• Câu hỏi ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêninCâu hỏi ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  PHƯƠNG ÁN 2 CÂU/ĐÊ (4-6) I. Loại câu hỏi 4 điểm (12 câu) Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thự...

  doc127 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 4864 | Lượt tải: 13

 • Tổng quan những thành tựu về xây dựng văn hoá, xã hội, con người ở Việt Nam trong 20 năm đổi mớiTổng quan những thành tựu về xây dựng văn hoá, xã hội, con người ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới

  Tổng quan những thành tựu về xây dựng văn hoá, xã hội, con người ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới (ĐCSVN)- Song song với việc phát triển và tăng trưởng kinh tế, 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng; việc xây dựng nền văn hoá mới và giải quyết các vấn đề xã hội, con người luôn luôn được quan tâm. Tăng trưởng kinh tế gắn chặt với phát triển văn hoá,...

  doc5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0

 • Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hộiLý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội

  TÓM TẮT PHẦN THỨ BA LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Trên cơ sở học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư, “Mác đã hoàn toàn dựa vào và chỉ dựa vào những quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại mà kết luận rằng xã hội tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ phải chuy...

  doc35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1663 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tội ác chiến tranhĐề tài Tội ác chiến tranh

  Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp từ ngày 27 – 30/1/1970. Hội nghị đã tập trung kiểm điểm sự phát triển của cục diện chiến tranh từ đầu Xuân Mậu Thân 1968 và đề ra chủ trương, nhiệm vụ, công tác mới nhằm đánh bại chiến lược ''Việt Nam hoá chiến tranh'' của đế quốc Mỹ. Đồng thời, Hội nghị đã nhất trí thông qua nghị quyết...

  ppt40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn tập môn triết học MacLeninTài liệu ôn tập môn triết học MacLenin

  Câu 1: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM về tín ngưỡng tôn giáo: Trả lời: Tôn giáo là một hiện tượng XH do con người tạo nên. Tôn giáo ra đời trong những điều kiện Xh nhất định, đối tư ợng của tôn giáo thế giới là vô hình. Vì phương pháp trực giác tôn giáo buộc mọi tín đồ phải tin vào đ ối tượng một cách mù q...

  pdf21 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 592 | Lượt tải: 0

 • Tính quy luật, động lực và lôgic của quá trình dạy họcTính quy luật, động lực và lôgic của quá trình dạy học

  Theo từ điển triết học NXB Matxcova “ quy luật là mối quan hệ bên trong, cơ bản của các hiện tượng chi phối sự phát triển tất yếu của các hiện tượng ấy” Theo từ điển Tiếng Việt – NXBKHXH 1997 “ quy luật là quan hệ không đổi, được biểu thị dưới dạng công thức khái quát, giữa nhiều hiện tượng hoặc nhóm hiện tượng

  pdf4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1065 | Lượt tải: 0

 • Phân tích các phạm trù cơ bản của Triết HọcPhân tích các phạm trù cơ bản của Triết Học

  Như được biết, tất cảcác phạm trù xuất hiện và phát triển trên cơsởthực tiễn xã hội nhưlà những hình thức vạn năng của tưduy. Nhờcác phạm trù, triết học nghiên cứu và xác lập các tính chất chung, các mối liên hệvà tương quan giữa các sựvật, các quy luật phát triển tác động trong tựnhiên, trong xã hội, lẫn trong tưduy con người. “Vật chất”, “v...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 1

 • Thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamThực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta đã gạt hái nhiều thành công trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, có công rất lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát tr...

  doc16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 535 | Lượt tải: 0

 • Thực chất và động cơ tích luỹ tư bảnThực chất và động cơ tích luỹ tư bản

  Thực chất tích luỹ tư bản (Tích luỹ tư bản về mặt chất) - Đặc trưng của tái sản xuất tư bản chủ nghĩa là tái sản xuất mở rộng tức là quá trình sản xuất năm sau được lắp lại với qui mô tư bản năm sau > năm trước, như vậy muốn tái sản xuất mở rộng thì nhà tư bản phải tích luỹ. Ví dụ: Qui mô tư bản năm thứ nhất là 5000 (C+V), nếu C/V = 4/1, m' = 100...

  doc3 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 1

 • Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta hiện nay?Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta hiện nay?

   Đối tượng nghiêm cứu: Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Tác động của nó đối với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta hiện nay.  Phương pháp nghiên cứu: Sưu tầm tài liệu, giáo trình những nguyên lý cơ bả n của chủ nghĩa Mac – Lenin  Phạm vi nghiên cứu:  Ý nghĩa của việc nghiên cứu: Biết được tồn tại xã hội l...

  doc14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 7322 | Lượt tải: 20