Bài tập Quản trị tài chính: Giá trị tiền tệ theo thời gian

Tóm tắt : FV = 5.000$ R = 7%, n = 20 PV =? Giải Giá trị hiện tại của chứng khoán : FV PV= = 1.292,1$ (1+ 7%) Vậy giá trị hiện tại của chứng khoán là 1.292,1$

doc6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 7754 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Quản trị tài chính: Giá trị tiền tệ theo thời gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan