Lập trình mã nguồn mở Bài 3: Install

Choose Language là bước đầu tiên trong tổng số 7 bước cài đặt. Ở đây, ta chỉ cần chọn một ngôn ngữ phù hợp và click Next để tiếp tục.

pdf16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình mã nguồn mở Bài 3: Install, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ Bài 3: Install Nguyễn Hữu Thể 2 Download  Download Joomla (bản mới nhất) :  Webserver: Xampp  Tạo thư mục joomla25 trong thư mục xampp/htdocs/  Giải nén file Joomla_2.5-Stable-Full_Package.zip vào thư mục xampp/htdocs/joomla25/.  Gõ địa chỉ trên trình duyệt, trang web Joomla! Installation sẽ xuất hiện và ta có thể cài đặt Joomla! với 7 bước. 3 Install - Bước 1: Choose Language (chọn ngôn ngữ)  Choose Language là bước đầu tiên trong tổng số 7 bước cài đặt. Ở đây, ta chỉ cần chọn một ngôn ngữ phù hợp và click Next để tiếp tục. 4 Install - Bước 2: Pre-Installation Check (kiểm tra trước cài đặt)  Kiểm tra server trên máy tính có đủ điều kiện để cài đặt? 5 Install - Bước 3: Licence (bản quyền)  Bất cứ một phần mềm nào đều có các điều kiện kèm theo. Joomla! dùng bản quyền GNU/GPL, version 2.0. Sau khi đọc xong bản quyền này, click Next. 6 Install - Bước 4: Database Configuration (cấu hình CSDL)  Các tham số về CSDL sẽ được yêu cầu. User này là một MySQL administrator và có thể làm mọi thứ trong hệ thống MySQL.  Các tham số có thể được nhập như mẫu dưới đây:  Host Name: localhost  User Name: root  Password: để trống 7 Install - Bước 4: Database Configuration (cấu hình CSDL) 8 Install - Bước 5: FTP Configuration (cấu hình FTP)  FTP là một giao thức truyền file có thể được sử dụng để upload và quản lí các file trong Joomla!. Tuy nhiên, chức năng này là không cần thiết nếu Joomla! được cài đặt tại máy tính các nhân với XAMPP. Nhưng nếu Joomla được cài đặt trên một server từ một nhà cung cấp, thì ta sẽ có thể nhập vào các dữ liệu mà nhà cung cấp đó gửi cho tại phần cấu hình FTP này. Có thể click Next để bỏ qua bước này. 9 Install - Bước 5: FTP Configuration (cấu hình FTP)  FTP là một giao thức truyền file có thể được sử dụng để upload và quản lí các file trong Joomla!. Tuy nhiên, chức năng này là không cần thiết nếu Joomla! được cài đặt tại máy tính các nhân với XAMPP. Nhưng nếu Joomla được cài đặt trên một server từ một nhà cung cấp, thì ta sẽ có thể nhập vào các dữ liệu mà nhà cung cấp đó gửi cho tại phần cấu hình FTP này. Có thể click Next để bỏ qua bước này. 10 Install - Bước 6: Configuration (cấu hình)  Giai đoạn cấu hình chính này được chia làm 3 phần.  Tại phần đầu tiên, ta phải nhập vào tên của website. Tên này sẽ xuất hiện ở phần tiêu đề của trình duyệt khi có khách ghé thăm website này. Tên của website còn xuất hiện ở những nơi khác nữa, ví dụ như trong các email xác nhận được gửi cho các thành viên đăng kí. Ở ví dụ này, ta sẽ chọn tên cho website là joomla25.  Ở phần thứ hai, ta sẽ phải nhập vào địa chỉ email và password của người quản trị website. 11 Install - Bước 6: Configuration (cấu hình) 12 Install - Bước 6: Configuration (cấu hình)  Trong phần thứ ba, ta sẽ xác nhận các kiểu dữ liệu sẽ được cài đặt cùng với Joomla!.  The Install Default Sample Data được chọn bởi mặc định. Trong trường hợp cài đặt này, ta sẽ click vào nút Install Sample Data. Chương trình cài đặt sẽ load dữ liệu mẫu của Joomla vào MySQL server. 13 Install - Bước 6: Configuration (cấu hình) 14 Install - Bước 7: Completion (hoàn thành)  Tới được bước thứ 7 – bước cài đặt cuối cùng có nghĩa là ta đã cài đặt thành công một website sử dụng Joomla!. Tại bước này, có một dòng in đậm yêu cầu ta phải xóa thư mục installation. Và Joomla! sẽ không thể hoàn thành cài đặt nếu thiếu bước này. Click Remove installation folder để tiếp tục. 15 Install - Bước 7: Completion (hoàn thành) 16 Install - Bước 7: Completion (hoàn thành)
Tài liệu liên quan