• Truy cập dữ liệu trong dịch vụ nghiên cứu bảo mật của cơ quan thống kê quốc gia: Chế độ chứng nhận cho kết nối từ xaTruy cập dữ liệu trong dịch vụ nghiên cứu bảo mật của cơ quan thống kê quốc gia: Chế độ chứng nhận cho kết nối từ xa

  Tóm tắt: Phù hợp với Đạo luật Kinh tế số GBR, 2019 ('Đạo luật'), Dịch vụ Nghiên cứu Bảo mật (Secure Research Service - SRS) của Cơ quan Thống kê Quốc gia (Office for National Statistics - ONS) đã tiến hành đánh giá chính sách về các điều kiện mà dữ liệu vi mô có thể được truy cập cho mục đích nghiên cứu vì lợi ích chung, sử dụng kết nối từ xa v...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Secure localization against malicious attacks on wireless sensor networkSecure localization against malicious attacks on wireless sensor network

  Abstract: Wireless sensor networks (WSN) are very susceptible to location errors due to malicious attacks on sensor nodes that distort the position of the sensor nodes, which will lead to an error during unknown node localization. In this paper, we propose a localization algorithm to defend against independent attacks and collusion attacks. In ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng giao thức xác lập khóa cho các hệ mật mã khóa bí mậtXây dựng giao thức xác lập khóa cho các hệ mật mã khóa bí mật

  Abstract: This paper proposed a key establishment protocol for secret key cryptography systems. This protocol has the capacity of key establishment and anthentication. The paper also offers analysis on the safety of the proposed protocol, has shown the ability to apply it in practice

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Một số phương pháp bảo mật dữ liệu và an toàn cho máy chủMột số phương pháp bảo mật dữ liệu và an toàn cho máy chủ

  Abstract: We live in a world where technology is rapidly taking over our lives, like literally. The Internet has made connectivity seamless across various platforms. The ideal of the world becoming a global village has in actuality been achieved. Criminals are continually attacks on important information systems of Government agencies, ministries, ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao nhận thức về an ninh mạng đối với thuyền viên Việt NamNâng cao nhận thức về an ninh mạng đối với thuyền viên Việt Nam

  Tóm tắt Tàu biển thương mại ngày càng được trang bị rất nhiều thiết bị, hệ thống tự động hóa, công nghệ thông tin hiện đại dựa trên máy tính và internet. Điều này cũng đồng nghĩa với việc luôn có các mối đe dọa tấn công mạng, mà hậu quả có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng hải. Thuyền viên Việt Nam được trang bị khá hạn chế kiến thứ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng An toàn bảo mật thông tin - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Phạm Nguyên KhangBài giảng An toàn bảo mật thông tin - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Phạm Nguyên Khang

  Mục tiêu môn học Biết Các khái niệm cơ bản về bảo mật thông tin Hiểu và vận dụng: Mật mã và ứng dụng của nó trong AT&BMTT Các hệ mật mã Các giải thuật được sử dụng Chữ ký điện tử Chứng thực người dùng và trao đổi khóa

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thành phần bảo vệ và bảo mậtBài giảng Thành phần bảo vệ và bảo mật

  • Các mối đe dọa – Phơi bày dữ liệu  Đe dọa tính riêng tư – Thay đổi dữ liệu  Đe dọa tính toàn vẹn – Từ chối dịch vụ  Đe dọa tính sẵn sàng • Xâm phạm – Vô tình – Chứng tỏ – Cắp vặt – Gián điệp • Tai nạn – Thiên tai – Lỗi phần cứng, phần mềm – Lỗi sử dụng • Tấn công từ trong hệ thống – Trojan Horses – Login Spoofing – Logic Bombs ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Mã hóa thông tin - Lưu Hồng DũngGiáo án Mã hóa thông tin - Lưu Hồng Dũng

  Môn học: Mã hóa thông tin. Bài giảng: Tổng quan. Chương, mục: Chương 1, mục 1.1, 1.2, 1.3. Tiết: 7-10 Ngày: 20 tháng: 08 năm: 2015. Địa điểm: H55307 Mục đích, yêu cầu: - Sinh viên nắm được các khái niệm về an toàn thông tin, các nguy cơ và giải pháp. - Nắm được đối tượng, phạm vi nghiên cứu của môn học

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng Sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tánỨng dụng Sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán

  Tóm tắt - Hiện nay, mã độc phát sinh ngày càng nhiều và càng tinh vi, khó phát hiện. Việc phân tích theo cách truyền thống là không khả thi, do đó cần có các kỹ thuật hiệu quả để phát hiện và phân tích mã độc. Để phân tích lượng mã độc lớn, ta có thể phát triển một hệ thống phân tích mã độc động sử dụng kỹ thuật sandbox tạo ra môi trường an to...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Phần 4: Hạ tầng khóa công khai (PKI) - Nguyễn Hiếu MinhBài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Phần 4: Hạ tầng khóa công khai (PKI) - Nguyễn Hiếu Minh

  Chứng nhận X.509  Chứng nhận X.509 là chứng nhận khóa công cộng phổ biến nhất.  Hiệp hội viễn thông quốc tê (ITU) đã chỉ định chuẩn X.509 vào năm 1988 (phiên bản 1).  Phiên bản 2 (1993) của chuẩn X.509 được phát hành với 2 trường tên nhận dạng duy nhất được bổ sung.  Phiên bản 3 (1997) của chuẩn X.509 được bổ sung thêm trường mở rộng.

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0