• Bộ test ôn thi đại học tiếng AnhBộ test ôn thi đại học tiếng Anh

  Q1 The company had its own code of .in these matters. (a) behaviour (b) practice (c) dealing (d) attitude Q2 This is a .example of what not to do. (a) critical (b) pure (c) simple (d) prime Q3 Plans have already been drawn .to deal with such situations. (a) over (b) through (c) up (d) into Q4 Thousands of .are already signing up for this new ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 2

 • Tiếng Anh cơ bản - Luyện thi ToeftTiếng Anh cơ bản - Luyện thi Toeft

  1. Chủ ngữ (subject). 7  1.1 Danh từ đếm được và không đếm được.  1.2 Quán từ a (an) và the  1.3 Cách sử dụng Other và another.  1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few  1.5 Sở hữu cách  1.6 Some, any 2. Động từ ( verb)  2.1 Hiện tại (present) 2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present) 2.1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progr...

  docxChia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 7

 • Practice on tensesPractice on tenses

  I. Supply the correct verb forms: The simple present tense or The present continuos tense: 1. Be quiet! The baby (sleep). 2. We seldom (eat) before 6:30. 3. Look! A man (run) after the train. He (want) to catch it. 4. The Sun (set) in the West. 5. It (be) often hot in summer. 6. I (do) an exercise on the present tenses at this moment and I (t...

  doc8 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1247 | Lượt tải: 1

 • A practical english grammarA practical english grammar

  CONTENTS 1 Articles: a/an 2 Articles: the 3 Articles: a/an, the 4 Articles and possessive adjectives 5 a/an and one 6 Auxiliary verbs 7 Auxiliaries conjugated with do/does/did 8 Auxiliary verbs 9 Auxiliary verbs 10 Additions to remarks, using auxiliary verbs 11 Agreements and disagreements with remarks, using auxiliary verbs 12 Ques...

  docx168 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 4

 • TOEFL - Vocabulary ClinicTOEFL - Vocabulary Clinic

  Table of Contents I. Tips for Learning Vocabulary Faster II. How to Study Vocabulary for the TOEFL®iBT Test III. The Benefits of Using a Learner’s Dictionary IV. How to Become a Better Speller V. Learn More Vocabulary by Studying Affixes VI. The Importance of Learning Idioms

  pdf24 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1378 | Lượt tải: 1

 • Study Skills for ESL LearnersStudy Skills for ESL Learners

  Table of Contents I. General Self-Study Tips II. Advanced Study Skills III. How To Memorize New Vocabulary IV. Improving Your Listening Comprehension V. Tips for Taking Multiple-Choice Exams VI. Note Taking Skills for the New TOEFL® iB

  pdf16 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 0

 • Đề ielts tại một số nướcĐề ielts tại một số nước

  1. ĐỀ IELTS TẠI SYDNEY DECEMBER 2010 (Bạn A tóm lượt nội dung 4 môn) Môn VIẾT Writing Task 1 (a report) There were a chart and a table on postal charges in Germany, UK, the Netherlands and Italy in three weight categories (50g) and a table of customer satisfaction in those countries in 2004. Writing Task 2 (an essay) Museums for many years hav...

  doc7 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1353 | Lượt tải: 0

 • Gmat official guide 10th editionGmat official guide 10th edition

  CRITICAL REASONING 1. Which of the following best completes the passage below? In a survey of job applicants, two-fifths admitted to being at least a little dishonest. However, the survey may underestimate the proportion of job applicants who are dishonest, because____. A. some dishonest people taking the survey might have claimed on the survey...

  doc377 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 0

 • 10 chỉ dẫn để học ngoại ngữ thành công10 chỉ dẫn để học ngoại ngữ thành công

  Làm cách nào để bắt đầu học một ngoại ngữ (NN)? Những “kinh nghiệm” của người đi trước trong việc học một NN là gì? Liệu tôi có thể học một ngoại ngữ để giao tiếp lưu loát với người bản xứ không? Nếu bạn là người học NN lần đầu tiên, bạn nên biết rằng có nhiều điều ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Khi bạn hiểu một nội dung nào đó hoặc bắt đầu nắm đ...

  doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1141 | Lượt tải: 4

 • Danh sách các website học tiếng cực hay, đầy đủDanh sách các website học tiếng cực hay, đầy đủ

  Luyện nghe qua các câu chuyện cổ tích, thơ ca, viễn tưởng, các câu châm ngôn và các tác phẩm nổi tiếng ( recorders ) Focusenglish.com Trang này về các cuộc hội thoại hàng ngày. Bạn có thể vào rất nhiều chủ đề khác nhau ( ở đây là Romance ) Abcnews.go.com - Hard Xem và nghe hai kênh nổi tiếng của ABC, Good morning America vàWorld News TonightPo...

  doc9 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 15