Câu hỏi triết học Mác - Lênin

Câu 1: Hãy sắp xếp theo trình tự xuất hiện từ sớm nhất đến muộn nhất các hình thức thế giới quan sau: Triết học, tôn giáo, thần thoại: a. Tôn giáo - thần thoại - triết học b. Thần thoại - tôn giáo - triết học c. Triết học - tôn giáo - thần thoại d. Thần thoại - triết học - tôn giáo Câu 2: Triết học ra đời vào thời gian nào? a. Thiên niên kỷ II. TCN b. Thế kỷ VIII – thế kỷ VI tr-ớc CN c. Thế kỷ II sau CN Câu 3: Triết học ra đời sớm nhất ở đâu? a. ấn Độ, Châu Phi , Nga b. ấn Độ, Trung Quốc , Hy Lạp c. Ai Cập, ấn Độ , Trung Quốc Câu 4: Triết học nghiên cứu thế giới nh-thế nào? a. Nh-một đối t-ợng vật chất cụ thể b. Nh-một hệ đối t-ợng vật chất nhất định c. Nh-một chỉnh thể thống nhất Câu 5: Triết học làgì? a. Triết học làtri thức về thế giới tự nhiên b. Triết học làtri thức về tự nhiên vàxã hội c. Triết học làtri thức lý luận của con ng-ời về thế giới d. Triết học làhệ thống tri thức lý luận chung nhất của con ng-ời về thế giới vàvị trí của con ng-ời trong thế giới Câu 6: Triết học ra đời trong điều kiện nào? a. Xã hội phân chia thành giai cấp b. Xuất hiện tầng lớp lao động trí óc c. T-duy của con ng-ời đạt trình độ t-duy khái quát cao vàxuất hiện tầng lớp lao động trí óc có khảnăng hệ thống tri thức của con ng-ời Câu 7: Triết học ra đời từ đâu? a. Từ thực tiễn, donhu cầu của thực tiễn b. Từ sự suy t-của con ng-ời về bản thân mình c. Từ sự sáng tạo của nhàt-t-ởng d. Từ sự vận động của ý muốn chủ quan của con ng-ời Câu 8: Nguồn gốc nhận thức của triết học làthế nào? (trả lời ngắn trong 3 – 5 dòng) Đáp án: Con ng-ời đã có một vốn hiểu biết phong phú nhất định vàt- duy con ng-ời đã đạt tới trình độ trừu t-ợng hoá, khái quát hoá, hệ thống hoá để xây dựng nên các học thuyết, các lý luận. Câu 9: Nguồn gốc xã hội của triết học làthế nào? (trả lời ngắn trong 5 dòng). 1 Đáp án: Xã hội phát triển đến mức có sự phân chia thành lao động trí óc vàlao động chân tay, nghĩa làchế độ công xã nguyên thuỷ đã đ-ợc thay bằng chế độ chiếm hữu nô lệ - chế độ xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử. Câu 10: Đối t-ợng của triết học có thay đổi trong lịch sử không? a. Không b. Có

pdf133 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2202 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi triết học Mác - Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan