Đề tài Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam

Ở Việt Nam, cha ông ta từ gần 400 năm trước đã biết dùng sơn ta từ cây sơn mọc tự nhiên chế biến thành sơn trang trí và bảo vệ cho chất lượng gỗ của các pho tượng thờ, các tấm hoành phi câu đối “sơn son thiếp vàng”, lớp sơn bảo vệ này chất lượng hầu như không thay đổi sau hàng trăm năm sử dụng. Ngày nay, song song với tốc độ đô thị hóa là nhu cầu về các công trình xây dựng : công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kĩ thuật… cũng không ngừng tăng cao. Như một tất yếu, sơn – giúp tăng độ bền cũng như tính thẩm mĩ của công trình càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Ta biết rằng, cùng với thương hiệu, hệ thống phân phối chính là tài sản của doanh nghiệp, đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm của công ty đến khách hàng một cách nhanh nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất. Nói theo một cách khác, “bản chất” của phân phối là “nghệ thuật” đưa sản phẩm ra thị trường. Với danh mục hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng cao như bột bả chống thấm, sơn lót, sơn phủ, sơn kĩ thuật đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao ngay cả khách hàng khó tính nhất, công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam thành lập từ năm 1996, khi mà ngành sơn Việt Nam bước đầu phát triển, đã sớm tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trở thành một trong những đơn vị cung cấp sơn hàng đầu tại Việt Nam, được người Việt tin dùng. Sau 15 tuần thực tập em đã có một số hiểu biết về công ty và nhận thấy vai trò của kênh phân phối đối với sự phát triển của công ty. Vì vậy em quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam ”. Bài viết gồm có 3 phần: Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam. Chương 2: Thực trạng hoạt động của kênh phân phối của công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam.

doc68 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 10/10/2012 | Lượt xem: 2851 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Luận văn Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I . TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LUCKY HOUSE VIỆT NAM 5 1.1. Thông tin chung về công ty Lucky House Việt Nam 5 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 6 1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu 8 1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm: 8 1.3.2. Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ 10 1.3.3. Đặc điểm về lao động: 11 1.3.4. Đặc điểm về công nghệ và trang thiết bị 13 1.3.5. Đặc điểm về nguyên vật liệu 14 1.4. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 15 1.4.1. Chính sách, quy định của nhà nước: 15 1.4.2. Những tác động bên ngoài 15 1.4.2.1 Nhu cầu khách hàng: 15 1.4.2.2 Đối thủ cạnh tranh 16 1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2009 17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH 20 PHÂN PHỐI 20 2.1. Khái quát hệ thống phân phối công ty TNHH Lucky House Việt Nam 20 2.1.1. Cấu trúc kênh: 20 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý kênh 22 2.1.3. Quá trình tuyển chọn thành viên kênh: 23 2.1.4. Chính sách khuyến khích và phát triển hệ thống kênh phân phối 26 2.1.4.1. Khuyến khích các thành viên kênh 26 2.1.4.2. Công tác đánh giá kênh 27 2.1.5. Một số kết quả hoạt động phân phối 5 năm gần đây: 29 2.1.5.1. Thu hút các nhà phân phối: 29 2.1.5.2. Kết quả kinh doanh 29 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kênh phân phối sơn công ty TNHH Lucky House Việt Nam 31 2.2.1. Đặc điểm kênh phân phối: 32 2.2.2. Tiềm lực tài chính, uy tín của công ty 34 2.2.3. Trung gian thương mại - các nhà phân phối của công ty 35 2.2.4. Lực lượng NV KD: 36 2.2.5. Chính sách xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ 37 2.3. Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của kênh phân phối 39 2.3.1. Tính kinh tế: 39 2.3.2. Khả năng kiểm soát 40 2.3.3. Tính thích nghi 41 2.4. Phân tích mô hình tìm ra nguyên nhân 41 2.5. Đánh giá chung hoạt động kênh phân phối: 44 2.5.1. Những kết quả đạt được 44 2.5.2. Tồn tại của hoạt động phân phối và nguyên nhân 45 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH LUCKY HOUSE VIỆT NAM 47 3.1. Phương hướng phát triển công ty TNHH Lucky House Việt Nam thời gian tới 47 3.1.1. Dự báo nhu cầu 47 3.1.2. Một số định hướng phát triển của công ty 47 3.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện kênh phân phối tại công ty 48 3.2.1. Tăng cường số lượng, chất lượng, khuyến khích đội ngũ nhân viên kinh doanh 48 3.2.2. Chuyên môn hóa quản trị hoạt động tiêu thụ 49 3.3. Các giải pháp khác 50 3.3.2. Chú trọng hơn nữa vào việc xây dựng cấu trúc kênh 50 3.3.3. Tích cực tìm kiếm các nhà phân phối phù hợp, có tiềm năng 51 3.3.3. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ tiêu thụ 51 3.3.4. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 52 3.3.5. Nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới 52 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 LỜI MỞ ĐẦU Ở Việt Nam, cha ông ta từ gần 400 năm trước đã biết dùng sơn ta từ cây sơn mọc tự nhiên chế biến thành sơn trang trí và bảo vệ cho chất lượng gỗ của các pho tượng thờ, các tấm hoành phi câu đối “sơn son thiếp vàng”, lớp sơn bảo vệ này chất lượng hầu như không thay đổi sau hàng trăm năm sử dụng. Ngày nay, song song với tốc độ đô thị hóa là nhu cầu về các công trình xây dựng : công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kĩ thuật… cũng không ngừng tăng cao. Như một tất yếu, sơn – giúp tăng độ bền cũng như tính thẩm mĩ của công trình càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Ta biết rằng, cùng với thương hiệu, hệ thống phân phối chính là tài sản của doanh nghiệp, đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm của công ty đến khách hàng một cách nhanh nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất. Nói theo một cách khác, “bản chất” của phân phối là “nghệ thuật” đưa sản phẩm ra thị trường. Với danh mục hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng cao như bột bả chống thấm, sơn lót, sơn phủ, sơn kĩ thuật đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao ngay cả khách hàng khó tính nhất, công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam thành lập từ năm 1996, khi mà ngành sơn Việt Nam bước đầu phát triển, đã sớm tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trở thành một trong những đơn vị cung cấp sơn hàng đầu tại Việt Nam, được người Việt tin dùng. Sau 15 tuần thực tập em đã có một số hiểu biết về công ty và nhận thấy vai trò của kênh phân phối đối với sự phát triển của công ty. Vì vậy em quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam ”. Bài viết gồm có 3 phần: Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam. Chương 2: Thực trạng hoạt động của kênh phân phối của công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam. Qua việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kênh phân phối, những tồn tại trong hệ thống phân phối công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh, em hi vọng rằng bài viết này sẽ góp phần nào vào hướng đi đúng đắn giúp công ty có thể hoàn thiện hơn hệ thống phân phối, nâng cao năng lực và vị thế của công ty trên thị trường. CHƯƠNG I . TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LUCKY HOUSE VIỆT NAM Thông tin chung về công ty Lucky House Việt Nam Thành lập vào ngày 03/8/1996, công ty TNHH Lucky House Việt Nam với tiền thân là công ty Thương mại và Xây dựng Đồng Tâm, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, để thích ứng với kịp thời với tình hình phát triển và đổi mới của ngành Sơn nói riêng và của đất nước nói chung, cũng như phù hợp với sự thay đổi trong định hướng, phạm vi hoạt động của mình, công ty đã nhiều lần thay đổi về hình thức tổ chức hoạt động cũng như tên gọi: Công ty Thương mại và Xây dựng Đồng Tâm, được thành lập năm 1996, theo Quyết định số 2626/QĐUB ngày 03/8/1996 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 049227 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 12/8/1996. Sau 8 năm đi vào hoạt động, vào ngày 01/11/2004, đổi tên công ty thành Công ty TNHH sơn Lucky House Việt Nam. 4 năm sau, vào ngày 23/4/2009, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển của mình, công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH Lucky House Việt Nam, LUCKY HOUSE VIET NAM CO.LTD từ đây cũng trở thành tên giao dịch trong nước chính thức của công ty. Nguyên tắc hoạt động: duy trì sự ổn định sản phẩm, tìm cơ hội cải tiến liên tục, đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng. Địa chỉ: Trụ sở chính : 110 Thái Thịnh- Quận Đống Đa- Hà Nội Nhà máy sản xuất: 90 Nguyễn Tuân – Quận Thanh Xuân- Hà Nội Hình thức pháp lý: công ty trách nhiệm hữu hạn Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất các loại bột bả tường và vữa trát tường; Sản xuất sơn nước các loại; Sản xuất các loại sơn dung môi gốc dầu; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng Điện thoại: 04 3537 3421 – 04 3537 4406 Fax: 04 3537 3420 Website: luckyhousepaint.com Cùng với sự thay đổi hình thức và tên gọi là sự mở rộng không ngừng, mang tính đột phá về qui mô. Hiện nay, Sơn Lucky House có hơn 150 nhà phân phối phủ sóng 22 tỉnh thành từ bắc vào nam, từ Yên Bái, Thái Nguyên đến Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đà Nẵng… Sơn Lucky House đã có mặt trên hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước. Với quan niệm “Chất lượng chứ không phải quảng cáo tạo nên thương hiệu. một thương hiệu với các dịch vụ hoàn hảo tạo nên một thương hiệu nổi tiếng. Một thương hiệu nổi tiếng, chi phí phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam tạo nên một thương hiệu Việt Nam”, Lucky House tự hào là một thương hiệu Việt Nam, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, những dịch vụ hoàn hảo với chi phí phù hợp nhất. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty: Được tổ chức theo mô hình trực tuyến – chức năng với chế độ một thủ trưởng, các phòng chức năng chỉ tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các quyết định quản lý, mệnh lệnh chỉ được thực hiện khi được thủ trưởng thông qua, truyền đạt từ trên xuống dưới theo tuyến để thi hành. Nhờ vậy, năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng vừa được phát huy mà vẫn đảm bảo quyền chỉ huy của hệ thống trực tuyến. Sơ đồ 1.1: Sơ đồ nhân sự ( Nguồn: Hồ sơ năng lực, công ty TNHH Lucky House Việt Nam) Trong đó: Ban giám đốc: gồm Tổng giám đốc, các giám đốc phụ trách từng lĩnh vực ( sản xuất, tài chính, kinh doanh, nhân sự) và các phó giám đốc. Ban giám đốc có nhiệm vụ cao nhất, hoạch định mọi mặt hoạt động của công ty, thay mặt toàn bộ nhân viên chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty Bộ phận kinh doanh: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, kế hoạch hàng tháng, hàng quí, hàng năm của công ty. Đồng thời, thu thập, tổng hợp, phân tích các số liệu nghiên cứu thị trường, từ đó triển khai thực hiện các kế hoạch xây dựng. Bộ phận này gồm: Phòng kinh doanh: Phòng dự án Phòng phát triển thị trường: Bộ phận kế toán: quản lý các mặt tài chính – kế toán của doanh nghiệp theo pháp lệnh kế toán – tài chính – thống kê của Nhà nước. Gồm: Kế toán công nợ Kế toán NVL Kế toán sản xuất Kế toán thuế Bộ phận sản xuất: liên quan trực tiếp đến quá trình tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp, gồm: Nghiên cứu và điều hành công nghệ: chuyên nghiên cứu, khám phá các phương pháp sản xuất mới, cũng như cải tiến, điều hành máy móc, thiết bị, qui trình sản xuất … nhằm tăng hiệu quả hoạt động Sản xuất trực tiếp: Là nơi trực tiếp sản xuất sản phẩm, là bộ phận vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn chất lượng sản phẩm cuối cùng. Do đó, quá trình sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt các khâu, qui trình chế biến Kho thành phẩm: nơi lưu trữ, bảo quản thành phẩm, chờ xuất kho Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu Đặc điểm về sản phẩm: Công ty TNHH sơn Lucky House Việt Nam hiện nay sản xuất và tiêu thụ 4 loại sản phẩm chủ yếu: bột bả tường, sơn trang trí, sơn công nghiệp và sơn chống thấm. Mỗi loại lại chia thành nhiều sản phẩm khác nhau với nhiều công dụng đặc thù, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cả về chất lượng cũng như tính thẩm mĩ cho công trình sử dụng. Sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với quá trình kiểm định chất lượng khắt khe đã được cấp giấy chứng nhận từ QUACERT chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000, các sản phẩm của công ty TNHH sơn Lucky House tiêu thụ trên thị trường với chất lượng được đảm bảo. Bảng 1.1: Danh mục sản phẩm Chiều rộng danh mục sản phẩm   Chiều dài danh mục sảng phẩm bột bả tường sơn lót chống kiềm sơn phủ sơn kĩ thuật    G8  CEMIXA APROTEX SKY BLUE AQUA - AQUA  ACRYTEX SHIELDLATEX ACRYTEX 5IN1 FLEXY  VISCOTEX UNDERLATEX VÍCOTEX …  ENJOY T36 JODY CHÙI RỬA HIỆU QuẢ   LUCKY HOUSE  MODERN   … … …     ( Theo: hồ sơ năng lực. công ty TNHH Lucky House Việt Nam) Mỗi loại sản phẩm mang những công dụng khác nhau, phù hợp với từng yêu cầu cụ thể của các bước sử dụng. Khi sử dụng sơn, cần tuân thủ đủ, đúng qui trình: xử lý bề mặt – sơn lót – sơn phủ thì mới có thể tăng tuổi thọ sơn phủ. Ví dụ: bột bả tường CEMIXA có tác dụng chống thấm cho ngoại thất và nội thất, làm phẳng bề mặt, đồng thời che lấp được các vết nứt nhỏ trên tường, hay bột bả kinh tế LUCKY HOUSE dùng cho nội thất lại giúp bề mặt phẳng mịn, chống được ẩm mốc. Các loại sơn lót chống kiềm tuy cùng có tác dụng chống thấm, chống kiềm hóa, tăng độ phủ cho lớp sơn ngoài…, nhưng mỗi loại lại có những đặc tính riêng biệt : Nếu như APROTEX có thể chống được rêu mốc từ phía bề mặt lớp trát, thì UNDERLATEX giúp cho tăng độ bền màu lên gấp 2 lần so với các loại sơn lót tương đương, hay như APPROTEX và SHIELDLATEX có thể sử dụng cho cả nội và ngoại thất thì JODY và UNDERLATEX chỉ có thể dùng riêng cho nội thất… Như thế, có thể thấy được mức độ đa dạng của các sản phẩm bột bả, sơn, dễ dàng cho việc chọn lựa của khách hàng sao cho phù hợp với loại công trình cần sử dụng, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, để đảm bảo vị trí vững chắc của mình, công ty cũng không ngừng đầu tư vào việc nghiên cứu, tìm ra những bước đột phá mới trong sản xuất sơn cũng như đưa ra các sản phẩm với tính năng, công dụng ngày càng đa dạng, chất lượng tốt, giá cả hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong xã hội hiện đại. Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ Như ta đã biết, Sơn là sản phẩm có nhiều màu sắc phong phú đa dạng. lại có những tính chất quan trọng, bám dính trên nhiều bề mặt khác nhau. Chính vì thế nên sơn được sử dụng rất rộng rãi với các mục đích bảo vệ và trang trí, giúp tăng tính bền, cũng như tính thẩm mĩ cho công trình, chủ yếu là các công trình xây dựng. Với hệ thống khách hàng phủ sóng trên toàn quốc, quá trình phân phối sản phẩm khá đa dạng, nhưng được thực hiện chủ yếu theo hai kênh chính: Kênh 1: Nhà sản xuất nhà phân phối người tiêu dùng Kênh 2: Nhà sản xuất các dự án, công trình lớn Hiện nay, ở Việt Nam, tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, các công trình dân dụng cũng như công nghiệp đang ngày một gia tăng mạnh. Thị trường tiêu thụ sản phẩm bột bả tường, sơn chất lượng cao trong nội địa rất có cơ hội phát triển mạnh. Với trên 100 nhà phân phối tại hơn 22 tỉnh, sản phẩm Lucky House đã có mặt trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, người tiêu dùng cuối cùng thường lâm vào tình trạng nhiễu thông tin do có quá nhiều loại sản phẩm trên thị trường của nhiều công ty khác nhau, trong đó cũng có thể tồn tại các sản phẩm làm giả, làm nhái, kém chất lượng… Do đó, việc truyền bá các thông tin chính xác, cung cấp đầy đủ các kiến thức cần thiết cho việc chọn lựa và sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng là vô cùng cần thiết, góp phần làm tăng niềm tin của họ vào chất lượng sản phẩm công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty sơn Lucky House đã trực tiếp cung cấp hoặc cung cấp và thi công đồng bộ, góp phần hoàn thiện nhiều công trình đạt chất lượng cao qua đó đã đạt được sự tín nhiệm của nhiều chủ đầu tư, các công ty tư vấn và các nhà thầu trên toàn quốc. Ngoài ra, công ty cũng chú ý đến việc gây dựng thị trường tiêu thụ nước ngoài thông qua các dự án nước ngoài nhưng mới chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong doanh thu. Đặc điểm về lao động: Có thể nói, lao động là bộ phận then chốt tạo nên sức mạnh của một doanh nghiệp, do đó, việc quan tâm, đầu tư đúng mức cho lực lượng lao động là rất cần thiết. Công ty TNHH Lucky House Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc việc đóng bảo hiểm xã hội, cũng như trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ an toàn lao động, đảm bảo lợi ích và tạo niềm tin cho cán bộ, nhân viên, người lao động toàn công ty. Bên cạnh đó, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000 đối với việc tuyển dụng, Công ty cũng đặc biệt chú ý tới chính sách tuyển mộ, đào tạo và lựa chọn cán bộ có năng lực thực hiện việc tuyển mộ, tạo điều kiện thu hút nhân tài cho công ty, thay thế lực lượng lao động nghỉ việc hàng năm. Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cho các cán bộ, công nhân viên nội bộ theo các chương trình cụ thể hoặc theo học các chuyên ngành đào tạo chính qui tại các trung tâm đào tạo bên ngoài để bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. Dưới đây là bảng biểu thể hiện cơ cấu lao động theo trình độ của công ty TNHH Lucky House Việt Nam: Bảng 1.2 Cơ cấu lao động theo trình độ ( số liệu năm 2010): Trình độ Tỷ lệ (%) Số lượng  ( người)   Trên đại học 2 4  Đại học 20 40  Cao đẳng và trung cấp 30 60  Công nhân lành nghề 48 99  Tổng 100 203  Biểu đồ 1: Cơ cấu lao động theo trình độ (nguồn: phòng nhân sự - công ty TNHH Lucky House Việt Nam) Đây là một cơ cấu lao động khá hợp lý, phù hợp với loại hình kinh doanh của công ty là một công ty sản xuất: lao động quản lý chiếm 50% bên cạnh lao động lành nghề. Đặc điểm về công nghệ và trang thiết bị Trong tình hình hoàn cảnh hiện nay, khi nhiều công ty cùng sản xuất kinh doanh một loại mặt hàng thì công nghệ sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng, làm tăng năng suất, chất lượng cũng như hạ giá thành sản phẩm, tạo nên lợi thế cạnh tranh động mà bất kì công ty nào cũng muốn dẫn đầu. Ngành sơn cũng nằm trong xu thế chung đó. Bên cạnh các dòng sản phẩm thông thường khác, công nghệ tiên tiến hiện đại của Singapore được công ty TNHH Lucky House Việt Nam sử dụng, cho ra đời các dòng sản phẩm cao cấp. Sử dụng máy pha màu tự động giúp cho quá trình pha màu diễn ra nhanh chóng, năng suất mà vẫn đảm bảo những tỉ lệ chính xác, đưa ra các sản phẩm sơn với hệ thống màu sắc đa dạng, phù hợp với từng sở thích, thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm hết sức nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000, được trang bị đầy đủ các loại máy móc, thiết bị hiện đại: máy kiểm tra tính lưu biến của sơn, độ nhớt, sức căng bề mặt, độ phủ, độ bền màu, độ phân hóa, độ mài mòn, độ kháng khuẩn và độ bền uốn của sơn… Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được đảm bảo khi cung cấp ra thị trường. Chi phí tài sản cố định qua một số năm gần đây thể hiện qua bảng sau: Bảng 1.3 chi phí tài sản cố định (đơn vị: đồng) Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009  8.791.263.183 9.664.858.941 9.212.875.070 10.631.169.666  (Nguồn: bảng cân đối kế toán – Phòng kế toán) Đầu tư vào tài sản cố định ngày càng được chú trọng, qua đó cho thấy mức độ quan tâm của công ty tới việc đảm bảo công nghệ và máy móc thiết bị. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính liên tục cho sản xuất, công ty cũng quan tâm chú ý tới công tác bảo trì , bảo dưỡng máy móc định kỳ, bôi trơn các loại máy móc… Ngoài ra, theo định kì, công ty TNHH Lucky House Việt Nam tổ chức các đợt đánh giá công nghệ hiện tại để có hướng thay thế nếu cần thiết, mạnh dạn đầu tư các công nghệ mới cho sản xuất, thực hiện nhiều cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm gia tăng giá trị bổ sung cho các sản phẩm, đứng vững trên thị trường và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Theo số liệu từ bảng cân đối phát sinh các tài khoản cho thấy, trung bình hằng năm, công ty dành trên 1,5 tỉ đồng cho việc đầu tư máy móc, thiết bị. Trước diễn biến phức tạp của thị trường hiện nay, công ty phải tiếp tục lưu tâm nhiều hơn nữa vào vấn đề này, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao. Đặc điểm về nguyên vật liệu Nguyên liệu để sản xuất sơn gồm có: chất tạo màng, bột màu, phụ gia và dung môi. Chất tạo màng là các polyme có độ bám dính tốt, có khả năng chứa các loại bột như bột màu, bột độn tốt, có các tính chất như thời gian khô, độ cứng, độ bóng tốt,...Chất tạo màng có vai trò quan trọng nhất trong sơn, quyết định hầu hết các tính chất của màng sơn. Do đó, các công ty sơn nói chung cũng như công ty TNHH Lucky House nói riêng dành sự quan tâm đặc biệt đến chất tạo màng,hay còn gọi là chất liên kết này.Các loại bột phụ trợ thường sử dụng trong công nghiệp sơn là bột đá, bột nặng, bột nhẹ,...(các loại này thường đều là CaCO3 nhưng do khác biệt về tính chất đá nơi khai thác mà có tỷ trọng và 1 số tính chất khác nhau) được sử dụng vừa làm bột độn- làm giảm giá thành sơn, vừa có các tính năng cải thiện cơ tính của màng sơn, tăng chất lượng sơn. Dung môi đóng vai trò pha loãng trong sơn. Các loại dung môi chủ yếu được sử dụng bao gồm: xylen, toluen, MIBK, MEK, butyl acetate,.... Nếu như trước kia, nguồn nguyên liệu chất lượng cao bắt nguồn từ nhập khẩu là chủ yếu, thì hiện nay, nguồn nguyên liệu cho ngành sơn đã được các doanh nghiệp cung ứng trong nước khá ổn định, đảm bảo. Nguyên liệu chiếm 60-70 % giá thành sản phẩm, do đó, việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp cũng như sử dụng tiết kiệm nguyên liệu là một vấn đề rất quan trọng mà doanh nghiệp cần quan tâm Hoạt động trong nền kinh tế thị trường hiện nay, công ty hiểu rõ phải đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị tr