Đề tài Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh trưởng trong vụ đông

Diện tích đất chăn thả gia súc ở n-ớc ta rất hạn chế, năng suất cỏ tự nhiên rất thấp, do phần lớn đất dùng làm bãi chăn là các vùng đồi trọc, dốc, đất xấu lại bị chăn thả quá mức. Mặt khác ở cả 7 vùng sinh thái nông nghiệp đều có mùa khô hoặc mùa đông lạnh kéo dài 4 - 5 tháng. Trong giai đoạn này, thiếu thức ăn xanh cho trâu bò th-ờng bị thiếu. Tuy vậy, chúng ta lại có nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất dồi dào. Đã có nhiều công trình nghiên cứu sử dụng rơm (Nguyễn Xuân Trạch và cộng sự, 1999; Phạm Kim C-ơng và cộng sự, 2001.), thân cây ngô sau thu bắp (Bùi Quang Tuấn và cộng sự, 1999 .), ngọn lá mía (Bùi Văn Chính và cộng sự, 1999 .), dây lạc (Nguyễn Hữu Tào, 1996) làm thức ăn cho trâu bò. Cây chuối sau thu buồng một nguồn phụ phẩm đáng kể với diện tích trồng cả n-ớc là 98.546 ha (Niên giám thống kê, 2001), từ lâu đã đ-ợc nhân dân sử dụng làm thức ăn cho lợn, cần đ-ợc quan tâm khai 1 Khoa CNTY,Đại học Nôngnghiệp I - Hà Nội 2 Viện Chăn nuôiQuốc gia thác làm thức ăn cho trâu bò,đặcbiệtlà trong vụ đông.

pdf5 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 20/12/2012 | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh trưởng trong vụ đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan