• Chương VIII: Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc - Đo caoChương VIII: Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc - Đo cao

  1. Nguyên lý đo góc 2. Cấu tạo máy kinh vĩ 3. Các thao tác cơ bản khi sử dụng máy kinh vĩ 4. Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh sai số máy kinh vĩ 5. Phương pháp đo góc bằng 6. Các sai số khi đo góc bằng và biện pháp khắc phục 7. Phương pháp đo góc đứng và nguyên lý đo cao lượng giác 8. Phương pháp đo khoảng cách và chênh cao bằng máy kinh vĩ và mia

  pdf60 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chương Vi: Máy thuỷ bình & phương pháp đo cao hình họcChương Vi: Máy thuỷ bình & phương pháp đo cao hình học

  1.Khái niệm chung về đo độ cao 2.Nguyên lý đo cao hình học 3.Máy thuỷ bình 4.Mia thuỷ chuẩn và đế mia 5.Các thao tác sử dụng máy thuỷ bình 6.Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh 7.Đo thuỷ chuẩn hạng III và IV 8.Các sai số khi đo thuỷ chuẩn 9.Thuỷ chuẩn kỹ thuật

  pdf67 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chương V: Đo khoảng cáchChương V: Đo khoảng cách

  I. Phân loại 1. Theo độ chính xác - Cao: - Vừa - Thấp 2. Theo dụng cụ đo - Thước (thép hoặc thước dây Inva) - Máy đo xa quang học - Máy đo xa bằng sóng vô tuyến điện hoặc sóng ánh sáng 3. Theo đối tượng đo - Đo trực tiếp - Đo gián tiếp

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chương IV: Định hướng đường thẳngChương IV: Định hướng đường thẳng

  Đ4-2 Khái niệm về định hướng đường thẳng 1- Hướng nam bắc thực và độ hội tụ kinh tuyến a. Hướng nam bắc thực Hướng Nam Bắc thực là hướng Nam Bắc của đường kinh tuyến trái đất

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chương III: Khái niệm về sai sốChương III: Khái niệm về sai số

  NỘI DUNG  Các dạng đo và sai số đo  Nguyên nhân gây ra sai số và cách phân loại  Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác các đại lượng đo  Trị trung bình cộng và sai số trung phương trị trung bình cộng  Sai số trung phương của số hiệu chỉnh

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 1: Một số vấn đề cơ bảnBài giảng Nền móng - Chương 1: Một số vấn đề cơ bản

  I. Móng Móng là công trình kéo dài xuống dưới đất làm nhiệm vụ chuyển tiếp giữa công trình bên trên với nền đất Nhiệm vụ: - Dỡ công trình bên trên - Tiếp nhận tải trọng từ KC bên trên và truyển tải trọng vào nền đất

  pdf42 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chương II: Kiến thức chung về trắc địaChương II: Kiến thức chung về trắc địa

  • Hình dạng & kích thước trái đất • Sai số do độ cong trái đất • Các hệ toạ độ độ dùng trong Trắc địa • Các phép chiếu thường dùng trong Trắc địa • Khái niệm bình đồ, bản đồ, mặt cắt, tỷ lệ bản đồ • Khái niệm đường đồng mức, tính chất, phân loại đường đồng mức • Các đơn vị thường dùng trong Trắc địa

  pdf74 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Hoàn thành dự ánBài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Hoàn thành dự án

  Hệ thống kiểm tra chất lượng và vận hành thử • Cần phải có quy trình kiểm tra và vận hành thử cho các thiết bị. • Phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên • Các loại thử nghiệm và quy trình thử nghiệm phải được xác định rõ ràng trong hợp đồng. • Phải dự trù thời gian cho quy trình, lập biểu mẫu để giám sát chủ đầu tư ký xác nhận. P...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Giai đoạn thi côngBài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Giai đoạn thi công

  Nội dung • Các điều kiện trong giai đoạn thi công • Khái niệm về hợp đồng • Các loại hợp đồng xây dựng • Công tác đấu thầu • Các chủ đề khác – Kiểm tra chất lượng – Giải quyết tranh chấp – Vấn đề an toàn lao động – Quản lý những thay đổi phát sinh – Quản lý tài nguyên

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: theo dõi và kiểm soát dự ánBài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: theo dõi và kiểm soát dự án

  Nội dung • Tổng quan hệ thống theo dõi và kiểm soát dự án • Phương pháp giá trị thu (đạt) được (EVA) • Khuynh hướng và dự báo • Ví dụ ứng dụng • Các phương pháp kiểm soát dự án khác

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0