• Giáo trình Động học các quá trình điện cực (Phần 1)Giáo trình Động học các quá trình điện cực (Phần 1)

  MỞ ĐẦU Trong phần nhiệt động lực học về nguyên tố Ganvani, chúng ta đã nghiên cứu các quá trình cân bằng trên ranh giới pha điện cực – dung dịch cùng những quy luật điện hóa ở trạng thái cân bằng. Đặc trưng điển hình của quá trình cân bằng điện cực là không có sự lưu thông dòng điện bên ngoài. Trong phần động học các quá trình điện cực chúng t...

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • 5 bước trong phân tích5 bước trong phân tích

  5 bước phân tích • Lấy mẫu và bảo quản mẫu • Chuẩn bị mẫu • Sử dụng dung dịch chuẩn • Quy trình • Tính toán và giải thích kết quả

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu Đo pHTìm hiểu Đo pH

  pH – ghi nhớ • pH là một cách đo điện hóa , có ích trong nhiều ứng dụng. • Giống như nhiều phân tích điện hóa khác, pH đòi hỏi hiệu chuẩn thường xuyên để đạt kết quả chính xác. • Việc bảo quản đầu đo đúng cách là rất cần thiết.

  pdf63 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • ColorimetryColorimetry

  So màu – Ghi nhớ • Phép so màu là đo lường màu sắc. • Cường độ màu liên quan đến nồng độ mẫu dựa trên sự hiệu chuẩn của máy. • Trong phép so sánh, tính nhất quán là quan trọng nhất.

  pdf58 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Nhu cầu oxy hóa học (COD)Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  COD – Ghi nhớ • COD đo gián tiếp khối lượng chất hữu cơ. • COD đo chất hữu cơ bị oxy hóa với tác nhân oxy hóa mạnh và đo lượng oxy bị tiêu thụ trong phản ứng. • Mối tương quan giữa COD và BOD thì rõ ràng và không phải lúc nào cũng xác định được.

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi, bài tập và câu trả lời Động họcCâu hỏi, bài tập và câu trả lời Động học

  Câu 1 : Đặc điểm của các phản ứng dùng để nghiên cứu về mặt động lực học? Đặc điểm của phản ứng dùng để nghiên cứu về mặt động lực học là : Phản ứng : aA + bB + . → eE + fF + . Chia thành 2 loại : Phản ứng đơn giản :là các phản ứng xảy ra qua 1 giai đoạn. Phản ứng phức tạp : là các phản ứng xảy ra oqr 2 giai đoạn trở nên. A → B→ C

  docx4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài tập hóa học thực tiễn phần vô cơBài tập hóa học thực tiễn phần vô cơ

  Từ cơ sở phân loại bài tập hoá học nói chung, chúng ta có thể phân chia bài tập hoá học thực tiễn như sau: - Dựa vào hình thái hoạt động của học sinh khi giải bài tập : + Bài tập lí thuyết . + Bài tập thực nghiệm. - Dựa vào tính chất của bài tập . + Bài tập định tính: giải thích các hiện tượng, các tình huống nảy sinh trong thực tiễn; lựa ch...

  doc124 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Biochemical oxygen demand ( B O D )Biochemical oxygen demand ( B O D )

  BOD – Tóm tắt • BOD đo gián tiếp hàm lượng chất hữu cơ • BOD đo nhờ sự oxy hóa các chất hữu cơ sử dụng vi sinh vật (dưới các điều kiện nhất định) và đo tổng lượng oxy tiêu thụ trong quá trình

  pdf64 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Công nghệ chế biến khíBài tập Công nghệ chế biến khí

  Bài tập 2 Khí tự nhiên có thành phần nh- sau: CH4 92,5 % C2H6 4,0 % C3H8 2,0 % nC4H10 1,0 % nC5H12 0,5 % Xác định z và ? của hỗn hợp khí ở P= 14,5 MPa và T= 57OC

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Thuyết trình Hóa học xanhThuyết trình Hóa học xanh

  1. PHƯƠNG PHÁP XÚC TÁC XANH • Xúc tác xanh không chỉ thay thế một phần chất tham gia phản ứng hoặc làm cho quá trình diễn ra hiệu quả hơn (hiệu suất chuyển hóa cao hơn) mà còn giảm tác động xấu tới môi trường và giảm chi phí cho các quá trình sản xuất hóa chất • Một số loại xúc tác xanh :xúc tác dị thể, đồng thể, xúc tác ánh sáng, đặc biệt xúc tá...

  docx5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0