Bài giảng Cơ sở dữ liệu chương 3: Chuẩn hóa

3. Khái niệm bao đóng • Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F+ – Tập hợp tất cả các phụ thuộc hàm được suy ra từ F • Tập phụ thuộc hàm F tối thiểu – Nếu không tồn tại một phụ thuộc hàm X → Y ê F sao cho: F \ {X → Y} tương đương với F – Cách tìm: • vế phải của các phụ thuộc hàm chỉ để 1 thuộc tính • vế trái của các phụ thuộc hàm không bỏ được thuộc tính nào • không có phụ thuộc hàm nào bỏ được • Bao đóng của tập các thuộc tính X+ – Tập hợp tất cả các các thuộc tính phụ thuộc hàm vào X – X+ = {A | A là thuộc tính sao cho X → A ê F+}

ppt42 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 1058 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cơ sở dữ liệu chương 3: Chuẩn hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan