• Tài liệu ôn tập môn triết học MacLeninTài liệu ôn tập môn triết học MacLenin

  Câu 1: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM về tín ngưỡng tôn giáo: Trả lời: Tôn giáo là một hiện tượng XH do con người tạo nên. Tôn giáo ra đời trong những điều kiện Xh nhất định, đối tư ợng của tôn giáo thế giới là vô hình. Vì phương pháp trực giác tôn giáo buộc mọi tín đồ phải tin vào đ ối tượng một cách mù q...

  pdf21 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0

 • Tính quy luật, động lực và lôgic của quá trình dạy họcTính quy luật, động lực và lôgic của quá trình dạy học

  Theo từ điển triết học NXB Matxcova “ quy luật là mối quan hệ bên trong, cơ bản của các hiện tượng chi phối sự phát triển tất yếu của các hiện tượng ấy” Theo từ điển Tiếng Việt – NXBKHXH 1997 “ quy luật là quan hệ không đổi, được biểu thị dưới dạng công thức khái quát, giữa nhiều hiện tượng hoặc nhóm hiện tượng

  pdf4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1087 | Lượt tải: 0

 • Phân tích các phạm trù cơ bản của Triết HọcPhân tích các phạm trù cơ bản của Triết Học

  Như được biết, tất cảcác phạm trù xuất hiện và phát triển trên cơsởthực tiễn xã hội nhưlà những hình thức vạn năng của tưduy. Nhờcác phạm trù, triết học nghiên cứu và xác lập các tính chất chung, các mối liên hệvà tương quan giữa các sựvật, các quy luật phát triển tác động trong tựnhiên, trong xã hội, lẫn trong tưduy con người. “Vật chất”, “v...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 1

 • Thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamThực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta đã gạt hái nhiều thành công trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, có công rất lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát tr...

  doc16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 551 | Lượt tải: 0

 • Thực chất và động cơ tích luỹ tư bảnThực chất và động cơ tích luỹ tư bản

  Thực chất tích luỹ tư bản (Tích luỹ tư bản về mặt chất) - Đặc trưng của tái sản xuất tư bản chủ nghĩa là tái sản xuất mở rộng tức là quá trình sản xuất năm sau được lắp lại với qui mô tư bản năm sau > năm trước, như vậy muốn tái sản xuất mở rộng thì nhà tư bản phải tích luỹ. Ví dụ: Qui mô tư bản năm thứ nhất là 5000 (C+V), nếu C/V = 4/1, m' = 100...

  doc3 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 1

 • Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta hiện nay?Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta hiện nay?

   Đối tượng nghiêm cứu: Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Tác động của nó đối với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta hiện nay.  Phương pháp nghiên cứu: Sưu tầm tài liệu, giáo trình những nguyên lý cơ bả n của chủ nghĩa Mac – Lenin  Phạm vi nghiên cứu:  Ý nghĩa của việc nghiên cứu: Biết được tồn tại xã hội l...

  doc14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 7396 | Lượt tải: 20

 • Thảo luận Triết học Mác - Lênin - Quy luật lượng chấtThảo luận Triết học Mác - Lênin - Quy luật lượng chất

  Quy luật những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại là một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này chỉ rõ tính chất và cách thức của sự phát triển. 1 - Các khái niệm 1.1 - Khái niệm về chất Chất là tính quy định vốn có của sự vật hiện tượng được biểu hiện thông qua các thuộc tính và đặc điểm cấ...

  ppt48 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 934 | Lượt tải: 3

 • Triết học Mác - Lênin - Chương IX: Nghiên cứu công trình chỉnh trị vùng cửa Thuận AnTriết học Mác - Lênin - Chương IX: Nghiên cứu công trình chỉnh trị vùng cửa Thuận An

  . ĐỊNH HƯỚNG CHUNG Cấp công trình : công trình cấp 2. Hiện nay, các loại kết cấu kè được sử dụng phổ biến là mái nghiêng và tường đứng, hoặc kết hợp cả hai loại này (hỗn hợp). Mỗi loại kết cấu đều có những ưu và nhược điểm, điều kiện ứng dụng riêng. Để có thể lựa chọn được loại hình kết cấu kè hợp lý (về mặt kỹ thuật và kinh tế) cần phải xem xét...

  doc9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức Đoàn mang tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạngTổ chức Đoàn mang tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng

  Tháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới. Nhiệm vụ của Đản...

  doc5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0

 • Tập bài giảng môn “lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin” chuyên ngành Triết HọcTập bài giảng môn “lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin” chuyên ngành Triết Học

  I. Đối tượng 1. Phạm trù, bản chất, tính chất, đặc điểm và sự phân kỳ chủ nghĩa Mác-Lênin 1.1. Phạm trù “Chủ nghĩa Mác”, “chủ nghĩa Lênin”, “chủ nghĩa Mác-Lênin” Bản thân C.Mác (1818-1883) chưa nêu một định nghĩa nào về chủ nghĩa của mình. Sau khi C.Mác mất, Ph. Ăngghen (1820-1895) đề xuất chủ nghĩa Mác chỉ nên mang tên người sáng lập ra nó. K...

  doc283 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 616 | Lượt tải: 0