Đề thi Hệ thống thông tin quản lý (tiếp theo)

Câu 1 :Nêukhái niệm hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin.Các cách thức phânloại hệ thống thông tin Câu 2:Tạisao nói, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin là quan trọng và cấpthiết với các doanh nghiệp muốn ứng dụng hệ thống thông tin vào hoạt động. Câu 3:Quảnlý nghiệp vụ khách sạn

doc17 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 18/03/2016 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Hệ thống thông tin quản lý (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Hệ thống thông tin quản lý Đề K42A ngày 9/6/2009 Đề 1 Câu 1 :Nêukhái niệm hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin.Các cách thức phânloại hệ thống thông tin Câu 2:Tạisao nói, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin là quan trọng và cấpthiết với các doanh nghiệp muốn ứng dụng hệ thống thông tin vào hoạt động. Câu 3:Quảnlý nghiệp vụ khách sạn Đón nhận khách :khi khách có yêu cầu đặt phòng bộ phận lễ tân kiểm tra phòngtheo yêu cầu,xem xét các phòng trống, thông báo cho khách tình hình, làm thủtục nhận phòng Tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách, khi khách có yêu cầu sử dụng DVthì chuyển yêu cầu sử dụng dịch vụ đến bộ phận lễ tân Làm thủ tục trả phòng : bộ phận lễ tân tiến hành kiểm tra phòng của khách,làmcác thủ tục và thanh toán Cuối cùng bộ phận lễ tân định kì hoặc đột xuất gửi các báo cáo cho lãnh đạobiết tình hình kinh doanh để có quyết định Yêu cầu lập sơ đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.Giải thích Cấu trúc điểm 3 3 4 Đề khoa D ngày 8/1/2010 Đề 2 Câu1 :Trình bày các nguồn dữ liệu va nguồn lực con nguoi trong 5 thanh phan cua HTTT Câu2:tai sao phai khao sat he thong hien hanh Câu3:chu trình chi phí a neu cac tac nhan ngoai b neu cac kho du lieu c ve bieu do muc ngu canh Đề 3: Câu1.Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu,nguồn tài nguyên con người trongHTTT? Câu2.Vài trò của việc tìm hiểu và đánh giá hiện trạng của hệ thống? Câu3.Bài tập về quản lý hệ thống thư viện sách .Yêu cầu dựng biểu đồphân cấp chức năng,biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.Giải thích? Dề 4 câu 1: khái niệm thông tin/ các giai đoạn phát triển của quá trình xử líthông tin câu 2: anh(chị) đc giao nhiệm vụ quản lí hệ thống thông tin cho 1 doanh nghiệp trong thờigian tới. anh( chị ) cần phải chuẩn bị những kiến thức j để có thể hoàn thànhtốt công việc của mình ? câu 3 :bài tập...dài quá chưa chép kịp Đề 5 Câu1.nêu khái niệm HTTT, các nguyên tắc xây dựng HTTT Câu2.các thành phần của HTTT.trong các thành phần đấy thành phần nào là quan trọngnhất vì sao. Câu3.bài tập xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng và biểu đồ mức đinh của việc quảnlý môi giới việc làm cho sinh viên Đề 7: Câu 1 : Trình bày vắn tắt công việc trong thiết kế HTTT câu 2:phân biệt dữ liệu và thông tin. Phân tích các bước trong quy trình xử lý thôngtin Câu 3: Chu trình doanh thu Vẽ sơ đồ ngữ cảnh và biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng" Xuấtvà giao hàng cho khách" Đề khoa C ngày 6/1/2010 Đề 8: Câu 1:Trình bày mô hình hệ thống thông tin tổng quát? Câu 2:Khi nào doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thông tin? VÌ sao? Câu 3: Bài tập: Quản lý hệ thống siêu thị với các dữ kiện màđề bài cho sẵn Đề khoa E Đề 09 Câu 1:Hãy miêu tả ...(phân loại hệ thống thông tin theo mục đích sử dụng thông tinđầu ra) Câu 2:tại sao khi xây dựng hệ thống thông tin cần phải có phân tích và thiết kế? Câu 3:quản lí dịch vụ khách sạn: - khi khách đến ban lễ tân sẽ tiếp nhận, cung cấp các dịch vụ như ....Hàng ngàykhách sử dụng dịch vụ sẽ được chuyển đến ban tiếp tân bằng phiếu dịch vụ. - Khách thanh toán rất đa dạng đặc biệt trong dịch vụ phòng nghỉ (khách thanhtoán hoặc cơ quan thanh toán) - khi khách đi ban lễ tân sẽ tổng hợp hoá đơn trừ các khoản khách đã trả hoặcđặt cọc trước. - Khách sẽ kí nhận trong trường hợp cơ quan thanh toán. cuối ngày ban lễ tân sẽ chuyển tiền và hoá đơn sang pòng kế toán tổng hợp và kếtoán ... Khách sạn muốn tin học hoá việc sử dụng dịch vụ và lập hoá đơn. Hãy xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng và biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Đ ề ?: Câu 1 :nêuý nghĩa của tác nhân ngoài.1 hệ thống ko có tác nhân ngoài có được ko?nói tácnhân ngoài là thành phần nằm ngoài HTTT đúng hay sai? Vì sao? câu 2:liệtkê và nêu thành phần của CRM, 1 CSDL trong CRM bao gồm những dữ liệu j? câu 3:Bài về quản lí hệ thống trang thiết bị dạy học gồm: nhập thiết bị, quản lí, sửdụng thiết bị, báo cáo Đề khoa A ngày 31/12/09 (hoànchỉnh) Đề 11: Câu1 :nêu khái niệm về biểu đồ luồng dữ liệu, các tp chính và ý nghĩa của các tp nàytrong biểu đồ luồng dữ liệu? phân tích httt ql cần sử dụng biểu đồ luồng dữliệu để làm gì? Câu2:Nêu đặc điểm của htql mối quan hệ khách hàng- CRM. Các chức năng chính của hệthông CRM? việc ứng dụng CRM trong các dn vừa và nhỏ ở VN hiện nay có nhữngthuận lợi và khó khăn gì? Câu3:trường đại học X cung cấp thiết bị để phục vụ công tác, phục vụ thí nghiệm,thực hành, thực tập của sv theo mức kinh phí đc duyệt. - thiết bị sau khi đc phòng quản trị mua về sẽ đc đưa vào kho của nhà trường.để chuyển giao số thiết bị này, phòng quản trị cần phải lập thủ tục nhập kho vàbàn giao về khoa. - các khoa dựa theo tình hình thực tế của đơn vị mình sẽ phân các thiết bị nàyvề các bộ môn tương ứng và đồng thời bộ môn đó sẽ có 1 ng dc phân công quản lýthiết bị , chịu trách nhiệm cụ thể về thiết bị đó -các thiết bị trong quá trình sử dụng có thể dc chuyển đổi lẫn nhau giữa các bộmôn trong khoa. thiệt bị nếu hỏng hóc hay cần thanh lý sẽ dc chuyển trả vềphòng quản trị. thiết bị hết giá trị sử dụng cũng sẽ dc báo cáo để chuyển trảvề kho. -trong qua trình sử dụng nếu có bất thường khoa phải báo ngay với phòng quảntrị. người quản lý phải có trách nhiệm báo cáo tình trạng của thiết bị với nhàtrường theo 1 khoảng thời gian quy định trước. Yêu cầu: xây dựng BĐPCCN, BDLDL mức đỉnh hệ thống quản lý trang thiết bị trườngđại học?giải thích công việc thực hiện các chức năng. Hết Đề 18 Câu1:Hỏivề ERP ? Câu2:Tínhkhả thi là gi?.. Câu3:bàitập về quản lí kí túc xá Đề khoa B ngày14/1 Câu 1:Httt là gì?Có nhất nhết thiếtphải có máy tính tr httt hay ko?nêu phân tích đặc điểm của httt hiện đại Câu2:Mô hình của hệ thống CRM.Các kênhthu thập dữ liệu khách hàng của CRM.Phân tích phương thức thu thập thông tincủa 1 kênh trong các kênh trên Câu 3:Điện lực Cầu Giấy có nhu cầu quảnlý vc tính,in hóa đơn,thu tiền điện bàng máy tính............ Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng hệ thống quản lý thu tiền điện.Vẽ biểu đồ luồng dữliệu mức đỉnh.Giải thích rõ chức năng của các chức năng lá nh tế [CENTER] [/CENTER] đề 6 của marz nhá!!!! - 3/6/2009 Câu 1 : trình bày về dự trù và kế hoạch triển khai dựán hệ thống thông tin Câu 2 : nếu anh chị đc giao nhiệm vụ quản trị hệ thống thông tin của 1 doanhnghiệp thì cần có những kiến thức j để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Câu 3 là bài tập nên marz ko nhớ lắm chỉ bảo mang máng cho lãng thui. Làm về Hệ thống thông tin quản lý giảng đường. công việc thứ nhất là nhận thời khoá biểu,lịch thi từ phòng đào tạo. Hệ thốngcần sắp xếp giảng đường theo thời khoá biểu và lịch thi đó dựa trên thời khoábiểu và lịch thi hiện thời và danh sách giảng đường trống và gửi cho phòng đàotạo thời khoá biểu và lịch thi đã sắp xếp giảng đường đồng thời cũng lưu lại 1bản việc thứ 2 là nhận yêu cầu sử dụng giảng đường của giảng viên theo phiếu yêucầu giảng đường. hệ thống sắp xếp giảng đường dựa trên thời khoá biểu, lịch thihiện thời và danh sách giảng đường viết phiếu sử dụng giảng đường tạm thời chogiáo viên là lưu lại thông tin sử dụng giảng đường vào 1cuốn sổ. Hệ thống cũngcó nhiệm vụ báo cáo cho ban giám hiệu hoặc gửi danh sách giảng đường được sửdụng chovăn phòng các khoa khi có yêu cầu yêu cầu: lập biểu đồ phân cấp chức năngvàbiểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh, giải thích đề 3 nè câu 1:trình bày khái niệm hệ thống ,hệ thốngthông tin, hệ thống thông tin quản lý, cho ví dụ câu 2: phân tích khung tri thức về httt ,các khái niệm cơ bản , công nghệ thôngtin, thách thức quản trị ,ứng dụng kinh doanh ,quá trinh phát triển câu 3 :làm về quản lý thu thuế đối với đối tượng nộp thuế (ĐTNT) thuộc nơithuộc cơ quan quản lý thuế quản lý cán bộ nộp thuế sẽ tới ĐTNT để xác nhận tờ khai thuế,và lập phiếu thông báothuế, gửi thông báo thuế tới ĐTNT ĐTNT sẽ trực tiếp tới Kho bạc nhà nước để nộp thuế cuối mỗi ngày cán bộ quản lý sẽ xuống kho bạc nhà nước để lấy giấy nộp thuế củaĐTNT và phần mềm hệ thống sẽ giup cho cán bộ tổng hợp lại xem ĐTNT còn nợ, nếusau 25 ngày ĐTNT chưa nộp thì quản ly thuế sẽ in thông báo phạt và gửi thôngbáo phạt tới ĐTNT phần mềm hệ thống cũng giúp cho thử trưởng quản ly thuế biết được số thuế phảithu và đã thu để hỗ trợ cho việc ra quyết định quản ly phù hợp Câu hỏi thì như phần trên xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng và biểu đồ luồngdữ liệu mức đỉnh Đề 1 của 42A - 9/6/2009 Câu 1 Nêu khái niệm hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin.Các cách thứcphân loại hệ thống thông tin Câu 2 Tại sao nói, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin là quan trọng vàcấp thiết với các doanh nghiệp muốn ứng dụng hệ thống thông tin vào hoạt động. Câu 3 Quản lý nghiệp vụ khách sạn Đón nhận khách :khi khách có yêu cầu đặt phòng bộ phận lễ tân kiểm tra phòngtheo yêu cầu,xem xét các phòng trống, thông báo cho khách tình hình, làm thủtục nhận phòng Tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách, khi khách có yêu cầu sử dụng DVthì chuyển yêu cầu sử dụng dịch vụ đến bộ phận lễ tân Làm thủ tục trả phòng : bộ phận lễ tân tiến hành kiểm tra phòng của khách,làmcác thủ tục và thanh toán Cuối cùng bộ phận lễ tân định kì hoặc đột xuất gửi các báo cáo cho lãnh đạobiết tình hình kinh doanh để có quyết định Yêu cầu lập sơ đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.Giải thích ĐỀ 5: câu 1. Khái niệm HTTT?Nguyên tắc trong xây dựng HTTT câu 2. HTTT có những thành phần nào?Theo bạn thành phần nào là quan trọngnhất?Tại sao? câu 3. Trungtâm giới thiệu việc làm cho SV thuộc Trung ương Đoàn và muốn xâydựng một hệ thống quản lý. Yêu cầu hệ thống phải tiến hành: - Sinh viên đăng ký tìm việc, đến đăng ký với trung tâm, trung tâm cập nhật hồsơ sinh viên và phiếu yêu cầu xin việc - Nhà tuyển dụng thông báo công việc cho trung tâm, trung tâm tiến hành cậpnhật thông tin nhà tuyển dụng và phiếu yêu cầu - hệ thống phải cho phép sinh viên tra cứu thông tin cua nhà tuyển dụng, thôngtin về phiếu yêu cầu liên quan đên công việc, in giấy giới thiệu với công việcđã chọn gửi đến trung tâm để trung tâm gửi cho nhà tuyển dụng - cuối cùng hệ thống phải kết xuất báo cáo cuối năm về... cái này mình khôngnhớ lắm nhưng được viết rõ ràg trong đề, các bạn chỉ việc ghi vào đó chính làcác chức năng con trong chức năng cuối này. Đề 8 của lãng đây! - 10/6/2009 câu 1:trình bày mô hình tổng quát của hệ thốngthông tin? câu 2:khi nào doanh nghiệp cần phát triển hệ thống thông tin?Vì sao? Câu 3 bài tập nên ko nhớ rõ lắm) xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng và biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của hệthống siêu thị Hệ thống gồm các chức năng:mua hàng,bán lẻ,báo cáo doanh thu,hàng xuất,nhậphàng tồn kho - hàng ngày :các nhân viên quản lý đặt mua hàng từ các đại lý qua phiếu muahàng (ghi rõ số lượng hàng ,đơn giá,tổng tiền) sau đó nhập vào kho hàng. - các nhân viên quản lý bán hàng gửi yêu cầu xuất hàng từ kho và cử nhân viênnhận hàng - khách hàng trả tiền tại quấy thu ngân -hàng tháng bộ phận thống kê báo (kế toán trưởng) cáo báo cáo lên ban giám đốcvề mức doanh thu,hàng xuất,nhập hàng tồn kho Đề 5 như trên Đề HTTT KT và QL của Khoa F - 11/6/2009 Đề 7 Câu 1: Trình bày các phương pháp cài đặt. Theo anh (chị) phương pháp nào quantrọng nhất? Tại sao? Câu 2: Trình bày các bộ phận có trong biểu đồ luồng dữ liệu. Khi xây dựng biểuđồ BLD thì cần phải lưu ý những vấn đề gì? Câu 3: Quản lý xuất - Nhập sách của 1 công ty (không nhớ rõ lắm...mọi ng thôngcảm nhá) - khi có yêu cầu nhập sách từ đại lý, bộ phận quản lý tiến hành kiểm tra lượngsách hiện có. Nếu không có đủ số lượng hoặc k có loại sách đó thì gửi thông báotừ chối xuất. Ngược lại, bộ phận này sẽ viết một phiếu xuất sách cho đại lý,đồng thời lưu lại bản sao và ghi nợ cho đại lý. - Khi có nhu cầu mua sách mới của nhà xuất bản, bộ phận quản lý sẽ tiến hànhkiểm tra chất lượng sách. Nếu chất lượng sách tốt, thì bộ phận này sẽ yêu cầuNXB chuyển sách đến, đồng thời lập phiếu nhập sách đưa cho NXB và lưu lại bảnsao, rồi chuyển sách vào kho. - Hàng tháng các đại lý sẽ gửi các danh mục sô sách đã bán cho bộ phận thốngkê, bộ phận này thống kê lại số sách đã bán và thu tiền từ đại lý. Bộ phậnthống kê cũng thống kê lại số lượng sách tồn kho, thông báo lại cho NXB vàthanh toán với NXB. Yêu cầu: Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luông dữ liệu mức đỉnh,mức dưới đỉnh. Giải thik. Còn đề còn lại thì tớ k biết, hình như có một câu nói về các thành phần của hệthống thông tin thì phải. Đề 4 : -16/6/09 Câu 1: Dữ liệu là j? các bước phát triển trongquy trình xử lý thông tin. Câu 2: nếu bạn được giao nhiệm vụ quản trị hệ thống thông tin trong 1 doanhnghiệp thỳ bạn cần chuẩn bị cho mình những kĩ năng hay khái niệm j?( cái nàyhok nhớ rõ câu nó là j, đại loại là thế) Câu 3: 1 DN có hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh vs các nghiệp vụ.... hãy xây dựng HTTT để phục vụ quản lý các hoạt động kinh doanh - Khách hàng đến mua hàng, nhân viên bán hàng kiểm tra hàng bán, nếu có hàngthỳ viết đơn bán hàng cho khách - Khách hàng mang đơn bán hàng đến bộ phận KT để thanh toán . có thể là thanhtoán ngay hoặc nợ lại - Thanh toán: nhân viên kế toán viết chứng từ thanh toán gửi khách hàng, cậpnhật chứng từ thanh toán vào hệ thống - Hệ thống phần mềm ... có nhiệm vụ in báo cáo gửi cho giám đốc Người quản trị cập nhật danh mục khách hàng, danh mục mặt hàng trong công tythực hiện việc đăng ký, xóa người sử dụng hệ thống Lập biểu đồ phân cấp chức năng và biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. Đề 9 câu 1: ý là phân loại HTTT theo mục đích của thông tin đầu ra( k rõ cụ thể,hix) câu 2: trước khi xây dựng phần mềm HTTT tại sao phải phân tích, thiết kế? câu 3: đề là quản lý khách sạn...........(cũng k nhớ cụ thể nữa ) Đề 11: 1. nêu khái niệm về biểu đồ luồng dữ liệu, các tp chính và ý nghĩa của các tpnày trong biểu đồ luồng dữ liệu? phân tích httt ql cần sử dụng biểu đồ luồng dữliệu để làm gì? 2. Nêu đặc điểm của htql mối quan hệ khách hàng- CRM. Các chức năng chính củahệ thông CRM? việc ứng dụng CRM trong các dn vừa và nhỏ ở VN hiện nay có nhữngthuận lợi và khó khăn gì? 3. trường đại học X cung cấp thiết bị để phục vụ công tác, phục vụ thí nghiệm,thực hành, thực tập của sv theo mức kinh phí đc duyệt. - thiết bị sau khi đc phòng quản trị mua về sẽ đc đưa vào kho của nhà trường.để chuyển giao số thiết bị này, phòng quản trị cần phải lập thủ tục nhập kho vàbàn giao về khoa. - các khoa dựa theo tình hình thực tế của đơn vị mình sẽ phân các thiết bị nàyvề các bộ môn tương ứng và đồng thời bộ môn đó sẽ có 1 ng dc phân công quản lýthiết bị , chịu trách nhiệm cụ thể về thiết bị đó -các thiết bị trong quá trình sử dụng có thể dc chuyển đổi lẫn nhau giữa các bộmôn trong khoa. thiệt bị nếu hỏng hóc hay cần thanh lý sẽ dc chuyển trả vềphòng quản trị. thiết bị hết giá trị sử dụng cũng sẽ dc báo cáo để chuyển trảvề kho. -trong qua trình sử dụng nếu có bất thường khoa phải báo ngay với phòng quảntrị. người quản lý phải có trách nhiệm báo cáo tình trạng của thiết bị với nhàtrường theo 1 khoảng thời gian quy định trước. Yêu cầu: xây dựng BĐPCCN, BDLDL mức đỉnh hệ thống quản lý trang thiết bị trườngđại học?giải thích công việc thực hiện các chức năng.
Tài liệu liên quan