Bài giảng Tổng quan về quản trị học

Từ tính chất xã hội hóa của lao động và sản xuất Từ tiềm năng sáng tạo to lớn của quản trị Từ những yếu tố làm tăng vai trò của quản trị trong nền sản xuất và kinh tế hiện đại Trong hoạt động kinh doanh, luôn tìm cách giảm chi phí và tăng kết quả tức là luôn tìm cách tăng hiệu quả

ppt10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tổng quan về quản trị học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị/quản lý là gì? Tại sao phải quản trị? Ai là nhà quản trị? Những nhà quản trị làm những công việc gì? Nhà quản trị cần có những kỹ năng gì? Tại sao phải học quản trị? Phân tích tình huống 1 Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra/kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả những nguồn lực của tổ chức để đạt được mục tiêu đã đề ra Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước Từ tính chất xã hội hóa của lao động và sản xuất Từ tiềm năng sáng tạo to lớn của quản trị Từ những yếu tố làm tăng vai trò của quản trị trong nền sản xuất và kinh tế hiện đại Trong hoạt động kinh doanh, luôn tìm cách giảm chi phí và tăng kết quả tức là luôn tìm cách tăng hiệu quả “Một nhà quản trị giỏi có thể biến rơm thành vàng và một nhà quản trị tồi sẽ làm ngược lại”
Tài liệu liên quan