Bài giảng Điện công nghiệp - P7: Khởi động động cơ

Khi khởi động động cơ, chú ý •Dòng khởi động –Tỉ lệ thuận với U –Tỉ lệ nghịch điện trở Rotor •Moment mở máy –Tỉ lệ với U2

pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Điện công nghiệp - P7: Khởi động động cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điện Công nghiệp – kiến thức cơ bản Presenter: NGUYỄN NGỌC Phúc Diễm Hoang-Hon Trinh Industrial and Civil Automation Lab Tel: 0903767041 trinhhoanghon09@gmail.com www.icalabhcmut.edu.vn P07: Khởi động động cơ 16/07/2015 8:05 SA Giới thiệu Khi khởi động động cơ, chú ý •Dòng khởi động –Tỉ lệ thuận với U –Tỉ lệ nghịch điện trở Rotor •Moment mở máy –Tỉ lệ với U2 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 2     2 2 ' ' 1 2 1 2 mm U I R R X X       ' 2 2 2 2 ' ' 1 1 2 1 2 3 mm R U M R R X X    Động cơ không đồng bộ * Khởi động trực tiếp Dòng mở máy •Lớn •Moment mở máy thấp Ảnh hưởng •Lưới điện •Khởi động không tải 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 3 Mmm Mmax Mđm nđm n1  3 7mm dmI I  Động cơ không đồng bộ * Hạ điện áp đặt vào động cơ Cuộn kháng, điện trở Giả sử 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 4 ' ' ' 2 mm mm mm mm mm mm U kU I kI M k M     Động cơ không đồng bộ * Hạ điện áp đặt vào động cơ 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 5 Động cơ không đồng bộ * Máy biến áp từ ngẫu Giả sử 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 6 ' ' 2 ' 2 mm mm mm day mm mm mm U kU I k I M k M      Động cơ không đồng bộ * Đổi nối Y 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 7 ' ' ' 1 3 1 3 1 3 mm mm mm day mm mm mm U U I I M M      Động cơ không đồng bộ * Đổi nối Y 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 8 Động cơ không đồng bộ * Điện trở mở máy phía rotor Rotor dây quấn 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 9 Động cơ không đồng bộ * Khởi động mềm Bộ khởi động thyristor Biến tần 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 10 Động cơ không đồng bộ * Khởi động mềm Bộ khởi động thyristor 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 11 Động cơ không đồng bộ * Khởi động mềm Biến tần 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 12 Thanks! 16/07/2015 8:05 SA Trịnh Hoàng Hơn ICA Lab 13
Tài liệu liên quan