• Quy trình kiểm soát hồ sơ nội bộQuy trình kiểm soát hồ sơ nội bộ

  1. Mục đích: Quy định phương pháp thống nhất trong việc kiểm soát hồ sơ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong hoạt động kiểm soát các hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Mẹ 3. Tài liệu liên quan: - Văn bản của Nhà nước về quản lý tài liệu, hồ sơ, TCVN 5814 -1994. - Các quy định về quản lý tài liệu, hồ sơ của Tổ...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2061 | Lượt tải: 12

 • Quy trình khắc phục, phòng ngừaQuy trình khắc phục, phòng ngừa

  1. Mục đích: Quy định thống nhất các bước tiến hành công việc khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp trong mọi mặt sản xuất kinh doanh ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trừ các trường hợp sau: - Trường hợp hư hỏng công trình xây dựng do Công ty Mẹ thi công trong thời gian bảo hành thực hiện th...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 7

 • Quy trình đánh giá chất lượng nội bộQuy trình đánh giá chất lượng nội bộ

  1. Mục đích: Quy định phương pháp thống nhất trong việc tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quản lý chất lượng cuả Công ty Mẹ. 2 Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Mẹ. 3 Tài liệu liên quan: Sổ tay chất lượng, nội dung các ...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 5

 • Quy trình họp xem xét của lãnh đạo (Lilama3)Quy trình họp xem xét của lãnh đạo (Lilama3)

  I. MỤC ĐÍCH: Quy định thống nhất trình tự việc xem xét của Ban lãnh đạo Công ty về các hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty, II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình này áp dụng cho các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty. III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN: Sổ tay chất lượng, quy trình đánh giá...

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2282 | Lượt tải: 3

 • Giấy đăng ký sử dụng thẻ Đông ÁGiấy đăng ký sử dụng thẻ Đông Á

  1. Số dư trong tài khoản của chủ thẻ sẽ được hưởng lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Đông Á tùy từng thời điểm. Tiền lãi được nhập vốn theo định kì hàng tháng. Mọi giao dịch qua thẻ đều bằng VND. 2. Chủ thẻ sử dụng Thẻ để giao dịch tại các điểm chấp nhận Thẻ của Ngân hàng Đông Á (bao gồm hệ thống chi nhánh, hệ thống giao dịch...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 1764 | Lượt tải: 0

 • Quy định về loại hồ sơ và số lượng hồ sơ nộp tại cơ quan BHXHQuy định về loại hồ sơ và số lượng hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH

  Hồ sơ cá nhân là các loại giấy tờ liên quan đến cá nhân người lao động như quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm, quyết định thôi việc . - Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận hồ sơ cá nhân của người lao động tham gia BHXH - BHYT tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị sử ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2230 | Lượt tải: 3

 • Mẫu Thủ tục đánh giá nhà cung ứng (Công ty Vân Chung)Mẫu Thủ tục đánh giá nhà cung ứng (Công ty Vân Chung)

  I - MỤC ĐÍCH: Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của Công ty và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. II – PHẠM VI: Áp dụng cho các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ, hàng hoá cho công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty.

  pdf8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 6776 | Lượt tải: 12

 • Mẫu Thủ tục bảo trì thiết bị (Công ty Vân Chung)Mẫu Thủ tục bảo trì thiết bị (Công ty Vân Chung)

  Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện qui trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Việc bảo trì nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất .

  pdf9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 11686 | Lượt tải: 26

 • Mẫu Quy định về an toàn và vệ sinh lao động (Công ty Vân Chung)Mẫu Quy định về an toàn và vệ sinh lao động (Công ty Vân Chung)

  I. MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo An toàn cho sức khoẻ của Các bộ – Công nhân viên Công ty. - Đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng của Công ty. II. PHẠM VI: 1. Nội qui về An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động được lập theo Qui định của Công ty và chế độ hiện hành của Nhà nước. 2. Nội qui qui định việc thực hiện công tác về An toàn lao độn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 7280 | Lượt tải: 23

 • Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hóa ra vào cổngQuy trình kiểm soát tài sản, hàng hóa ra vào cổng

  I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các bước kiểm soát tài sản, hàng hoá ra vào cổng của công ty. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho bộ phận bảo vệ của công ty./. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Hàng hoá là các loại nguyên vật liệu sử dụng cho các bộ phận. - Tài sản bao gồm các loại tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5741 | Lượt tải: 15