyết ưa thích thanh khoản.  Mô hình IS – LM xác định sự thay đổi của thu nhập và tỷ lệ lãi suất trong ngắn hạn khi mức giá là cố định.  Sử dụng mô hình IS – LM để phân tích tác độ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Ngoại tác và hàng hóa côngBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Ngoại tác và hàng hóa công

  Ngoại tác và hàng hóa công Ngoại tác là những lợi ích hay chi phí ảnh hưởng ra bên ngoài không được phản ánh qua giá cả. Đôi khi được gọi là những tác động đến bên thứ ba.

  pdf39 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Tăng trưởng kinh tếBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Tăng trưởng kinh tế

  Khái niệm tăng trưởng: Tăng trưởng kinh tế là việc mở rộng sản lượng tiềm năng hay thu nhập thực của một nước. Hay nói cách khác tăng trưởng kinh tế là sự dịch chuyển khả năng sản xuất ra phía bên ngoài theo thời gian.

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 8: Thị trường với thông tin không cân xứngBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 8: Thị trường với thông tin không cân xứng

  THÔNG TIN KHÔNG HOÀN HẢO (IMPERFECT INFORMATION) • TTKHH là tình trạng một hay nhiều người tham gia thị trường không có đủ những thông tin họ cần để ra quyết định. • TTKHH bao gồm: – Thông tin không đầy đủ – Thông tin không chính xác – Thông tin không thể thu thập được – Thông tin bị che giấu

  pdf27 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8 Chính sách tỷ giá hối đoái và kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mơBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8 Chính sách tỷ giá hối đoái và kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mơ

  - Thị trường ngoại hối (forex market): là thị trường trao đổi giữa tiền tệ quốc gia này với tiền tệ quốc gia khác. - Tỷ lệ trao đỗi giữa hai đồng tiền được gọi là tỷ giá (foreign exchange rate). -Giá quốc tế của đồng nội tệ là số lượng ngoại tệ đổi lấy một đồng nội tệ. - Giá của ngoại tệ tính theo nội tệ là số lượng nội tệ đổi lấy một đơn vị ngo...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 7 Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tếBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 7 Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

  Hiệu quả trong trao đổi • Trao đổi làm hiệu quả tăng lên cho đến khi không ai có thể được lợi hơn mà không làm cho người khác bị thiệt đi. • Những ưu điểm của trao đổi – Trao đổi giữa hai bên làm lợi cho cả hai  Giả định  Hai người tiêu dùng (quốc gia)  Hai món hàng  Cả hai người biết sở thích của nhau  Trao đổi hàng hóa không tốn phí ...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7 Lạm phát và thất nghiệpBài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7 Lạm phát và thất nghiệp

  1. LẠM PHÁT (INFLATION) 1.1 Khái niệm và phân loại. - Lạm phát (inflation): là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên trong một thời gian nhất định. - Tỷ lệ lạm phát : là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ tăng thêm hay giảm bớt của giá cả ở một thời điểm nào đó so với thời điểm trước.

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 6 Thị trường các yếu tố sản xuấtBài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 6 Thị trường các yếu tố sản xuất

  Thị trường yếu tố sản xuất cạnh tranh • Chọn số lượng lao động nhằm tối đa hóa lợi nhuận – Nếu MRPL > w (chi phí biên của việc thuê một người lao động): thuê thêm lao động – Nếu MRPL < w: thuê ít lao động hơn – Nếu MRPL = w: sốá lượng lao động đạt tối đa hóa lợi nhuận

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0