• Chapter 8: Khái niệm về hợp đồng xây dựngChapter 8: Khái niệm về hợp đồng xây dựng

  Nội dung  Trách nhiệm trong xây dựng  Khái niệm về hợp đồng  Các loại hợp đồng xây dựng và phương thức thanh toán  Các mẫu hợp đồng trong xây dựng  Các loại bảo lãnh hợp đồng

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chapter 7: Mô phỏng sự kiện rời rạcChapter 7: Mô phỏng sự kiện rời rạc

  Nội dung  Các cách nghiên cứu hệ thống  Các thành phần mô phỏng cơ bản trong Ezstrobe  Mô hình hóa qui trình thi công

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chapter 6: Phân tích qui trình và sơ đồ dòng giá trịChapter 6: Phân tích qui trình và sơ đồ dòng giá trị

  Nội dung  Biểu đồ qui trình  Loại qui trình  Số đo sự thực hiện của qui trình  Sơ đồ dòng giá trị  Ví dụ sơ đồ dòng giá trị trong xây dựng

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chapter 5: Quản lý chuỗi cung ứngChapter 5: Quản lý chuỗi cung ứng

  Nội dung  Chuỗi cung ứng  Quản lý chuỗi cung ứng  Chuỗi cung ứng trong xây dựng  Đo lường sự thực hiện của chuỗi cung ứng  Ảnh hưởng “roi bò”  Sản phẩm và chuỗi cung ứng  “Thuê ngoài"

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chapter 4: Giới thiệu về Chapter 4: Giới thiệu về "xây dựng tinh gọn"

  Nội dung Xây dựng tinh gọn - Giới thiệu - Cấu trúc công việc - Kế hoạch nhìn trước - Kế hoạch hành tuần

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chapter 3: Thiết kế hệ thống sản xuấtChapter 3: Thiết kế hệ thống sản xuất

  Nội dung - Khái niệm về hệ thống sản xuất và thiết kế hệ thống sản xuất - Đẩy (Push) và Kéo (Pull) - Đệm (buffer) - Các số đo trong thiết kế hệ thống sản xuất - Các bước thiết kế

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chapter 2: Nềm tảng khái niệm về Chapter 2: Nềm tảng khái niệm về "xây dựng tinh gọn"

  Dự án đang gặp rắc rối - Nhà máy nhiệt điện - giai đoạn xây dựng hạ tầng - Bê tông số lượng lơn - trạm trộn trên công trường - Dự án trễ, vượt chi phí - Phối hợp giữa các công tác cố pha và để bê tông - Tìm phương án thay thế đội bê tông - Điện thoại và họp hành. mỗi ngày

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chapter 1: Mô Phỏng Monte CarloChapter 1: Mô Phỏng Monte Carlo

  Mục Đích  Nắm vững các khái niệm dùng trong mô phỏng Monte Carlo (Monte Carlo Simulation, MCS)  Ứng dụng MCS một cách thích hợp trong QLDA & QLXD

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đồ án bê tông 1 - Bản sàn dầm phụ dầm chínhĐồ án bê tông 1 - Bản sàn dầm phụ dầm chính

  2. Xác định sơ đồ tải trọng và tính toán bản dầm. a. Sơ bộ chọn kích thước, tiết diện các bộ phận - Xác định kích thước sơ bộ bản theo công thức:

  docx43 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài tập phân dầmBài tập phân dầm

  I. ĐKB CỦA ĐOẠN DẦM CÓ MCN KHÔNG ĐỔI, LÀM TỪ 1 LOẠI VẬT LIÊU. Trên đoạn này, ta phải chỉ ra được điểm nào trên dầm có: TTƯS đơn nguy hiểm nhất. TTƯS trượt thuần túy nguy hiểm nhất TTƯS phẳng đặc biệt nguy hiểm nhất. Điều kiện bền của đoạn dầm là các điểm thuộc ba TTƯS trên đồng thời phải bền.

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0