• Lịch sử phát triển của phép biện chứngLịch sử phát triển của phép biện chứng

  Biện chứng và siêu hình là hai phạm trù trong triết học, nó là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sẹ vật hiện tượng trong trạng thái tĩnh tại không trong mối quan hệ phố biến trong quá trình vận động và phát triển. Do vậy phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ nhận sự phát triển không nhận thấy mối ...

  doc13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 2918 | Lượt tải: 6

 • Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt NamQuan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam

  Loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là: Nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, , tư bản chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Tư duy phát triển, nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ. Từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lượm săn bắt, trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu thì ngày nay trình độ khoa học đạt tới mức tột đỉnh. Không...

  doc22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 621 | Lượt tải: 1

 • Cở sở lý luận của triết họcCở sở lý luận của triết học

  Triết học là hình thái ý thức xã hội ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ được thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước công nguyên ở Ấn Độ cổ đại, Trung quốc cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại và ở các nước khác. Theo quan điểm của mác xít triết học là một hình thái ...

  doc11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0

 • Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lýThực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

  Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự p...

  doc20 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 4702 | Lượt tải: 3

 • Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết họcViệt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học

  Kể từ sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba (1913 – 1950), sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng và chiều sâu. Do đó, tất cả các quốc gia không phân biệt trình độ đã và đan...

  doc38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0

 • Triết học phật giáo của Ấn ĐộTriết học phật giáo của Ấn Độ

  Trước tiên ta nói một đôi dòng về triết học phật giáo của Ấn Độ. Ấn Độ cổ đại là một vùng đất thuộc Nam Châu Á với đặc điểm khí hậu, đất đai đa dạng và khắc nghiệt cùng sự án ngữ của vòng cung dãy Hy – Mã - Lạp – Sơn kéo dài trên hai ngàn km. Đây là yếu tố địa lý có ảnh hưởng nhất định tới quá trình hình thành văn hoá, tôn giáo và tư tưởng triết h...

  doc23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 550 | Lượt tải: 3

 • Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tếPhép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

  Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật luôn luôn xẩy ra mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa các yếu tố trong bản thân sự vật hay mâu thuẫn giữa các sự vật với nhau. Triết học Mác-Lênin đã chỉ ra, mâu thuẫn là một tất yếu khách quan, mang tính phổ biến và có đa dạng các loại mâu thuẫn. Xác định đúng từng loại mâu thuẫn sẽ cho phép con người t...

  doc12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nayĐề tài Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay

  Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh,...

  doc19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 2

 • Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nayVấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay

  Chúng ta đang sống trong kỷnguyên của kinh tếtri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độhọc vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ýthức lao động tốt hơn đểcóthể đáp ứng những yêu cầu của sựbiến đổi khoa học công nghệhết sức nhanh chóng. Trong sựnghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, x...

  pdf19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 1

 • Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoáVận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá

  Kinh tếlàngành không thểthiếu được của mọi quốc gia trên thếgiới. Chính vì thế, nóchiếm một vai tròquan trọng trong hệthống nhànước của mỗi quốc gia. Không chỉ cóvậy, lĩnh vực kinh tếcòn ảnh hưởng đến mọi mặt c ủa đời sống xãhội như: chính trị , văn hoá, môi trường. Do cóvai tròquan trọng nhưvậy nên mỗi một thay đổi dùlớn hay nhỏcủa ngành k...

  pdf16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 0