Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Kinh nghiệm hiện tại

(Bản scan) Cổ phần hóa ở Việt Nam được bắt đầu với một chương trình thí điểm vào năm 1992. Vào năm 1996, Chính phủ đã đẩy mạnh hơn việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước với Nghị định mới số 28-CP. Nghị định này cùng với các quy định bổ xung đã hình thành một khung pháp lý cho cổ phần hóa ở Việt Nam. Đến nay cổ phần hóa vẫn tiến triển với tốc độ rất chậm. Chính phủ đã tuyên bố cam kết sẽ thúc đầy cổ phần hóa. Những sửa đổi bổ sung đối với Nghị định 28-CP năm 1997 cùng với việc rà soát hiện nay đối với Nghị định này là các dấu hiệu tiến bộ đối với mục tiêu cổ phần hóa.

pdf89 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1012 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Kinh nghiệm hiện tại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan