Đáp án nguyên lý II

Câu 1. Hàng hoá là gi? Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và các nhân tố làm ảnh hưởng giá cả hang hóa trên thị trường. Điều kiện ra đời của sản xuất hang hóa. Liên hệ với hang hoá ở nước ta hiện nay? Trả lời a. Khái niệm hàng hóa - Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn những nhu cầu định nào đó của con người và được trao đổi mua bán trên thi trường. b. Hai thuộc tính của hàng hoá - Giá trị sử dụng của hàng hóa + Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng hay tính có ích của hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.(Vd: Cơm để ăn, xe để phục vụ đi lại di chuyển…) Nếu hang hoá không có giá trị sử dụng thì không ai bỏ tiền ra mua nó nên nó không trở thành hang hoá. + Giá trị sử dụng của hàng hóa có các đặc điểm: Công dụng của hang hoá được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học công nghệ. Một là: Giá trị sử dụng của hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy định. Giá trị sử dụng xác định mặt nội dung vật chất của hàng hóa và nó là căn cứ để phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác.Vì vậy GTSD là phạm trù vĩnh viễn.(VD: Gạo để ăn vì gạo co cấu tạo tự nhiên nhờ thuộc tính có vitamin,gluco …) Hai là: Công dụng của hàng hóa được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học và công nghệ.(VD: Dầu mỏ lúc mới phát hiện được dùng để đốt lấy ánh sáng, nhờ KH-CN phát triển người ta đã trưng cất (Crackking) để có được dầu trắng, xăng, diezen, mỡ, dầu madút, nhựa đường, nhựa Pôlime …) Ba là: Giá trị sử dụng chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng, nó là nội dung vật chất của của cải.(vd: khi hh được sử dụng thì nội dung của nó mới được rõ ràng) Bốn là: Giá trị của hang hoá là một phạm trù vĩnh viễn(vd:gạo dùng để ăn nhưng khi ta tìm ra một loại thực phẩm khác để thay thế thì kết cấu của gạo vẫn tồn tại vĩnh viễn)

doc29 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án nguyên lý II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1. Hàng hoá là gi? Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và các nhân tố làm ảnh hưởng giá cả hang hóa trên thị trường. Điều kiện ra đời của sản xuất hang hóa. Liên hệ với hang hoá ở nước ta hiện nay? Trả lời a. Khái niệm hàng hóa - Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn những nhu cầu định nào đó của con người và được trao đổi mua bán trên thi trường. b. Hai thuộc tính của hàng hoá - Giá trị sử dụng của hàng hóa + Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng hay tính có ích của hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.(Vd: Cơm để ăn, xe để phục vụ đi lại di chuyển…) Nếu hang hoá không có giá trị sử dụng thì không ai bỏ tiền ra mua nó nên nó không trở thành hang hoá. + Giá trị sử dụng của hàng hóa có các đặc điểm: Công dụng của hang hoá được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học công nghệ. Một là: Giá trị sử dụng của hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy định. Giá trị sử dụng xác định mặt nội dung vật chất của hàng hóa và nó là căn cứ để phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác.Vì vậy GTSD là phạm trù vĩnh viễn.(VD: Gạo để ăn vì gạo co cấu tạo tự nhiên nhờ thuộc tính có vitamin,gluco …) Hai là: Công dụng của hàng hóa được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học và công nghệ.(VD: Dầu mỏ lúc mới phát hiện được dùng để đốt lấy ánh sáng, nhờ KH-CN phát triển người ta đã trưng cất (Crackking) để có được dầu trắng, xăng, diezen, mỡ, dầu madút, nhựa đường, nhựa Pôlime …) Ba là: Giá trị sử dụng chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng, nó là nội dung vật chất của của cải.(vd: khi hh được sử dụng thì nội dung của nó mới được rõ ràng) Bốn là: Giá trị của hang hoá là một phạm trù vĩnh viễn(vd:gạo dùng để ăn nhưng khi ta tìm ra một loại thực phẩm khác để thay thế thì kết cấu của gạo vẫn tồn tại vĩnh viễn) - Giá trị của hàng hóa -Giá trị trao đổi: Giá trị trao đổi trước hết biểu hiện ra như là một quan hệ về số lượng, là một tỷ lệ theo đó những giá trị sử dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác (VD: 1m vải đổi lấy 10 kg thóc) + Nhận xét: Thứ nhất: Vải và thóc là 2 hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau Thứ hai: Tỷ lệ trao đổi là khác nhau Vậy tại sao chúng lại có thể đổi được cho nhau??? +Kết luận: Sở dĩ vải và thóc là 2 hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau, tỷ lệ trao đổi là khác nhau vì chúng đều là sản phẩm của lao động, để sản xuất ra chúng người lao động phải mất một thời gian nhất định và đó là căn cứ để trao đổi. - KN giá trị hàng hóa: Giá trị hàng hóa là lđ xh của người sx kết tinh trong hh. + Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi; còn giá trị trao đổi là hình thái biểu hiện của giá trị ra bên ngoài. + Giá trị hàng hóa là một quan hệ xã hội, nó biểu thị mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa + Giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử, gắn liền với nền sản xuất hàng hóa. c. Các nhân tố ảnh hưởng đến hang hoá trên thị trường. - Hàng hóa phải có giá trị cao thì sản phẩm có giá trị nhiều.(VD: Vàng là một thứ qúy hiếm sản xuất ra một lượng vàng rất khó thì thời gian lao động cao thì giá trị cao) - Giá trị của tiền ( biểu hiện của tiền cao hơn thì giá trị hang hóa cao ). - Quan hệ cung - cầu ( cung cao hơn cầu thì giá trị thấp và ngược lại ). d. Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ hai điều kiện sau: + Thứ nhất, phân công lao động xã hội: là sự phân chia lao động xã hội một cách tự phát thành các ngành, nghề khác nhau. (Do phân công lao động xã hội nên mỗi người sẽ làm một công việc cụ thể, vì vậy họ chỉ tạo ra một hoặc một vài loại sản phẩm nhất định. Song, cuộc sống của mỗi người lại có nhu cầu về rất nhiều sản phẩm, vì vậy để thỏa mãn nhu cầu họ phải trao đổi sản phẩm cho nhau.) Phân công lao động xã hội càng phát triển, thì sản xuất và trao đổi hàng hóa càng mở rộng hơn, đa dạng hơn. + Thứ hai, sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất: Sự tách biệt này do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất quyết định. Quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất làm cho người sản xuất độc lập, đối lập nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội nên họ phụ thuộc lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Trong điều kiện ấy người này muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác phải thông qua mua- bán hàng hoá, tức là phải trao đổi dưới những hình thái hàng hoá. - Tóm lại: Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời và tồn tại khi có đồng thời hai điều kiện trên, nếu thiếu một trong hai điều kiện ấy thì không có sản xuất hàng hoá và sản phẩm lao động không mang hình thái hàng hoá. e.Liên hệ với nền kinh tế của nước ta hiện nay. Sản xuất hang hóa ở nước ta hiện nay đang phát triển trên cơ sở của Đảng phát triển hang hóa nhiều thành phần để đáp ứng nhu cầu thị yếu của thị trường và người tiêu dung . - Sản xuất hang hóa phải có chất lượng sản phẩm, mẫu mã hang hóa và chủng loại phải đa dạng phong phú. Giá trị: Hàng hóa sản xuất ra phải phù hợp hay có giá trị thấp hơn so với thời gian lao đông xã hội cần thiết thì hang hóa có giá cả thấp thì việc cạnh tranh thị trường tốt. Liên hệ sản xuất hang hóa thì phải sử dụng chiến thuật maketing và hậu mãi (nếu chế độ hậu mãi tốt thì đem lại thương hiệu cho nhà cung cấp cũng như sản phẩm của hang hóa có giá trị) . Câu 2: Hàng hoá là gì? Phân tích lượng giá trị của hang hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến nó. Liên hệ với hang hoá ở nước ta hiện nay? a. Khái niệm hàng hóa - Khái niệm: Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn những nhu cầu định nào đó của con người và được trao đổi mua bán trên thi trường. b. Phân tích lượng giá trị của hang hoá Thước đo giá trị hàng hoá - Thước đo giá trị hàng hóa tính bằng thời gian như: phút, giờ, ngày tháng …. + Trong thực tế thời gian để sx ra một hh của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, đây gọi là thời gian lao động cá biệt. Vậy thời gian lao động cá biệt là thời gian mà mỗi cá nhân, mỗi đơn vị kinh tế cụ thể tham gia sản xuất hàng hoá. (vd: như trong ngành dệt có vô số người sx khác nhau nhưng trình độ của mỗi người khác nhau, công cụ khác nhau…) - Thước đo giá trị của hàng hoá được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết. Vậy thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cần thiết để sx ra một hh trong những đk sx bình thường của xh, tức là với một trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định. + Thông thường thời gian lao động xã hội cần thiết trùng hợp với thời gian lao động cá biệt của người sản xuất hàng hóa nào cung cấp đại bộ phận hàng hóa đó trên thị trường. c. