Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

(Bản scan) Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác, với các nhà doanh nghiệp và cá nhân. Trong nền kinh tế, ngân hàng đóng vai trò là một định chế tài chính trung gian, vì vậy trong quan hệ tín dụng với các nhà doanh nghiệp và cá nhân, ngân hàng vừa là người cho vay đồng thời vừa là người đi vay. Với tư cách là người đi vay ngân hàng nhận tiền gửi của các nhà doanh nghiệp và cá nhân hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trong xã hội. Trái lại, với tư cách là người cho vay thì ngân hàng cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân.

pdf34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan