Kinh tế vi mô - Chương 7: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

nĐặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo nĐường cầu, tổng doanh thu và doanh thu biên nTối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hoá lỗ nĐường cung ngắn hạn của doanh nghiệp nĐường cung ngắn hạn của ngành (thị trường) nTối đa hoá lợi nhuận trong dài hạn nĐường cung dài hạn của ngành

ppt32 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 09/11/2012 | Lượt xem: 5074 | Lượt tải: 23download