Đề tài Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh

− Đầu tiên phải qua bộphận đón tiếp làm thủtục, tại đây nhân viên sẽlấy thông tin hành chính của bệnh nhân đểviết phiếu khám bệnh, phân bệnh nhân vào các phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa. Sau đó, nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ởphiếu khám bệnh. Nếu là trường hợp cấp cứu thi bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trịcấp cứu. − Bệnh nhân phải qua bộphận thanh toán đểnộp phí khám bệnh. Nếu tại các phòng khám bác sỹyêu cầu bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu thì bệnh nhân cũng phải thanh toán các chi phí này rồi mới được tiến hành làm xét nghiệm, chụp chiếu. Nếu bác sỹyêu cầu bệnh nhân nhập viên thì người bệnh phải đóng tiền đặt cọc trước khi được nhận vào điều trị. Khi ra viện người bệnh phải thanh toán hết các khoản viện phí. − Tiếp theo, bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên phiếu khám bệnh. Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹthực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Trong quá trình khám, bác sỹcó thểyêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳthuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. . Nếu bệnh nhẹthì bệnh nhân được cho về điều tri tại nhà theo đơn thuốc. Tại các phòng khám chuyên khoa, công việc thực hiện như ởphòng khám đa khoa, ngoại trừviệc bác sỹcòn có thểyêu cầu người bệnh nhập viện, làm các phẫu thuật/ thủthuật / mổ.

pdf44 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 09/11/2012 | Lượt xem: 2358 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 1 TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. -----[\ [\----- Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 2 MỤC LỤC CHƯƠNG I ...............................................................................................................................4 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ ..............................................................4 1.1. Mô tả bài toán nghiệp vụ .................................................................................................................................. 4 1.2. Biểu đồ hoạt động............................................................................................................................................. 6 1.3. Mô hình nghiệp vụ của hệ thống ...................................................................................................................... 7 1.3.1. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh.........................................................................................................................................7 1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng ..........................................................................................................................................8 1.3.3. Các hồ sơ tài liệu sử dụng............................................................................................................................................9 1.3.4. Ma trận thực thể chức năng .......................................................................................................................................10 CHƯƠNG II............................................................................................................................12 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....................................................................................................12 2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ.......................................................................................................................... 12 2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 .....................................................................................................................................13 2.1.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1...............................................................................................................................14 d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Thống kê báo cáo .............................................................................................................17 2.1.3. Các biểu đồ dữ liệu mức 2.........................................................................................................................................17 2.2. Mô hình dữ liệu khái niệm ............................................................................................................................. 18 2.2.1. Liệt kê chính xác, chọn lọc thông tin........................................................................................................................18 2.2.2. Bảng xác định các thực thể và thuộc tính ..................................................................................................................18 II.2.3. Bảng xác định các quan hệ........................................................................................................................................20 II.2.4. Mô hình E - R ............................................................................................................................................ 