Bài giảng Quy trình thẩm định giá

Là khâu quan trọng, bao gồm các công Là khâu quan trọng, bao gồm các công việc sau: -Nhận biết về tài sản. Nhận biết về tài sản -Xác định mục tiêu TĐG Xác định phương pháp TĐG và tài liệu -Xác định phương pháp TĐG và tài liệu cần thiết cho việc định giá -Xác định ngày có hiệu lực của việc TĐG -Xác định ngày có hiệu lực của việc TĐG -Thỏa thuận với khách hàng về mức phí và thời gian thực hiện

pdf10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1334 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quy trình thẩm định giá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7. Quy trình thẩm định iág • 7 1 Tổng quan về quy trình thẩm định giá. . • 7.2. Quy trình thẩm định giá 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 1 7.1. Tổng quan về quy trình thẩm đị h ián g • Khái niệm • Tầm quan trọng của việc thực hiện quy trình thẩm định giá 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 2 7.2 Quy trình thẩm định giá • Xác định vấn đề • Lập kế hoạch thẩm định giá Khả át hiệ t ờ à th thậ tài liệ• o s n rư ng v u p u • Phân tích tài liệu • Xác định giá trị tài sản • Báo cáo Thẩm định giá . 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 3 Xác định vấn đề • Là khâu quan trọng, bao gồm các công việc sau: - Nhận biết về tài sản - Xác định mục tiêu TĐG Xác định phương pháp TĐG và tài liệu- cần thiết cho việc định giá - Xác định ngày có hiệu lực của việc TĐG - Thỏa thuận với khách hàng về mức phí và thời gian thực hiện 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 4 Lập kế hoạch thẩm định giá: • Xác định các yếu tố cung cầu, chức năng, đặc tính, các quyền của tài sản, đặc điểm của thị trường • Xác định các tài liệu cần thiết và nguồn cung ấ tài liệc p u • Thiết kế chương trình nghiên cứu ố• Xác định trình tự thu thập và phân tích s liệu • Xác định đề cương báo cáo TĐG • Xác định hình thức trình bày báo cáo • Xác định lịch trình cụ thể 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 5 Khảo sát hiện trường • Đối với BĐS: vị trí thực tế pháp lý chi tiết , , BĐS • Đối với Máy móc thiết bị: tính năng kỹ thuật, quy mô, đặc điểm, độ mới cũ… Đối ới d h hiệ Q ô à h• v oan ng p: uy m , ng n nghề hoạt động, thực trạng kinh doanh, tì h hì h tài hí hn n c n …. 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 6 Thu thập tài liệu - Lựa chọn nguồn tài liệu - Kiểm chứng thông tin 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 7 Phân tích tài liệu • Phân tích thị trường • Phân tích tài sản Phâ tí h á h• n c so s n • Phân tích việc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 8 Bài tập chương • Sinh viên tiến hành toàn bộ các bước trong quy trình để xác định giá trị tài sản đã đăng ký trong bài tập cuối chương 1 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 9 Xác định giá trị tài sản • Lựa chọn phương pháp TĐG phù hợp • Có thể áp dụng 1 hoặc nhiều phương pháp • Xác định giá trị tài sản 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 10
Tài liệu liên quan