• Quy trình mua hàngQuy trình mua hàng

  1. Mục đích: Quy định thống nhất về trình tự mua hàng hóa phục vụ cho các công trình, hạng mục công trình ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ mua hàng hóa phục vụ cho các công trình, hạng mục do Công ty Mẹ quản lý, thực hiện. 3. Tài liệu liên quan: - Quy phạm, quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà n...

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 9020 | Lượt tải: 48

 • Quy tình lựa chọn nhà thầu phụQuy tình lựa chọn nhà thầu phụ

  1. Mục đích: Thống nhất quy định cách thức thực hiện triển khai công tác lựa chọn nhà thầu phụ (thi công xây lắp) phục vụ cho quá trình thi công dự án, công trình của Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Đối với các nhà thầu phụ tham gia thi công dự án, công trình do Công ty Mẹ là chủ đầu tư hoặc là nhà thầu chính. 3. Tài liệu liên quan: - Luật Xâ...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5078 | Lượt tải: 22

 • Quy trình kiểm tra thiết bị đo lườngQuy trình kiểm tra thiết bị đo lường

  1. Mục đích: Đưa ra các quy định thống nhất về việc quản lý sử dụng các thiết bị đo lường trong quá trình thi công công trình, đảm bảo các thông số đo và kết quả tính toán thu được từ quá trình đo lường đạt độ tin cậy cao nhất. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại các đơn vị trong Công ty Mẹ. 3. Tài liệu liên quan: - Văn bản pháp quy hiện hành...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3782 | Lượt tải: 13

 • Quy trình khắc phục sự cốQuy trình khắc phục sự cố

  1. Mục đích: Quy định thống nhất phương pháp tiến hành khắc phục các sự cố công trình xây dựng ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các công trình xây dựng do Công ty Mẹ là chủ đầu tư, là nhà thầu xây lắp. 3. Tài liệu liên quan: - Luật Xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ ban hành về qu...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2189 | Lượt tải: 11

 • Quy trình Dự thầuQuy trình Dự thầu

  1. Mục đích: Quy định thống nhất cách triển khai công tác tham dự thầu ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các dự án, công trình mà Công ty Mẹ tham gia dự thầu từ lúc nhận thông tin mời thầu đến khi hoàn thành ký kết hợp đồng giao thầu. 3. Các tài liệu liên quan: - Luật Xây dựng. - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3441 | Lượt tải: 16

 • Quy trình bảo hành công ty xây dựngQuy trình bảo hành công ty xây dựng

  1. Mục đích: Quy định thống nhất các hành động khắc phục những sai hỏng công trình trong thời gian bảo hành. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các công trình xây dựng do Công ty Mẹ thực hiện. 3. Tài liệu liên quan: - Luật Xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ ban hành về quản lý chất lượng công trì...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 1849 | Lượt tải: 7

 • Quy trình đào tạo, tuyển dụngQuy trình đào tạo, tuyển dụng

  1- Mục đích: Quy định một phương thức thống nhất trong Công ty Mẹ về việc tổ chức đào tạo nâng cao và đào tạo lại nhằm không ngừng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ. 2- Phạm vi: Quy trình này áp dụng trong phạm vi Công ty Mẹ và đối tượng là toàn thể cán bộ công nhân viên có nhu cầu được đà...

  doc23 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2903 | Lượt tải: 26

 • Quy trình thuê dịch vụ, chuyên giaQuy trình thuê dịch vụ, chuyên gia

  1. Mục đích : Đưa ra những quy định chung, thống nhất cho hoạt động thuê dịch vụ, chuyên gia trong quá trình triển khai các dự án, công trình của Công ty Mẹ. 2. Phạm vi: Áp dụng trong Công ty Mẹ. 3. Tài liệu liên quan: - Các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. - Các hồ sơ, tài liệu, thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động...

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 4

 • Quy trình lập, triển khai kế hoạchQuy trình lập, triển khai kế hoạch

  1. Mục đích: Thống nhất phương pháp lập, triển khai kế hoạch tại Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty Mẹ trong công tác kế hoạch. 3. Tài liệu liên quan: - Các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. - Các hướng dẫn, quy định liên quan của cơ quan quản lý cấp trên. 4. Định nghĩa: - Lập kế...

  doc21 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3757 | Lượt tải: 24

 • Quy trình kiểm soát nội bộQuy trình kiểm soát nội bộ

  1. Mục đích: Quy định phương pháp thống nhất việc kiểm soát tài liệu tại Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Mẹ. 3. Tài liệu liên quan: Các tài liệu hiện hành (quy định, hướng dẫn.) của Nhà nước, Tổng Công ty và Công ty Mẹ về việc kiểm soát tài liệu. 4. Định nghĩa: - Tài liệu là các ...

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2270 | Lượt tải: 12