• Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật về Tòa ánCâu hỏi trắc nghiệm Pháp luật về Tòa án

  Cõu 1. Cơ quan nào sau đây có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh : a. Phòng đăng kí kinh doanh trong sở kế hoạch và đầu tư. b. Phòng đăng kí kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. c. Phòng tài chính kế toán thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. d. cả 3 Cõu 2. Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh: a....

  doc13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 20/10/2012 | Lượt xem: 4461 | Lượt tải: 52

 • Trắc nghiệm luật kinh tế - phần phá sảnTrắc nghiệm luật kinh tế - phần phá sản

  1. Đạo luật phá sản đầu tiên được Quốc Hội thông qua vào thời gian nào ? A.30/12/1993 B.01/07/1994 C.15/06/2004 D.25/10/2004 2. Công ty cổ phần ABC có trụ sở chính ở Bình Dương, có 2 văn phòng đại diện: 1ở TPHCM, 1 ở Đồng Nai. Các chủ nợ của công ty ABC đều là người dân ở TPHCM. Khi các chủ nợ này muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối ...

  doc24 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 20/10/2012 | Lượt xem: 2677 | Lượt tải: 44

 • Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật về hợp đồngCâu hỏi trắc nghiệm Pháp luật về hợp đồng

  1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005? a.382. b.384. c.386. d.388. 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a.Hợp đồng có đền bù. b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. c.Hợp đồng trao đổi tài sản. d.Hợp đồng gửi giữ. 3. Hợp đồng giữa các doanh ng...

  doc31 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 20/10/2012 | Lượt xem: 7021 | Lượt tải: 86

 • Câu hỏi trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhânCâu hỏi trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân

  16. Doanh nghiệp tư nhân là A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu D. A và B đúng 17. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán A. Đúng B. Sai 18. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân A. Do...

  doc15 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 20/10/2012 | Lượt xem: 3191 | Lượt tải: 39

 • Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật về đầu tư ở Việt NamCâu hỏi trắc nghiệm Pháp luật về đầu tư ở Việt Nam

  Câu 1. Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên của Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? a. 29/12/1987 b. 30/12/1993 c. 12/11/1996 d. 21/12/1990 Câu 2. Vấn đề đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài đã chính thức được luật hóa trong Luật Khuyến khích đầu tư( 20/5/1995). Điều này: a. Đúng b. Sai

  doc20 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 20/10/2012 | Lượt xem: 4706 | Lượt tải: 40

 • Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công tyCâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty

  1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên b.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh c.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty X d.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN

  doc130 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 20/10/2012 | Lượt xem: 2782 | Lượt tải: 39

 • Tại sao nhiều hàng hóa Việt Nam bị kiện bán phá giá? Bạn biết gì về những hàng hóa đó?Tại sao nhiều hàng hóa Việt Nam bị kiện bán phá giá? Bạn biết gì về những hàng hóa đó?

  Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới từ năm 2007 và chấp nhận thời hạn 12 năm cho quy chế nền kinh tế phi thị trường kể từ ngày gia nhập và không muộn hơn 31/12/2018. Hệ quả trực tiếp cam kết này đó là việc áp dụng quy chế nền kinh tế phi thị trường trong điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa của Việt Nam t...

  doc29 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 2292 | Lượt tải: 25

 • Lịch sử và đường lối cách mạng 
của đảng cộng sản Việt NamLịch sử và đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (đế quốc chủ nghĩa). Các nước tư bản đế quốcđua nhau xâm lược, áp đặt ách nô dịch lên các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ...

  doc138 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 1764 | Lượt tải: 25

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpNâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

  Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu hơn, trọn vẹn và toàn diện hơn trên thị trường thế giới. Mỗi doanh nghiệp Việt Nam đứng trước thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen nhau, họ phải chịu áp lực từ nhiều phía, cả thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai tr...

  docx31 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 3038 | Lượt tải: 61

 • Cán cân thanh toán quốc tếCán cân thanh toán quốc tế

  khái niệm cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế cơ cấu và ý nghĩa của các tài khoản mối qhệ giữa BoP với các chỉ số kinh tế vĩ mô

  ppt58 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 3289 | Lượt tải: 22