Đề tài Khai thác và sử dụng RADAR-ARPA FURUNO FR-2805

Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Chương 2: LÝ THUYẾT RADAR Chương 3: KHAI THÁC SỬ DỤNG RADAR-ARPA FR-2805 Chương 4: KẾT LUẬN

pptx56 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khai thác và sử dụng RADAR-ARPA FURUNO FR-2805, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 7/12/2012 ‹#› TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA HÀNG HẢI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHAI THÁC SỬ DỤNG RADAR-ARPA FURUNO FR-2805 GVHD : NGUYỄN XUÂN THÀNH SVTH : NGUYỄN KIM TRỌNG 1 NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Chương 2: LÝ THUYẾT RADAR Chương 3: KHAI THÁC SỬ DỤNG RADAR-ARPA FR-2805 Chương 4: KẾT LUẬN 2 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.1 GIỚI THIỆU VỀ RADAR 2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA 3 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.1 GiỚI THIỆU VỀ RADAR 2805 Radar FR 2805 là kết quả của sự kết hợp của các đặc tính các máy FURUNO trước đó và sự tiến bộ của kỹ thuật máy tính. Nó được thiết kế đầy đủ phù hợp một cách chính xác của các qui định của IMO cho tất cả các loại tàu. Màn hình hiển thị có độ phân giải cao 28’ inch. Nó cung cấp hình ảnh hiển thị dữ liệu trên màn hình đường kính 360mm có cả số và chữ. Trên màn hình dữ liệu hiễn thị bao gồm CPA,TCPA, khoảng cách, phương vị, tốc độ hướng đi của tàu mình và trên 3 mục tiêu. Chức năng ARPA có thu được tới 20 mục tiêu tự động hoặc 40 mục tiêu bằng tay. Thêm vào đó, nét đặc biệt của màn hình hiển thị ARPA có thêm hệ thống phân luồng giao thông, phát hiện các phao, điểm nguy hiểm và những điểm đánh dấu quan trọng… 4 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CẤU TẠO CHÍNH RADAR FA 2805 5 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN HỆ THỐNG PHÍM 6 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN HỆ THỐNG PHÍM ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ 7 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN HỆ THỐNG PHÍM CHO CHỨC NĂNG ARPA VÀ PHẦN ĐIỀU CHỈNH 8 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN MÀN HÌNH HIỂN THỊ 9 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN KHỞI ĐỘNG RADAR 10 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN KHỞI ĐỘNG NHANH 11 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN PHÁT TÍN HIỆU 12 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN LỰA CHỌN CÁCH THỨC THỂ HIỆN 13 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN LỰA CHỌN CÁCH THỨC THỂ HIỆN: HEAD-UP 14 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN LỰA CHỌN CÁCH THỨC THỂ HIỆN: COURSE-UP 15 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN LỰA CHỌN CÁCH THỨC THỂ HIỆN: HEAD-UP TB 16 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN LỰA CHỌN CÁCH THỨC THỂ HIỆN: NORTH-UP 17 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN LỰA CHỌN CÁCH THỨC THỂ HIỆN: TRUE MOTION 18 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CHẾ ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG THẬT 19 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN KHỬ NHIỄU BIỂN 20 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN KHỬ NHIỄU MƯA 21 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH 22 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ NHẠY 23 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN LỰA CHỌN THANG TẦM XA 24 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.2 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN KHỬ NHIỄU GIAO THOA 25 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO ĐO KHOẢNG CÁCH TƯƠNG ỨNG 26 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO ĐO PHƯƠNG VỊ TƯƠNG ỨNG 27 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO DỰ ĐOÁN VA CHẠM BẰNG EBL 28 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO CÀI ĐẶT VÙNG BÁO ĐỘNG 29 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO ĐIỀU CHỈNH LỆCH TÂM 30 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO MENU CHÍNH CỦA MÁY 31 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO TRUNG BÌNH TÍN HIỆU DỘI LẠI 32 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO TRỢ GIÚP VẼ TỰ ĐỘNG (EPA) 33 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO NHẬP TỐC ĐỘ TÀU 34 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO NHẬP TỐC ĐỘ BẰNG TAY ” MAN = XX.KT” Nhập tốc độ tàu bằng cách nhấn tương ứng phím số tiếp theo ENTER mà không bỏ sót số 0 hàng đầu, nếu có. Ví dụ nếu tốc độ tàu là 8 hải lý/giờ, [0] [8] [ENTER]. 35 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO VẾT MỤC TIÊU 36 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO VẾT MỤC TIÊU 37 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO ĐƯỜNG PHƯƠNG VỊ SONG SONG 38 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO ĐƯỜNG PHƯƠNG VỊ SONG SONG 39 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO TRỰC NEO 40 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO LỰA CHỌN ĐIỂM GỐC 41 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO CHỨC NĂNG PHÓNG ĐẠI 42 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO CÁCH HIỂN THỊ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN HÀNG HẢI 43 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO CÁCH HIỂN THỊ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN HÀNG HẢI 44 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO BẢN ĐỒ RADAR 45 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.3 KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO BẢN ĐỒ RADAR BẰNG VỊ TRÍ CON TRỎ 46 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA PHÍM SỬ DỤNG CHO ARPA 47 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA VẬN HÀNH ARPA 48 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA DÒ MỤC TIÊU 49 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA HIỂN THỊ CÁC MỤC TIÊU ĐƯỢC DÒ 50 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA CÁC BIỂU TƯỢNG ARPA 51 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA HIỂN THỊ DỰ LIỆU MỤC TIÊU 52 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA HIỂN THỊ VỊ TRÍ CŨ 53 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG CPA/TCPA, VÙNG CẢNH BÁO 54 Chương 3 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG RADAR FR2805 3.4 KHAI THÁC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ARPA ĐIỀU ĐỘNG THỬ NGHIỆM 55 Chương 4 KẾT LUẬN 56 Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe!
Tài liệu liên quan