22 CHƯƠNG III ..........................................................................................................................24 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ........................................................................................................24 3.1. Thiết kế CSDL lôgic....................................................................................................................................... 24 3.1.1. Biểu diễn các thực thể thành quan hệ .......................................................................................................................24 3.1.2. Biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể thành các quan hệ......................................................................................25 3.1.3. Mô hình quan hệ........................................................................................................................................................26 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý ........................................................................................................................... 28 4.2. Xác định các giao diện ................................................................................................................................... 35 4.2.1. Các giao diện cập nhật...............................................................................................................................................35 4.2.2. Các giao diện xử lý....................................................................................................................................................35 4.2.3. Minh hoạ thiết kế giao diện .......................................................................................................................................36 Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 3 4.3. Sơ đồ hệ thống giao diện tương tác ................................................................................................................ 37 CHƯƠNG V............................................................................................................................38 KẾT QUẢ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.............................................................................38 5.1. Một số giao diện chính ................................................................................................................................... 38 B. GIAO DIệN CậP NHậT TổNG HợP ................................................................................39 C. GIAO DIệN CậP NHậT NHÂN VIÊN.............................................................................40 D. GIAO DIệN CậP NHậT ĐốI TƯợNG..............................................................................40 F. GIAO DIệN LậP ĐƠN THUốC ........................................................................................42 KẾT LUẬN .............................................................................................................................43 1. Nhận xét bản thân............................................................................................................................................................43 2. Kết quả đạt được .............................................................................................................................................................43 3. Những hạn chế ...............................................................................................................................................................43 4. Hướng phát triển của đề tài ............................................................................................................................................43 TÀI LIệU THAM KHảO .......................................................................................................44 Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 4 Chương I MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 1.1. Mô tả bài toán nghiệp vụ Bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh phải tiến hành như sau: − Mang theo thẻ BHYT (nếu có). Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 5 − Đầu tiên phải qua bộ phận đón tiếp làm thủ tục, tại đây nhân viên sẽ lấy thông tin hành chính của bệnh nhân để viết phiếu khám bệnh, phân bệnh nhân vào các phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa. Sau đó, nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ở phiếu khám bệnh. Nếu là trường hợp cấp cứu thi bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trị cấp cứu. − Bệnh nhân phải qua bộ phận thanh toán để nộp phí khám bệnh. Nếu tại các phòng khám bác sỹ yêu cầu bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu thì bệnh nhân cũng phải thanh toán các chi phí này rồi mới được tiến hành làm xét nghiệm, chụp chiếu. Nếu bác sỹ yêu cầu bệnh nhân nhập viên thì người bệnh phải đóng tiền đặt cọc trước khi được nhận vào điều trị. Khi ra viện người bệnh phải thanh toán hết các khoản viện phí. − Tiếp theo, bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên phiếu khám bệnh. Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹ thực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Trong quá trình khám, bác sỹ có thể yêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳ thuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. . Nếu bệnh nhẹ thì bệnh nhân được cho về điều tri tại nhà theo đơn thuốc. Tại các phòng khám chuyên khoa, công việc thực hiện như ở phòng khám đa khoa, ngoại trừ việc bác sỹ còn có thể yêu cầu người bệnh nhập viện, làm các phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. − Khi phải nhập viện điều trị, người bệnh sẽ được phân giường tại các khoa điều trị. Quá trình điều trị diễn ra hàng ngày (khám và điều trị hàng ngày) do các bác sỹ và y tá thực hiện, trong qua trình đó bệnh nhân có thể phải làm các xét nghiệm, thực hiện các ca phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 6 1.2. Biểu đồ hoạt động Bệnh nhân Phòng đón tiếp Phòng khám Phòng thanh toán Bộ phận điều trị Bộ phận xét nghiệm/CLS Bộ phận thuốc, hoá chất,vật tư Hình 1.1. Biểu đồ hoạt động quản lý khám chữa bệnh ở bênh viện Yêu cầu cấp cứu Giấy cấp thuốc Yêu cầu xét nghiệm kết qủa xét nghiệm Yêu cầu xét nghiệm kết qủa xét nghiệm Yes No Tiếp nhận Khám bệnh Thu viện phí Điều trị Làm xét nghiệm Cấp thuốc Thanh toán viện phí Yêu cầu cấp thuốc, vật tư, hoá chất,thiết bị Có BHYT ko? Giấy cấp thuốc, vật tư, hoá chất,thiết bị Yêu cầu cấp thuốc Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 7 1.3. Mô hình nghiệp vụ của hệ thống 1.3.1. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh a. Xác định tác nhân Từ bảng phân tích ta nhận thấy có các tác nhân chính sau: − Bên nhân (BỆNH NHÂN) − Bộ phận xét nghiệm, chiếu chụp (BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHUP) − Bộ phận quản lý thuốc, vật tư và thiết bị (BP QUẢN LÝ THUỐC/VT-TB). − Bộ phân thanh toán (BP TH.TOÁN) − Ban lãnh đạo (BAN L.ĐẠO) b. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống Hình 1.2. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý khám chữa bênh 0 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁM , CHỮA BỆNH Phiếu xuất thuốc BP QUẢN LÝ THUỐC VẬT TƯ/ THIẾT BỊ BỆNH NHÂN BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP kết qủa khám, chữa bệnh tt bệnh nhân Thông tin cấp thuốc LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Các báo cáo kết qủa XN Yêu cầu XNtt bệnh của BN thẻ BHYT Đơn thuốc Phiếu khám BP THANH TOÁN phiếu thu, phiếu thanh toán Phiếu phẫu thuật Phiếu xét nghiệm Phiếu khám vào viện Phiếu thu Phiếu thống kê thuốc tiêu hao Phiếu dịch vụ Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 8 1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng Hình 1.3. Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống 2.4.Xử lý sau khám 2. Khám bệnh 2.3. Yêu cầu xét nghiệm 2.2. Ycầu khám chuyên khoa 2.1.Nhận phiếu, khám sơ bộ 2.4.1. Kê đơn thuốc 2.4.2. Lập phiếu khám bệnh vào 2.4.3. Nhập thông tin sau khám Quản lí khám, chữa bệnh 4. Thống kê báo cáo 3.7. Xử lý sau điều trị 3.7.1. Viết giấy ra viện 3.7.2. Chuyển viện sau điều trị 3.7.3. Cập nhật thông tin sau điều trị 3. Điều trị 3.5. Yêu cầu xét nghiệm 3.2.Làm dịch vụ 3.1. Khám nhập viện, phân giưòng 3.3. Thực hiện y lệnh 3.4.Khám chuyên khoa 3.6. Phẫu thuật/ mổ 1. Đón tiếp 1.1. Phân loại bệnh nhân 1.2.Lập phiếu khám bệnh 1.3. Điều chuyển bệnh nhân 1.4. Ghi sổ 4.1. Sơ kết 15 ngày điều trị 4.2. Báo cáo hàng tháng lên lãnh đạo Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 9 1.3.3. Các hồ sơ tài liệu sử dụng a. Sổ bệnh nhân b. Sổ chuyển bệnh nhân lên khoa c. Phiếu chụp X - Quang d. Sổ phân phòng khám e. Bệnh án f. Phiếu khám bệnh g. Phiếu xét nghiệm/ CLS h. Phiếu làm dịch vụ i. Phiếu phân giường j. Tờ điều trị k. Sổ theo dõi khám bệnh l. Phiếu phẫu thuật/ mổ m. Đơn thuốc n. Sổ vào – ra – chuyển viện o. Giấy chuyển viện p. Phiếu theo dõi chức năng sống q. Phiếu khám bệnh vào viện r. Phiếu thống kê thuốc,vật dụng y tế tiêu hao s. Giấy ra viện t. Phiếu chăm sóc u. Sổ báo cáo công tác tháng v. Phiếu xuất thuốc Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 10 1.3.4. Ma trận thực thể chức năng Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 11 Các thực thể a. Sổ bệnh nhân b. Sổ chuyển BN lên khoa c. Phiếu chụp X- Quang d. Sổ phân phòng khám e.Bệnh án f. Phiếu khám bệnh g. Phiếu xét nghiệm h. Phiếu dịch vụ i. Phiếu phân giường j. Tờ điều trị k. Sổ theo dõi khám bệnh l. Phiếu phẫu thuật m. Đơn thuốc n. Sổ ra-vào- chuyển viện o. Giấy chuyển viện p. Phiếu theo dõi CNS q. Phiếu khám bệnh vào viện r. Phiếu TK thuốc tiêu hao s. Giấy ra viện t. Phiếu chăm sóc u. Sổ báo cáo công tác tháng v. Phiếu xuất thuốc Chức năng nghiệp vụ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 1. Đón tiếp U U U R C 2. Khám bệnh U C R U U U C C U 3. Điều trị U U R U C C U C U C U R U C U U 4. Thống kê báo cáo R R R R R R R R C R Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 12 Chương II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ Xuất phát từ các yếu tố của mô hình nghiệp vụ ta tiến hành phát triển biểu đồ luồng dữ liêu mức 0 của hệ thống, ta nhận được các biểu đồ luồng dữ liệu sau: Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 13 2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 BỆNH NHÂN 3.0 Điều trị 4.0 Thống kê báo cáo 2.0 Khám bệnh 1.0 Đón tiếp f phiếu khám bệnh BỆNH NHÂN r Thống kê thuốc tiêu hao LÃNH ĐẠO u Sổ báo cáo công tác tháng tt yêu cầu báo cáo Sổ báo cáo công tác tháng tt hành chính BP THANH TOÁN tt bệnh mắc phải Phiếu khám bệnh Tic kê Phiếu khám bệnh g Phiếu xét nghiệm v Phiếu xuất thuốc m Đơn thuốc q Phiếu khám vào viện e Bệnh án Đơn thuốc tt bệnh tật, triệu chứng BP XÉT NGHIỆM /CLS BP QL THUỐC, HC,VT, TB Phiếu xét nghiệm kết quả xét Phiếu xuất thuốc j Tờ điều trị t Phiếu chăm sóc h Phiếu làm dịch vụ BP THANH TOÁN Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm Phiếu phẫu thuật/mổ Phiếu làm dịch vụ Phiếu thanh toán ra viện Thống kê thuốc và vật dụng y tế Phiếu thu BP XÉT NGHIỆM/ CLS BP QL THUỐC, HC,VT, TB Phiếu xét nghiệm kết quả xét hiệ Phiếu xuất thuốc Chứng từ cấp thuốc k Sổ theo dõi khám bệnh Giấy ra viện n Sổ vào-ra-chuyển viện Sổ theo dõi khám bệnh hồ sơ bệnh án d Sổ bệnh nhân Sổ bệnh nhân e Bệnh án kSổ theo dõi khám bệnh Phiếu thu Phiếu thu Phiếu thu p Phiếu theo dõi CNS Hình 2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống khám chữa bệnh Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 14 2.1.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Đón tiếp fphiếu khám bệnh Có thẻ BHYT ko 1.2 Lập phiếu khám bệnh 1.3 Điều chuyển bệnh nhân 1.4 Ghi sổ 1.1 Phân loại bệnh nhân BỆNH NHÂN tt , hành chính bệnh tật tt phân loại bệnh nhân q Phiếu khám bệnh vào viện g Phiếu xét nghiệm Phiếu khám bệnh bSổ chuyển bệnh nhân lên khoa aSổ bệnh nhân dSổ phân phòng khám Phiếu khám Phiếu khám bệnh Cập nhật thông tin LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Báo cáo tt bệnh nhân tt bệnh nhân Phiếu thu BP THANH TOÁN BỆNH NHÂN Phiếu thu Hình 2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Đón tiếp của hệ thống khám chữa bệnh Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 15 b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Khám bệnh 2.4 Xử lý sau khám 2.2 Yêu cầu khám chuyên khoa 2.3 Yêu cầu xét nghiệm g Phiếu xét nghiệm/cls q phiếu khám bệnh vào viện e Bệnh án BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP kết quả xét nghiệm m đơn thuốc tt bệnh cập nhật BP QUẢN LÝ THUỐC, HC,VT, TB phiếu xét nghiệm LÃNH ĐẠO Yêu cầu xử lý yêu cầu báo cáo k Sổ theo dõi khám bệnh 2.1 Nhận phiếu, khám sơ bộ f phiếu khám bệnh BỆNH NHÂN tt bệnh tật,triệu chứng tt bệnh nhân Phiếu khám bệnh v Phiếu xuất thuốc phiếu xuất thuốc Sổ khám bệnh Phiếu thu thẻ BHYT báo cáo BP THANH TOÁN phiếu xét nghiệm BỆNH NHÂN Đơn thuốc Phiếu khám bệnh vào viện Bệnh án c Phiếu chụp chiếu X-Quang Yêu cầu khám tt bệnh nhân tt bệnh nhân Hình 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Khám bệnh của hệ thống khám chữa bệnh Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 16 c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Điều trị 3.1 Khám nhập viện, phân giường điều trị Yêu cầu báo cáo 3.6 Phẫu thuật / mổ 3.4 Khám chuyên khoa 3.3 Thực hiện y lệnh 3.2 Làm dịch vụ 3.5 Yêu cầu xét nghiệm e Bệnh án i phiếu phân giường BỆNH NHÂN Phiếu xuất thuốc qPhiếu khám bệnh vào viện tt bệnh tật g Phiếu xét nghiệm Phiếu phân giường Phiếu phẫu thuật / mổ tpPhiếu chăm sóc Phiếu khám bệnh vào viện kết thúc điêù trị tt qtrình điều trị BỆNH NHÂN Phiếu làm dịch vụ kết qủa phẫu thuật /mổ Các báo cáoBP QUẢN LÝ THUỐC, HC,VT, TB Phiếu thanh toán ra viện nSổ vào-ra-chuyển viện 3.7 Xử lý sau điều trị LÃNH ĐẠO Bệnh án tt bệnh tật bệnh án j pTờ điều trị BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP Phiếu xét nghiệm Kết quả xét nghiệm l Phiếu phẫu thuật/mổ h Phiếu làm dịch vụ BỆNH NHÂN Phiếu xuất thuốc Phiếu xuất thuốc e Bệnh án s Giấy ra viện o Giấy chuyển viện BP THANH TOÁN Phiếu phẫu thuật/ mổ Hồ sơ bệnh án r pPhiếu thống kê thuốc tiêu hao Phiếu thu v Phiếu xuất thuốc p Phiếu theo dõi CNS Hình 2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Điều trị của hệ thống khám chữa bệnh Yêu cầu báo cáo Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - Quảng Ninh Phạm Lan Hương - Khoa CNTT - Lớp CT702 17 d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Thống kê báo cáo 2.1.3. Các biểu đồ dữ liệu mức 2 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau điều trị 4.1 Sơ kết 15 ngày điều trị 4.2 Báo cáo hàng thángn Sổ vào- ra- chuyển viện r pPhiếu thống kê thuốc tiêu hao p Phiếu theo dõi chức năng sống kSổ theo dõi khám bệnh r Báo cáo tháng r Sơ kết 15 ngày điều trị LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Sơ kết 15 ngày đtrị Yêu cầu báo cáo Báo cáo hàng tháng 3.7.1 Viết giấy ra viện BỆNH NHÂN eBệnh án 3.7.3
Tài liệu liên quan