• Đề cương ôn thi Môn CNXHKHĐề cương ôn thi Môn CNXHKH

  1: Trìnhbày cơ sở khách quan quyết định sứ mạng lịch sử củagiai cấp công nhân liên hệ với giai cấp công nhân việt nam. 2: Tại sao nói ĐCS là nhân tố quyết định thắng lợi sứ nghiệp cáchmạng của GCCN.Liên hệ với DCS VN. 3: Phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển củathời đại ngày nay. 4: Phân tích những nội dung cơ bản cần thực hiện ...

  doc4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 3689 | Lượt tải: 27

 • Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm hay của môn CNXH KHOA HỌCHệ thống các câu hỏi trắc nghiệm hay của môn CNXH KHOA HỌC

  Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc . b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp. c....

  doc24 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 6219 | Lượt tải: 50

 • Câu hỏi ôn tập CNXHKHCâu hỏi ôn tập CNXHKH

  CÂU HỎI ÔN TẬP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC I -Câu 1: phân tích giá trị của chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng, đặc biệt là chủ nghĩa xã hội không tưởng đầu thế kỷ XIX- tiền đề tư tưởng của CNXHKH II -Câu 2: Phân tích những tiền đề và điều kiện khách quan ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. II -Câu 3: Nêu rõ vị trí, chức năng, đối tượng c...

  doc21 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 3469 | Lượt tải: 44

 • Tư tưởng giải phóng con người xây dựng CNXHTư tưởng giải phóng con người xây dựng CNXH

  Được sự ủy nhiệm của những người cộng sản, ngày 24 tháng 2 năm 1848 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác và Ph. Ăng-ghen soạn thảo đã được công bố trước toàn thế giới. Dưới ngọn cờ của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã thu được những thành tựu vĩ đại trong cuộc đấu tranh không ngừng chống chủ n...

  doc6 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 1869 | Lượt tải: 5

 • Báo trực tuyếnBáo trực tuyến

  I. Một số vấn đề lý luận 1. Khái lƣợc về internet và truyền thông trực tuyến: 1.1. Internet Sự ra đời của một loại hình báo chí gắn liền với những phát minh công nghệ - Phát minh ra máy in của Gutenberg vào thế kỷ XV đánh dấu sự phát triển của báo in; - Phát minh ra máy điện báo và dịch vụ tin tức qua đường dây thép; - Nhiếp ảnh ra đờ...

  pdf111 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 3607 | Lượt tải: 50

 • Nguyên nhân CNXH đã tan rã ở Liên Xô cũ và đã sụp đỗ ở Đông Âu từ 1991Nguyên nhân CNXH đã tan rã ở Liên Xô cũ và đã sụp đỗ ở Đông Âu từ 1991

  - Trước hết, là do chỉ chú trọng cải cách về chính trị mà không cải cách về kinh tế. Vì vậy mô hình Chủ nghĩa xã hội đã xây dựng có nhiều khuyết tật và thiếu sót, không phù hợp với quy luật khách quan trên nhiều mặt phát triển kinh tế xã hội, chủ quan duy ý chí, thực hiện cơ chế trung-quan liêu bao cấp, làm cho nền kinh tế đất nước thiếu tính năng ...

  doc5 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 10015 | Lượt tải: 47

 • Bài giảng chính trịBài giảng chính trị

  I. VẬT CHẤT 1. Bản chất của thế giới. a. Quan điểm duy tâm về bản chất của thế giới: * Quan điểm duy tâm cho rằng: bản chất của thế giới là ý thức. Theo quan điểm này, trong mối quan hệ giữa vât chất và ý thức thì ý thức là cái có trước, vật chất là cái có sau, ý thức quyết định vật chất; Ý thức là cơ sở, nguồn gốc cho sự ra đời, tồn tại, vận đ...

  doc175 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 5792 | Lượt tải: 47

 • Câu hỏi ôn tập CNXHCâu hỏi ôn tập CNXH

  oXác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền và CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ko có bức tường ngăn cách oMục tiêu của CMVN là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày oKhẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là ĐCS. Lấy CN mac-lê làm nền tảng oKhẳng định CMVN là 1 bộ phận khắng khít của CMTG, giai cấp VS VN phải đoàn kết với VSTG n...

  doc8 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 2188 | Lượt tải: 8

 • Đề tài Viết báo cáo khoa họcĐề tài Viết báo cáo khoa học

  Tạp chí khoa học Báo cáo khoa học Báo cáo hội thảo Tóm tắt hội thảo Luận văn Tổng quan Báo tin Trình bày lời Trình bày poster

  ppt111 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 1726 | Lượt tải: 3

 • Đề cương ôn tập - Chủ nghĩa xã hội - Chương 12Đề cương ôn tập - Chủ nghĩa xã hội - Chương 12

  Trong lịch sử phát triển nhân loại, có nhiều quan niệm khác nhau về con người. - Tôn giáo: quan niệm con người do thần thành tạo ra, con người phụ thuộc vào thần thánh. Từ đó phủ nhận vai trò chủ thể của con người. - Chủ nghĩa duy tâm siêu hình: Con người có 2 bản thể sinh học và tinh thần, nhưng tách rời nhau. Bản chất tinh thần tồn tại vĩnh viễ...

  doc11 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 1834 | Lượt tải: 11