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Tất cả những yếu tố nào ảnh hưởng đến thời gian lao động xã hội cần thiết đều ảnh hưởng đến số lượng giá trị của hàng hóa: - Thứ nhất: năng suất lao động + Khái niệm: Năng xuất lao động là sức sản xuất của lao động, nó được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. + Năng xuất lao động tỷ lệ nghịch với lượng giá trị hàng hoá + Năng suất lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ lành nghề của người lao động, trình độ phát triển khoa học - công nghệ, phương pháp tổ chức, quản lý lao động, quy mô và hiệu quả của tư liệu sản xuất, các điều kiện tự nhiên… + Năng suất lao động cần phân biệt với khái niệm “cường độ lao động”. Cường độ lao động là khái niệm nói lên mức độ khẩn trương, là sự căng thẳng mệt nhọc của người lao động. Khi tăng cường độ lao động lên, thì lượng lao động hao phí trong cùng một đơn vị thời gian cũng tăng lên và lượng sản phẩm được tạo ra cũng tăng lên tương ứng còn lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm thì không đổi. Xét về bản chất, việc tăng cường độ lao động cũng giống như kéo dài thời gian lao động. - Thứ hai: mức độ phức tạp của lao động + Lao động giản đơn: là lao động mà bất kỳ một người lao động bình thường nào không cần phải trải qua đào tạo cũng có thể thực hiện được. + Lao động phức tạp: là lao động đòi hỏi phải được đào tạo, huấn luyện thành lao động chuyên môn lành nghề. d. Liên hệ ở nước ta hiện nay. Sản xuất hang hóa ở nước ta hiện nay đang phát triển trên cơ sở của Đảng phát triển hang hóa nhiều thành phần để đáp ứng nhu cầu thị yếu của thị trường và người tiêu dung . - Sản xuất hang hóa phải có chất lượng sản phẩm, mẫu mã hang hóa và chủng loại phải đa dạng phong phú. Giá trị: Hàng hóa sản xuất ra phải phù hợp hay có giá trị thấp hơn so với thời gian lao đông xã hội cần thiết thì hang hóa có giá cả thấp thì việc cạnh tranh thị trường tốt. Liên hệ sản xuất hang hóa thì phải sử dụng chiến thuật maketing và hậu mãi (nếu chế độ hậu mãi tốt thì đem lại thương hiệu cho nhà cung cấp cũng như sản phẩm của hang hóa có giá trị) . Câu 3: Trình bày nội dung và quy luật tác động của quy luật giá trị. Liên hệ tác động này trong nền kinh tế nước ta hiện nay? a. Nội dung của quy luật giá trị - Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. + Yêu cầu đối với sản xuất: Hao phí lao động cá biệt phù hợp với hao phí lao động xã hội cần thiết. + Yêu cầu đối với lưu thông: Phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. (VD: 1m vải = 10kg thóc. Vậy thời gian để sản xuất ra 1met vải hết 2h đồng hồ và thời gian sản xuất ra 10kg thóc cũng hết 2h đồng hồ. Như vậy thời gian lao động xa hội cần thiết của hai vật này là như nhau ) - Giá cả hàng hóa trên thị trường lên xuống xung quanh giá trị của hàng hóa và trở thành cơ chế tác động của quy luật giá trị. b. Tác động của quy luật giá trị - Thứ nhất: điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. + Điều tiết sản xuất: Thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá trên thị trường quy luật giá trị điều tiết, phân bổ một cách tự phát sức lđ, vốn, KHCN, tài nguyên từ những ngành có giá cả thấp sang những ngành có giá cả cao. (VD: Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả lên cao như vậy người sản xuất thường căn cứ vào giá cả thị trường để điều tiết sản xuất tập trung vốn, KHCN, tài nguyên để tập trung vào những gì mà thị trường đang thiếu). Như vậy: người sx thường căn cứ vào giá cả thị trường để điều tiết sx tập trung vào những gì mà thị trường đang thiếu + Điều tiết lưu thông: thông qua biến động của giá cả trên thị trường quy luật giá trị điều tiết từ nơi giá cả thấp đến nơi có giá cả cao(vd: Mua vải ở Lục Ngạn – Bắc Giang đây là nơi có giá vải thấp để đem về Hà Nội bán mang lại lợi nhuận giá cả cao cho doanh nghiệp lưu thông hàng hóa) - Thứ hai: kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển + Do tác động của cạnh tranh nên tất cả các sản xuất luôn có xu hướng tìm cách sản xuất hang hóa có giá trị cá biệt thấp hơn so với giá trị xã hội muốn vậy họ buộc phải ứng dụng các thành tựu KHKT hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng xuất lao động. Do đó có thể nói quy luật giá trị thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển - Ba là, thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao động thành kẻ giàu, người nghèo + Những người sản xuất hàng hóa nào có mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết, khi bán hàng hóa theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết thì sẽ thu được nhiều lãi, sẽ giàu lên qua đó tạo điều kiện để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. + Ngược lại những người sản xuất hàng hóa nào có mức hao phí lao động cá biệt cao hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết thì sẽ chịu thiệt, bị thu hẹp sản xuất dần dần và kết quả là bị nghèo đi. VD: Những người làm ăn hiệu quả sẽ trở thành ông chủ và trở thành nha tư bản còn ngược nếu làm ăn thua nỗ thì sẽ bị phá sản và trở thành người làm thuê và khi đó sẽ có sự phân hóa thành kẻ giàu người nghèo giữa nhà tư bản và kẻ đi làm thuê. Như vậy, quy luật giá trị hoạt động đã phân chia xã hội thành hai cực, một cực gồm những người giàu có, một cực gồm những người nghèo khổ bao gồm người lao động và các chủ sản xuất bị phá sản… Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, cơ sở ra đời của chủ nghĩa tư bản. c. Liên hệ sự tác động của quy luật nay trong nền kinh tế nước ta hiện nay - Điều tiết và sản xuất lưu thong + Đối với nhà nước: Bản than nhà nước phải có chương trình kế hoạch tổng thể điều tiết kinh tế, tránh những tác động điều tiết tự phát của quy luật giá trị lãng phí nguồn lực (VD: như khi gia vải lên cao thi người dân đổ xô đi trồng vải còn khi gia vải xuống thấp thì chặt đi gây lẵng phí tiền của và nguồn lực cũng nhu diện tích cải tạo đất trồng ). + Đối với doanh nghiệp : Phải căn cứ vào nhu cầu dài hạn của thị trường để từ đó hoạch định các lĩnh vực về kinh doanh để chiếm lĩnh thị trường chứ không chạy theo thị trường. - Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển + Đối với nhà nước: Cần phải có cac chính sách để khuyến khích việc nghiên cứu phát triển KHKT đồng thời phải chuyển giao phổ biến khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ để doanh nghiệp có điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa để nâng cao cạnh tranh thi trường (VD: Việt Nam tổ chức đi thăm quan các hội chợ công nghệ để mua các công nghệ của nước ngoài và từ đó ứng dụng vào nền sản xuất cũng như đáp ứng nhu cầu sán phẩm làm ra). + Đối với doanh nghiệp : Phải tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng xuất lao động chất lượng sản phẩm cải tiến mẫu mã từ đó nâng cao cạnh tranh trên thị trường. - Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao động thành kẻ giàu, người nghèo nhà nước: Cần phải có chính sách phát triển kinh tế nhà nước trở thành lực lượng chủ đạo để từ đó định hướng cho nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội từ đó từng bước xóa đói giảm nghèo và có những chính sách hỗ trợ vùng sâu vùng xa vv… Câu 4: Trình bày bản chất và chức năng của tiền tệ. * Bản chất của tiền -Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra từ trong thế giới hàng hoá làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hoá khác, nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá. - Tiến là loại hang hóa đặc biệt vì nó được dùng để đo giá trị các loại hàng hóa khác. - Tiền được dùng làm môi giới cho quá trình trao đổi hàng hóa. * Các chức năng của tiền a. Thước đo giá trị - Tiền dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hóa. Muốn đo lường giá trị của hàng hóa, bản thân tiền tệ cũng phải có giá trị (tiền vàng). - Khi thực hiện chức năng thước đo giá trị, tiền tệ không cần phải là tiền thật, mà chỉ là tiền trong ý niệm, trong tưởng tượng. - Giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hóa, hay ngược lại, giá cả hàng hóa là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. - Giá cả của hàng hoá chịu tác động của các nhân tố sau: + Giá trị của hàng hoá. + Giá trị của tiền tệ. + Quan hệ cung - cầu về hàng hoá. Cung = cầu thì giá trị = giá cả. Cung > cầu thì giá trị > giá cả. Cung < cầu thì giá trị < giá cả. Trong đó giá trị vẫn là nhân tố quyết định b. Phương tiện lưu thông - Làm chức năng phương tiện lưu thông, tiền tệ là môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa. Để làm chức năng này đòi hỏi phải có tiền mặt. Công thức: H - T - H - Thực hiện chức năng phương tiện lưu thông, tiền phải có một một khối lượng nhất định trong thực tế số lượng tiền cần cho lưu thông được tính theo công thức G x H G T = hoặc T = V V Trong đó: T: Là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông. H: Là số lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường. Gh: Là giá cả trung bình của một hàng hoá. G: Là tổng giá cả của hàng hoá. V: Số vòng lưu thông của đồng tiền cùng loại. - Điều kiện: + Tất cả các nhân tố nói trên được xem xét trong cùng một thời gian và trên cùng một không gian. + Số lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ nghịch với số vong quay của đồng tiền. - Thực hiện chức năng phương tiện lưu thông một mặt tiền giúp cho quá trình lưu thông được thuận lợi. Mặt khác làm tách rời quá trình trao đổi hàng hóa và là nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế c. Phương tiện thanh toán - Thực hiện chức năng này tiền được dùng thanh toán các khoản công nợ, các khoản phài nộp như thuế vv... - Trong điều kiện tiền thực hiện chức năng phương tiện thanh toán thì công thức số lượng tiền cần thiết trong lưu thông được xác định: G – Gc – Tk + Ttt T = V Trong đó: T: Là số lượng tiền cần thiết trong lưu thông. G: Là tổng giá cả hàng hoá. Gc: Là tổng giá cả hàng hoá bán chịu. Ttt: Tổng số tiền khấu trừ cho nhau. T: Là tổng số tiền thanh toán đến kỳ hạn trả. V: Là số vòng lưu thông của đồng tiền cùng loại. d. Phương tiện cất trữ - Tiền là hiện thân của giá trị, đại biểu cho của cải xã hội, nên nó có thể thực hiện được chức năng phương tiện cất trữ. Làm chức năng này, tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại để khi cần có thể đem ra mua hàng. - Việc thực hiện cất trữ được thực hiện một cách tự phát tương ứng với nhu cầu thực tế của thị trường. e. Tiền tệ thế giới - Khi trao đổi hàng hóa mở rộng ra ngoài biên giới quốc gia và hình thành quan hệ buôn bán giữa các nước, thì tiền tệ làm chức năng tiền tệ thế giới. - Thực hiện chức năng này tiền làm nhiệm vụ: + Phương tiện lưu thông, mua bán hàng hóa; + Phương tiện thanh toán, dự trữ quốc tế và các hoạt động ngoại thương, tín dụng, tài chính. + Di chuyển của cải từ nước này sang nước khác. - Làm chức năng tiền tệ thế giới, tiền tệ phải có giá trị thật sự, phải là tiền vàng hoặc tiền tín dụng được công nhận trên phạm vi quốc tế. Trên thực tế, chỉ có đồng tiền của những nước có nền kinh tế mạnh mới đảm nhiệm được chức năng tiền tệ thế giới. Tóm lại, tiền tệ có năm chức năng, những chức năng này ra đời cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Các chức năng có quan hệ mật thiết với nhau, thông thường, tiền làm nhiều chức năng cùng một lúc. Câu5: Sức lao động là gì? Phân tích điều kiện sức lao động thành hang hoá và hai thuộc tính của hang hoá sức lao động. Liên hệ với sức lao động và hang hoá sức lao đông ở nước ta hiện nay. a. Sức lao động - Sức lao động là toàn bộ những năng lực về thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể sống được con người vận dụng để sản xuất ra một hàng hóa nào đó. b.Phân tích điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa: + Một là, người lao động phải sở hữu sức lao động được tự do về thân thể, và chỉ bán sức lao động trong một thời gian nhất định. + Hai là, người lao động phải không còn tư liệu sản xuất chủ yếu để kết hợp với sức lao động của mình nên buộc phải bán sức lao động để kiếm sống. c. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động - Giá trị của hàng hóa sức lao động + Khái niệm: Giá trị hàng hóa sức lao động là thời gian lao động tất yếu để thiết để tái sản xuất ra sức lao động quyết định thông thường nó được tình bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt dung để tái sản xuất ra sức lao động của người công nhân. + Giá trị hàng hoá sức lao động được đo gián tiếp bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động. Cụ thể: Một là, giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết về cơ sở vật chất và tinh thần để tái sản xuất ra sức lao động, duy trì đời sống của bản thân người công nhân. Hai là, chi phí đào tạo người công nhân. Ba là, giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con cái người công nhân. - Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động + Khái niệm: Giá trị sử dụng của sức lao động là khả năng thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dung để sản xuất ra một loại hang hóa nào đó.Nói cách khác là thỏa mãm nhu cầu làm tăng giá trị. + Giá trị sử dung của hàng hóa sức lao động chỉ được thể hiện trong qua trình tiêu dùng để sản xuất ra một loại hàng hóa nào đó. - Hàng hoá sức lao động có đặc điểm đặc biệt, vì khac với hang hóa thong thường khác trong quá t
Tài liệu liên quan