Bài giảng Hormon

Hormon là chất xúc tác sinh học, có bản chất là peptid, acid amin hoặc steroid do những cơ quan đặc biệt tiết ra và đổ thẳng vào máu. Hormon có chức năng điều hòa hoạt động của một số tổ chức khác.

doc10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 18/07/2013 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 1download
Tài liệu liên quan