Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước

Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, văn bản là một phương tiện quan trọng để ghi lại và chuyển đạt các quyết định quản lý, là hình thức để cụ thể hoá pháp luật, là phương tiện để điều chỉnh những quan hệ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước. Đó là công cụ điều hành không thể thiếu và sản phẩm tất yếu của hoạt động quản lý nhà nước. Văn bản quản lý nhà nước có thể được nghiên cứu bởi nhiều bộ môn khoa học khác nhau. Song, nó là đối tượng chính của văn bản hành chính học, bộ môn khoa học nghiên cứu toàn diện về văn bản quản lý nhà nước. Trong khuôn khổ của môn học "Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước" dành cho đào tạo cử nhân hành chính, một bộ phận của văn bản quản lý nhà nước là văn bản quản lý hành chính nhà nước (dưới đây gọi tắt là văn bản) được nghiên cứu và mô tả chủ yếu trên các bình diện sau đây: - - Xác định một số khái niệm cơ bản. - - Xác định hệ thống văn bản, phân loại hệ thống này. - - Xác định chủ thể ban hành và hình thức văn bản tương ứng. - - Xác định những thuộc tính cơ bản của văn bản quản lý nhà nước; công dụng (nội dung) của từng loại văn bản. - - Nghiên cứu và xây dựng quy trình xây dựng và ban hành văn bản . - - Nghiên cứu và áp dụng những nguyên tắc và quy tắc kỹ thuật soạn thảo văn bản: + Các yêu cầu về nội dung; + Các yêu cầu về thể thức; + Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản; + Cách diễn đạt quy phạm pháp luật;

doc200 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 5171 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan