Đề cương học phần Tài chính tiền tệ

1. Mục tiêu của môn học Thông qua môn học này sinh viên sẽ hiểu và nhận thức những kiến thức lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành kinh tế, kế toán. 2. Nội dung cơ bản của học phần Học phần trình bày những kiến thức cơ bản như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, hoạt động của hệ thống ngân hàng; hoạt động thị trường tài chính. 3. Điều kiện Cần dựa vào các kiến thức của những môn học: + Kinh tế vĩ mô; + Kinh tế vi mô; 4. Kết cấu và nội dung chi tiết

doc4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 860 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học phần Tài chính tiền tệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan