• Giáo trình toán rời rạc_CHƯƠNG III: ĐỒ THỊGiáo trình toán rời rạc_CHƯƠNG III: ĐỒ THỊ

  Lý thuyết đồ thị là một ngành khoa học được phát triển từ lâu nhưng lại có nhiều ứng dụng hiện đại. Những ý tưởng cơ bản của nó được đưa ra từ thế kỷ 18 bởi nhà toán học Thụy Sĩ tên là Leonhard Euler. Ông đã dùng đồ thị để giải quyết bài toán 7 chiếc cầu Konigsberg nổi tiếng. Đồ thị cũng được dùng để giải các bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nha...

  doc17 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 24/08/2012 | Lượt xem: 1562 | Lượt tải: 4

 • Giáo trình toán rời rạc_CHƯƠNG II: BÀI TOÁN ĐẾMGiáo trình toán rời rạc_CHƯƠNG II: BÀI TOÁN ĐẾM

  Lý thuyết tổ hợp là một phần quan trọng của toán học rời rạc chuyên nghiên cứu sự phân bố các phần tử vào các tập hợp. Thông thường các phần tử này là hữu hạn và việc phân bố chúng phải thoả mãn những điều kiện nhất định nào đó, tùy theo yêu cầu của bài toán cần nghiên cứu. Mỗi cách phân bố như vậy gọi là một cấu hình tổ hợp. Chủ đề này đã được ngh...

  doc15 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 24/08/2012 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 11

 • Giáo trình toán rời rạc_CHƯƠNG I: THUẬT TOÁNGiáo trình toán rời rạc_CHƯƠNG I: THUẬT TOÁN

  Có nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong toán học rời rạc. Chẳng hạn, cho một dãy các số nguyên, tìm số lớn nhất; cho một tập hợp, liệt kê các tập con của nó; cho tập hợp các số nguyên, xếp chúng theo thứ tự tăng dần; cho một mạng, tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của nó. Khi được giao cho một bài toán như vậy thì việc đầu tiên phải làm ...

  docChia sẻ: diunt88 | Ngày: 24/08/2012 | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 7