Câu hỏi ôn tập tâm lý học đại cương

. Vai trò của tâm lý học trong quản trị và đời sống. 2. Sự hình thành và phát triển của môn tâm lý học. 3. Khái niệm về quá trình tâm lý , trạng thái tâm lý và thuộc tính tâm lý. Mỗi khái niệm cho 2 ví dụ cụ thể. 4. Làm thế nào để nhận biết về các đặc điểm tâm lý của 1 cá nhân cụ thể? Việc nghiên cứu đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn ? 5. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa nhận thức cảm tính và lý tính. Ý nghĩa của chúng. 6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu nội dung các qui luật của hoạt động nhận thức cảm tính trong quản lý. Cho ví dụ. 7. Tính mâu thuẫn và thống nhất của qui luật về ngưỡng cảm giác và qui luật thích ứng. Nêu ýnghĩa của nó và cho 2 ví dụ. 8. Trên cơ sở những hiểu biết về nhận thức lý tính, hãy liên tưởng đến việc sử dụng nguồn nhân lực xã hội sao cho có hiệu quả. 9. Hãy phân tích nội dung của các qui luật đời sống tình cảm và ý nghĩa của việc ứng dụng chúng vào quản lý sản xuất và đời sống. 10. Hành động ý chí trong mối quan hệ qua lại với hoạt động nhận thức. Ứng dụng trong quản lý kinh tế. 11. Các phẩm chất tâm lý của con người ? Sự hình thành và phát triển ? 12. Với tư cách là 1 nhà quản lý, hãy phân tích chính sách quản trị, sử dụng nhân viên của 1 tổ chức dưới góc độ tâm lý học. 13. Hoạt động giao tiếp có ý nghĩa như thế nào trong đời sống xã hội. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của hoạt động giao tiếp trong quản lý ? 14. Giao tiếp trong phạm vi nhóm đối với nhà quản lý 15. Những đặc điểm chính của nhóm và những điều cần chú ý đối với nhà lãnh đạo?

pdf16 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3528 | Lượt tải: 39download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập tâm lý học đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan