Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 5: Xây dựng đội ngũ bán hàng tuyển dụng và lựa chọn

Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể: Các nguồn tuyển dụng. Các yêu cầu khi tuyển dụng. Các phương pháp tuyển dụng. Quá trình lựa chọn. Các tiêu chuẩn, phương pháp được sử dụng trong quá trình tuyển chọn.

ppt13 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 5: Xây dựng đội ngũ bán hàng tuyển dụng và lựa chọn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÚNG TA CÙNG CHIA SẺ MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNGTS. BÙI QUANG XUÂNHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIAĐT 0913 183 168 - 0918 730 815MAIL: BUIQUANGXUANDN@GMAIL.COMChương 5 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌNTS. BÙI QUANG XUÂNHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIAĐT 0913 183 168 - 0918 730 815MAIL: BUIQUANGXUANDN@GMAIL.COMMỤC TIÊUSau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể:Các nguồn tuyển dụng.Các yêu cầu khi tuyển dụng.Các phương pháp tuyển dụng.Quá trình lựa chọn.Các tiêu chuẩn, phương pháp được sử dụng trong quá trình tuyển chọn.CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG: CÔNG TYCÁC NGUỒN TUYỂN DỤNGnhững nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng:Công tyNguồn này có lợi thế là đã làm việc tại công ty nên rất vững về chính sách và sản phẩm của công ty; mặt khác, họ cũng đã được đánh giá qua công việc và chứng tỏ mình khá phù hợp với vị trí công việc kinh doanhCÁC NGUỒN TUYỂN DỤNGnhững nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng:Các tổ chức trường học:CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNGnhững nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng:Các tổ chức trường học:Đây cũng là một nguồn khá phong phú nếu công ty có sự đầu tư và có chính sách tuyển dụng phù hợp. Nguồn này được thiết lập dựa trên mối quan hệ giữa công ty và các trường học tại địa phương. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNGCác nguồn từ nền công nghiệpCÁC NGUỒN TUYỂN DỤNGnhững nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng:Các nguồn từ nền công nghiệpCác công ty cạnh tranh và các công ty kinh doanh có tính chất tương tự (về cách thức phân phối hay lĩnh vực hàng hóa – dịch vụ CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNGnhững nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng:Nhà cung cấp/ khách hàng: Những người này thường có kinh nghiệm nhất định và cũng là một nguồn nhân sự khi tuyển dụngCÁC NGUỒN TUYỂN DỤNGnhững nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng:Nhà cung cấp/ khách hàng: Những người này thường có kinh nghiệm nhất định và cũng là một nguồn nhân sự khi tuyển dụngBẢN TÓM TẮT VÀ HÌNH THỨC XIN VIỆCBản tóm tắt chứa đựng những thông tin như:Mục tiêu làm việc, Trình độ văn hóa Và kinh nghiệmPHỎNG VẤNMục tiêu của phỏng vấn là:Đánh giá tiểu sử, giáo dục và kinh nghiệm của ứng viên.Tìm ra động cơ làm việc và ý chí cầu tiến trong công việc.Sự cân bằng về tâm lý.
Tài liệu liên quan