Đề thi môn: Tài sản - quyền sở hữu - quyền thừa kế (dân sự 2)

Câu 1: Trả lời đúng hoặc sai, giải thích và nêu cơ sở pháp lý các nhận định sau: 1. Người chiếm hữu bất hợp pháp nhưng ngay tình và có đền bù đối với động sản không đăng ký quyền sở hữu thì được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó 2. Một người chiếm hữu trái pháp luật tài sản của người khác thi sẽ không được pháp luật bảo vệ và không trở thanh chủ sở hữu đối với tài sản đó 3. Người chiếm hữu ngay tình đối với tài sản của người khác thì không buộc phải trả cho chủ sở hữu trừ trường hợp tài sản đó là bất động sản hoặc động sản có đăng ký quyền sở hữu 4. Pháp luật Việt nam không hạn chế số lượng, giá trị, chủng loại tài sản đối với hình thức sở hữu tư nhân

pdf13 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Ngày: 13/11/2013 | Lượt xem: 5765 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn: Tài sản - quyền sở hữu - quyền thừa kế (dân sự 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan